HomeBusinessNationaal GroeifondsNieuwsNew Origin ontvangt zes miljoen euro voor realisatie van onafhankelijke fotonische productiefaciliteit

New Origin ontvangt zes miljoen euro voor realisatie van onafhankelijke fotonische productiefaciliteit

New Origin, een nieuw te realiseren productiefaciliteit voor fotonische chips, heeft 6 miljoen euro financiering ontvangen van PhotonDelta - een internationaal ecosysteem van organisaties voor fotonische chiptechnologie. De investering wordt gebruikt om in Nederland de eerste onafhankelijke fotonische chips productiefaciliteit op te richten die siliciumnitridechips produceert. De financiering is onderdeel van de bijdrage die de provincie Overijssel aan PhotonDelta voor het nationaal fotonica-programma. 

De productiefaciliteit moet bedrijven in staat stellen hun eigen fotonische chips te produceren. Hiermee wordt een belangrijke horde voor de fotonica-industrie genomen, door productiekosten aanzienlijk te verlagen en tegelijkertijd de beschikbaarheid van fotonische chips te vergroten.  Fotonische chips gebruiken licht in plaats van elektronica om informatie over te brengen, die, wanneer zij in microchips worden geïntegreerd, onder andere de ontwikkeling van fibercommunicatie tussen modules mogelijk maakt. Het wordt tevens toegepast bij LiDAR, een meettechnologie op basis van fotonica die veel in de auto-industrie wordt gebruikt, en bij medische sensoren. De technologie wordt breed toegepast, bijvoorbeeld in datacommunicatie, medische apparatuur en de luchtvaart.

Toonaangevend

De investering van PhotonDelta in New Origin, dat is voortgekomen uit het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente, is een belangrijke stap op weg naar een toonaangevende fotonica-industrie in Nederland. "We hebben reeds een sterk cluster, verenigd in ChipTech Twente, die we op deze manier een flinke boost geven”, vertelt professor Guus Rijnders, wetenschappelijk directeur van MESA+. “Veel bedrijven willen experimenteren met fotonica of de technologie integreren in hun producten. Dit wordt bemoeilijkt door de kosten en complexiteit van de productie van chips. Deze nieuwe faciliteit verlaagt de toegangsdrempel aanzienlijk, waardoor meer innovatie mogelijk wordt en de Europese fotonica-industrie kan groeien."

Vorig jaar haalde PhotonDelta 1,1 miljard euro aan publieke en private investeringen binnen om productie op te schalen, 200 start-ups te faciliteren, nieuwe toepassingen voor fotonische chips te creëren en infrastructuur en talent te ontwikkelen. PhotonDelta investeerde reeds in bedrijven als Scantinel Photonics, Smart Photonics, LioniX International, Quix Quantum en EFFECT Photonics. Samen met een consortium van investeerders heeft PhotonDelta in totaal 335 miljoen euro geïnvesteerd in fotonica-bedrijven.

Ewit Roos, CEO van PhotonDelta, ziet in de faciliteit van New Origin een mogelijk belangrijke speler in de groei van de Europese fotonische chipindustrie: "Niet alleen helpt de faciliteit om aan de bestaande vraag naar chips te voldoen, maar het zal ook waardevolle inzichten opleveren over hoe wij toekomstige grootschalige productiefaciliteiten kunnen creëren. Dat is nodig om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Het is een essentiële stap om Europa minder afhankelijk te maken van andere regio's voor chiptechnologie en om het volledige potentieel van geïntegreerde fotonica te ontsluiten."

Maatschappelijke en economische relevantie

Vanuit zowel maatschappelijk als economisch perspectief kunnen we met deze veelbelovende ontwikkelingen maatschappelijk en economisch in Overijssel veel betekenen op internationaal, nationaal en regionaal vlak, ziet Eddy van Hijum, gedeputeerde bij de Provincie Overijssel en verantwoordelijk voor Economie, Financiën en Europa: “We mogen trots zijn op het sterke cluster van bedrijven en kennisinstellingen in onze provincie die samen blijven werken en investeren in de toekomst van de Europese chiptechnologie. Voorbeelden hiervan zijn de eerdere lancering van de Chips Act en nu deze productiefaciliteit.”

ChipTech Twente

ChipTech Twente is in 2022 opgericht door een consortium van Twentse partners. De grote chiptekorten wereldwijd, de geopolitieke onzekerheid rondom de grootste chipproducent in Taiwan en de roep om technisch geschoold talent worden ook gevoeld in Twente. Juist in Twente, want de vakgroep Integrated Circuit Design van hoogleraar Bram Nauta van de Universiteit Twente en de Saxion-opleiding Elektrotechniek leverden de afgelopen 25 jaar een sterk mkb-cluster van chip design-bedrijven op.

Maar ook breder in de waardeketen is de unieke positie van Twente in de wereldwijde chipproductie merkbaar, waaronder testing, toeleveranciers van equipment en system integration. Het levert de regio veel banen op, zeker in combinatie met nieuwe technologieën als fotonica, quantum en microfluïdica.

Naast het versterken van de eigen regionale positie, werkt het ook samen met regio’s als Brainport, Nijmegen en Delft om samen op te trekken richting Europa.

Recentelijk ontving het initiatief steun van de Twente Board.

Over New Origin
New Origin is een 100 procent dochter van de University of Twente Holding. In deze holding zijn de private activiteiten van de universiteit ondergebracht, die onder meer bijdragen aan de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek.

Over PhotonDelta
PhotonDelta is een ecosysteem van organisaties dat oplossingen met fotonische chiptechnologie onderzoekt, ontwerpt, ontwikkelt en produceert. PhotonDelta helpt de industrie vooruit door samenwerking te stimuleren, financiering te verstrekken en hen te verbinden met markten. PhotonDelta is gevestigd in Nederland maar verbindt en werkt wereldwijd samen.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)