HomeCampusCampusontwikkeling

Campusontwikkeling

De enige echte campus universiteit van Nederland. Dat zijn wij. Een uniek groen gebied voor onderwijs, onderzoek, wonen en leven. Onze campus is constant in ontwikkeling. Wat de filosofie is achter de campus van de Universiteit Twente en hoe die is ontstaan, staat omschreven in het Beeldkwaliteitsplan van de Universiteit Twente, dat ontwikkeld is door Campus & Facility Management in samenwerking met architect Peter Vermeulen. 

Beeldkwaliteitsplan campus 

Op de campus van de Universiteit Twente wordt voortdurend gewerkt aan het onderhoud, renovatie en nieuwbouw van alle faciliteiten voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid, studentenhuisvesting, sport en cultuur. Om er voor te zorgen dat het huidige beeld van de campus kwalitatief behouden blijft, is er in samenwerking met de campusarchitect en de dienst campus en facilitymanagement een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het is een  herziening van het plan dat in 2013 was opgesteld. Het plan geeft aan hoe het huidige beeld behouden kan blijven, waar mogelijkheden zijn voor verbetering en waar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden bestaan voor de onderwijs & onderzoek, business & science en studentenhuisvesting.

Lange termijn strategisch huisvestingplan 2023-2032

De Universiteit Twente wil dat haar campus niet alleen een ideale voedingsbodem vormt voor doorbraken op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar tevens een campus is waar living labs en ontmoetingsplekken voor studenten, medewerkers en bezoekers beschikbaar zijn om innovatieve leerervaringen op te kunnen doen. Een campus die laat zien dat de UT een ondernemende universiteit is met ruimte voor spin-offs en student-ondernemers. Een universiteit die inclusief en open is, waarbij de community centraal staat.

Stedenbouwkundig plan

Het Kennispark Twente wordt van een bedrijventerrein getransformeerd naar een innovatiedistrict waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan. Hierbij worden het Business & Sciencepark en de campus van Universiteit Twente tot één geheel samengesmeed.

De transformatie zorgt voor een kwaliteitssprong in het gebied en vergroot de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie. Deze gebiedsontwikkeling kan in de komende tien jaar voor ruim 1800 nieuwe banen zorgen op Kennispark en nog eens 800 indirecte banen in de regio. De gemeenteraad van Enschede moet het stedenbouwkundigplan nog vaststellen.

Kennispark Twente was het eerste Business & Sciencepark van Nederland waar onderzoek van de Universiteit Twente werd omgezet in bedrijvigheid. In 30 jaar is Kennispark uitgegroeid tot een campus van nationaal belang. Het is een belangrijke banenmotor voor Enschede en Twente. Maar inmiddels heeft het gebied last van de wet van de remmende voorsprong. Een transformatie is nodig om de concurrentie met andere Scienceparken wereldwijd aan te kunnen blijven gaan en haar economische waarde voor de regio te behouden.

 

Artist impression: Gemeente Enschede

Stedenbouwkundigplan Kennispark Twente

Contact

Heb je vragen over vastgoedprojecten op de campus? Neem contact op met Bertyl Lankhaar, woordvoerder Universiteit Twente.