HomeCampusCampusontwikkelingGerealiseerde bouwprojecten

Gerealiseerde bouwprojecten

De campus is constant in ontwikkeling. Dit leidt tot diverse bouwprojecten. De afgelopen jaren zijn er meerdere vastgoedprojecten gerealiseerd.

Langezijds

In het gebouw Langezijds wordt de faculteit ITC gehuisvest. Het definitieve ontwerp is hieronder te downloaden. Bekijk ook de 3D video die je de ervaring geeft alsof je echt door het gebouw heen loopt.

DEFINITIEF ONTWERP

3D VIDEO

IMPRESSIEBEELDEN ontwerp

In onderstaande slideshow vind je beelden uit het definitieve ontwerp van het ITC gebouw Langezijds.

Photo's final design ITC Langezijds
Design floors
Design garden
Design garden inside
Design garden view
Design upper floor
Design second floor
The facade
The entrance

Boerderij (Contact Centre)

Het gebouw Boerderij is gerenoveerd tot het Contact Centre, een plek waar (internationale en aankomende) studenten en in de toekomst ook PhD’s met al hun (praktische) vragen terecht kunnen én waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ruimte is voor persoonlijke aandacht.

In het Contact Centre werken de diensten CES (SAS, Student Services) en MC (SI, Study Information Centre) samen in het beantwoorden van de student gerelateerde vragen, op een persoonlijke manier, maar ook via de digitale of telefonische weg. In het Contact Centre zijn ook flexplekken beschikbaar voor andere functies die in contact staan met studenten, zoals exchange officers, studieadviseurs, international support officers, studiebegeleiders, student psychologen, career services, Student Union etcetera.

Het gebouw is in mei 2023 officieel geopend.


Waterzuiveringslab op Hogekampplein

Op het Hogekampplein is het transparant vormgegeven waterzuiveringslab gerelealiseerd. Dit lab wordt gebruikt door onderzoekers van de faculteit Science and Technology, die onderzoek doen naar waterzuivering door middel van membranen, om verschillende membraantechnieken in de praktijk te testen. Het Hogekampplein is een geschikte plek voor een waterzuiveringslab, vanwege de opvang van regenwater van de Hogekamp, de High Tech Factory, en het Hogekampplein, dat wordt afgevoerd naar de naastgelegen Vrijhof-vijver. In deze vijver is een reinigend helofytenfilter aangebracht. Dit filter zuivert het regenwater. Het water wordt vervolgens naar de schoonwaterkelder onder de Hogekamp gepompt waarin ongeveer 1000 m3 water opgeslagen kan worden.

In de ondergrond van het Hogekampplein is een hemelwaterriolering en een vuilwaterriolering aanwezig. Door het lab aan dit systeem te koppelen, wordt het mogelijk onderzoek te doen naar de zuivering van verschillende waterstromen. Dit zal substantieel bijdragen aan de kwaliteit en impact van het membraanonderzoek.

Na zuivering heeft het water nagenoeg dezelfde kwaliteit als drinkwater en is het geschikt om in de zomermaanden de sportvelden op de campus te besproeien. De zuiveringstechniek die hier wordt toegepast is een duurzaam, door de universiteit ontwikkeld membraanzuiveringssysteem.

Waterzuiveringslab
Waterzuiveringslab
Waterzuiveringslab
Waterzuiveringslab
Waterzuiveringslab
Waterzuiveringslab

Technohal

The Technohal is gerenoveerd voor de huisvesting van het TechMed Centre. Bij de renovatie is rekening gehouden met het versterken van en het behoud van de unieke industriële karakter van het gebouw. 

De renovatie van de Technohal werd gecoordineerd door architect Jef van den Putte onder supervisie van Campus & Facility Management. 

Ontwerp

In deze video vertelt architect Jef van den Putte over de renovatie van de Technohal aan de hand van een 3-D animatie.

TechMed Centre

Hogekamp Plein

STUDENT HOUSING, HOTEL AND CONGRESS CENTER

Hogekamp is het voormalige gebouw van Electrical Engineering and Applied Physics. Na een aantal jaren vrij te hebben gestaan, is het omgebouwd voor studentenhuisvesting, een hotel- en een congresgebouw door vastgoedontwikkelaar Van Wijnen.

Het gebouw bestaat uit 445 studios voor de verhuur voor studentenhuisvesting via Camelot Real Estate. Daarnaast zit in het Hogekamp ook een nieuw conferentiehotel met 72 hotelkamers en bijbehorende conferentiekamers.

U-PARKHOTEL

Het U-Parkhotel maakt deel uit van het Hogekamp. Meer informatie is te vinden op uparkhotel.nl.

Startup hub in Bastille

De StartupHub is al een langer gekoesterde wens van de Student Union. Met de StartupHub wordt ruimte geboden aan studenten die met een eigen onderneming willen starten of geïnteresseerd zijn in ondernemerschap. De StartupHub biedt verscheidene werkplekken, variërend van stiltewerkplekken tot Cubicles (een kantoormogelijkheid voor een aantal maanden).

Studenten kunnen als member van de StartupHub tegen geringe huurprijzen gebruikmaken van flexplekken en/of op jaarbasis de kleine kantoorruimtes (Cubicles) huren variërend van vier tot acht personen.

Intrema heeft in het totale ontwerp goed rekening gehouden met het zorgen voor optimaal daglicht, door veel met glazen wanden te werken en door lichtkoepels aan te brengen.

Ontwerpen startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille
Impressiefoto startuphub Bastille

Samenwerking
De Student Union wil met de StartupHub ook partnerships met bedrijven aangaan. Ook werkt de SU hierin samen met Novel-T

Hangar

Nieuwe werkplaats voor Engineering Technology. Door de groeiende studentenaantallen was de capaciteit van de voormalige werkplaats in de Westhorst niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Door de uitbreiding is er ook een mooie werkplaats neergezet voor de studenten van de nieuw gestarte opleiding met de VU, Mechanical Engineering. Deze groep studenten komt één keer in de twee weken gedurende twee dagen naar de UT voor diverse onderwijsactiviteiten en zullen dan ook van deze werkplaats gebruik gaan maken.
Homebase voor TNW studenten in gebouw Carre

De homebase in Carré is de nieuwe thuisbasis voor studenten van de opleidingen technische natuurkunde, scheikundige technologie en Advanced Technology, op de derde verdieping van Carré. Zo’n 950 vierkante meter werd verbouwd. Nu prijken er ruimtes voor (zelf)studie, projectwerk en socializen, maar ook koffiecorners en kantoren. Het geheel: een ‘homebase’ als kloppend hart voor de faculteit. Belangrijke rol daarin spelen de studieverenigingen. Ze hebben allen hun eigen verenigingsruimtes. Rondom de kamers van de studieverenigingen liggen ruimtes waar studenten kunnen socializen of studeren. Daarnaast ligt de homebase dichtbij de kantoren van de opleidingsstaf, faculteitsbestuur, collegezalen en nieuwe studie- en projectruimtes.

Korte rondleiding homebase Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Impressiefoto's home base TNW students Carre building
Home base studenten
Home base studenten
Home base studenten
Home base studenten
Home base studenten
Home base studenten
Home base studenten
Home base studenten

Drienerburght

Het gebouw Drienerburght is gerenoveerd voor de Engelstalige bacheloropleiding Technology and Liberal Arts and Sciences, afgekort ATLAS.

Impressie foto's interieur en exterieur
Drienerburght
Drienerburght
Drienerburght
Drienerburght
Drienerburght
Drienerburght
Drienerburght
Drienerburght