HomeCampusCampusontwikkelingActuele vastgoedprojecten

Actuele vastgoedprojecten

Op dit moment worden volgende vastgoedprojecten gerealiseerd op de campus van de Universiteit Twente. Wil je meer weten over langetermijn strategische huisvesting bij de Universiteit Twente ga dan naar utwente.nl/ltsh.

Living Innovation Lab

Na de ontwikkeling functioneert het Living Innovation Lab (LILa) als onderzoeks-, innovatie- en onderwijslab. Het wordt een plek om te experimenteren en nieuwe vaardigheden aan te leren voor zowel studenten, onderzoekers als professionals. Middels het lab wordt de samenwerking opgezocht met de lokale gemeenschap en (industriële) partners.

Het huidige ontwerp van de LILa-site biedt plaats aan meer dan twintig transdisciplinaire experimentele secties zowel boven- als ondergronds, waar gewerkt gaat worden aan zowel wetenschappelijke als maatschappelijke uitdagingen. Betrokkenheid van wetenschappers van meerdere faculteiten maakt dat deze experimenten clusteren rond verschillende types van expertise.

LILA WILL OFFER A BROAD SPECTRUM OF TRANSDISCIPLINARY SUBJECTS: AT, UNDER AND ABOVE THE GROUND.

De filosofie achter LILa is de wens voor een laboratorium dat niet alleen een semi-gecontroleerde omgeving biedt voor observatie, monitoring en experimenten, maar ook training en onderwijs ondersteunt. Zo kunnen studenten uit het beroepsonderwijs, universiteitsstudenten maar ook beroepsbeoefenaars de locatie gebruiken voor opleiding en ontwikkeling.

Het Living Innovation Lab is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Engineering Technology (ET) en Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC). Het LILa wordt gefinancierd door deze faculteiten en door externe partijen. Na voltooing hopen we een breder publiek te kunnen ontvangen en het LILa als een belangrijke faciliteit op te nemen in ons onderwijs, onderzoek en toekomstige onderzoeksvoorstellen. 

Kop Langezijds

Dit gebouw zit vast aan Langezijds en is multifunctioneel inzetbaar voor de UT community. De wijze waarop het gebouw in gebruik wordt genomen is nog onderwerp van gesprek.

ontwerp buitenkant gebouw Kop Langezijdsimpressie interieur gebouw Kop Langezijdsgebouw Kop Langezijds

Renovatie Watersportcomplex

In het kader van het masterplan sport en cultuur, dat gericht is op de kwaliteit van de campusvoorzieningen voor sport en cultuur, is al eerder dit jaar aangegeven dat onder andere het watersportcomplex zou worden gerenoveerd. Voor de zomer is gewerkt aan een programma van eisen en inmiddels ligt er een definitief ontwerp.

De verwachting is dat na de zomer van 2024 gestart kan worden met de bouw en het watersportcomplex medio 2025 gereed zal zijn.

CUBE

De CUBE is een nieuwe multifunctionele werkplaats van de faculteit Engineering Technology. CUBE bestaat uit ruim 4,500m2 ruimte voor onderwijs en vervangt de huidige werkplaatsen in de Hangar en de Westhorst. Bij binnenkomst kijk je uit over de zes meter hoge metaal- en laswerkplaats. De vloer ligt meer dan een meter onder het grondniveau en je hebt uitzicht over de hele ruimte. Beneden werken docenten, studenten en onderzoekers aan onderzoek en projecten, buiten kun je het landschap zien en boven je staat een bovenloopkraan. Op de eerste verdieping worden voornamelijk objecten gemaakt met machines. Op de tweede verdieping vindt assemblage plaats, evenals modelontwikkeling. De tweede verdieping is ingericht voor praktijkonderwijs. De CUBE ligt tussen de Noordhorst en Kleinhorst. De bouw wordt in de tweede helft van 2024 afgerond. Het wordt een fantastische studie- en werkomgeving en is een enorme aanwinst voor ET en de UT-campus.

DUURZAAMHEID

Het gebouw voegt zich naar de omgevingsfactoren en "beweegt mee" met de zon en het temperatuurritme van de dagen en seizoenen en heeft weinig verwarming nodig. De koele noordoost- en westgevels zijn naar de omgeving gericht en transparant. De zuidoost- en westgevels zijn meer gesloten om verwarming te voorkomen. Het brede schip met werkplaatsen en laboratoria is gericht op de transparante gevel voor maximaal daglicht. Het smallere middenschip - dat geen daglicht nodig heeft - aan de meer gesloten kant.

De verzonken werkplaatsvloer geeft niet alleen een uniek uiterlijk, het is ook een duurzame keuze. Het vermindert trillingen in het hele gebouw en heeft een positief effect op het binnenklimaat door de constante temperatuur (10 graden) van de vloer. De diepte van 1,4 meter is optimaal om te profiteren van de voordelen, zonder de nadelen van grondwaterproblemen, uitvoeringscomplexiteit en bijbehorende kosten.

IMPRESSIE

Interior CUBE
Exterior CUBE

Renovatie Boerderij Bosch en Stall en uitbreiding Blokhutten

Uitbreiding blokhutten

De Blokhutten, die momenteel door diverse groepen worden gebruikt, worden ook verhuurd aan de studenten die een VU-UT bacheloropleiding Mechanical Engineering aan de VU Amsterdam volgen. Deze studenten komen regelmatig naar de campus voor onder andere projectonderwijs. Komende jaren worden meer van dit soort bachelors opgestart, waaronder Creative Technology die dit academisch jaar 2023/2024 van start gaat. Dat betekent dat er meer studenten behoefte gaan hebben aan een tijdelijk onderkomen op de campus. Er worden dan ook twee extra Blokhutten bij gebouwd, goed voor circa 30 slaapplaatsen.

Renovatie Stall

De Stall, die momenteel voornamelijk wordt gebruikt voor informele bijeenkomsten en feesten, wordt tot multifunctionele ontmoetingsruimte verbouwd. Na de renovatie is dit een geschikte ruimte voor de VU-UT studenten om te vertoeven op de momenten dat zij geen onderwijsactiviteiten hebben. Het meubilair op de begane grond van de Stall zal robuust en eenvoudig verwijderbaar zijn, zodat de ruimte relatief makkelijk kan worden ingezet om er een informele bijeenkomst of feest te organiseren.

Renovatie Boerderij Bosch

Boerderij Bosch, dat als thuisbasis van personeelsvereniging ‘UT Kring’ en de gepensioneerdenvereniging ‘Gewis’ dient, is al langere tijd aan renovatie toe. Deze wordt samen met de Stall en de Blokhutten in de herontwikkeling van het hele gebied meegenomen. Boerderij Bosch blijft daarmee de thuisbasis van de UT Kring en Gewis. De beide verenigingen zijn en blijven betrokken bij het maken van de vernieuwingsplannen. Voor feesten en evenementen kan Boerderij Bosch ook worden gereserveerd op de momenten dat deze niet in gebruik is.