Zie Gebouwen en huisregels

Campus rookvrij per 30 maart 2020

De Universiteit Twente is betrokken bij de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van haar studenten en medewerkers en wil hen graag een gezonde leer- en werkomgeving bieden. Daarom is de gehele campus van de UT, exclusief het woongebied, sinds 30 maart 2020 rookvrij. 

Deze maatregel past bij de toegenomen technisch-medische signatuur van de UT en wordt ondersteund door de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet die roken per 1-1-2020 niet meer toestaat op terreinen van onderwijsinstellingen en welke sinds 1-8-2020 gehandhaafd wordt. Door het rookvrij maken van het campusterrein ondersteunt de Universiteit Twente het doel van het Nationaal preventieakkoord (nov, 2018) waarin de regering inzet op een gezonder Nederland met als doel een rookvrije generatie in 2040, waar kinderen en jong volwassenen rookvrij opgroeien en niet meer verleid worden om te beginnen met roken. De UT wil samen op weg naar een rookvrije generatie en is daarom partner van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Explainer ROOKVRIJE CAMPUS  

WAT HOUDT EEN ROOKVRIJE CAMPUS IN? 

Een rookvrije campus heeft in grote mate gevolgen voor de op dit moment rokende student en medewerker. Om de transitie naar rookvrij zo goed mogelijk te laten verlopen zet de UT in op vroegtijdig informeren en het bieden van hulp- en begeleidingsprogramma’s die helpen bij het stoppen met roken. Bestaande facilitaire voorzieningen zoals rookabri’s en doofpotten zijn eind maart 2020 op het gehele campusterrein verwijderd en er zijn duidelijke borden en belijningen geplaatst. Voor wat betreft de handhaving wordt uitgegaan van de bestaande gedragscode en huisregels die voldoende handvatten biedt voor studenten en medewerkers om elkaar op respectvolle manier aan te spreken op ongewenst gedrag.