HomeBusinessUT als onderzoekspartner

Profilerendeindustriële onderzoeksgebieden

De Universiteit Twente richt zich op vijf focusgebieden, waarbinnen we nauwer samenwerken met de industrie.

De vijf gebieden zijn:

Het gaat hierbij niet alleen om het ontwikkelen van technische kennis en expertise, maar ook om de combinatie met nieuwe businessmodellen, design en praktische toepassing. Dat past helemaal bij de reputatie van Twente als dé ondernemende universiteit van Europa.

INDIVIDUELE SAMENWERKING

De UT neemt niet alleen deel aan brede samenwerkingsprogramma’s, maar werkt ook veel op individuele basis samen met bedrijven en organisaties. Onze wetenschappers zijn met hun expertise van grote waarde op de werkvloer.