HomeBusinessFaciliteiten gebruiken

Laboratoria & Apparatuur

Onze state-of-the-art faciliteiten bieden bedrijven veel mogelijkheden voor samenwerking op onderzoeksgebied.

Bedrijven en organisaties kunnen samenwerkingen aangaan voor bijvoorbeeld productonderzoek, testen in een windtunnel of productie in een schone omgeving.

 • Nanolab

  Veel bedrijven weten al de weg te vinden naar het NanoLab, een van de meest geavanceerde laboratoria ter wereld voor onderzoek op nanoschaal. Alles draait hier om stabiliteit, beheersing en veiligheid. Het NanoLab beschikt o.a. over een cleanroom met trillingsarme vloer, een Complex Oxide Materials systeem, een Transmission Electron Microscope en een Scanning Elektroc Microscope. Meer informatie vindt u op de website van het Nanolab of direct via Gerard Roelofs, hoofd van het Nanolab via g.p.m.roelofs@utwente.nl / 053 489 6773.


 • Bionanolab

  In gebouw de Zuidhorst bevindt zich het BioNanoLab. bedoeld voor onderzoek op cel-analyse, proteïnestructuren en membranen. De apparatuur met microscopische en spectroscopische technieken staat in een geconditioneerde ruimte. Daarnaast is er een zogeheten ML-II-laboratorium met een cel-analysesysteem. Meer informatie vindt u op de website van het (Bio)Nanolab of direct via Gerard Roelofs, hoofd van het (Bio)Nanolab via g.p.m.roelofs@utwente.nl  / 053 489 6773.

 • Virtual Reality Lab

  Het Virtual Reality Lab is uitgerust met de nieuwste technieken voor visualisatie en interactie. Deze worden gebruikt om besluitvorming in multidisciplinaire ontwerptrajecten te ondersteunen. In het VR Lab beleeft en evalueert u toekomstige situaties en producten. De nadruk ligt hierbij op het visualiseren van de gevolgen van keuzes. Ook inzicht in onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende disciplines komen aan bod.

  Het VR Lab wordt intensief ingezet in T-Xchange, het kenniscentrum van de Universiteit Twente en Thales. Zij gebruiken het lab in onderzoek naar spelsystemen en serious gaming en de inzet daarvan in het oplossen van maatschappelijke problemen.

  Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van het VR-Lab. Contactpersonen zijn Roy Damgrave en Eric Lutters.

 • TechMed simulatie & trainingscentrum

  In het TechMed Centre bevindt zich het simulatiecentrum, een soort miniziekenhuis met operatiekamers en MRI-faciliteiten. Hier kunnen chirurgische ingrepen worden nagebootst en nieuwe medische apparaten worden getest. Studenten Technische Geneeskunde hebben hier de mogelijkheid om te oefenen en medische professionals kunnen er trainingen volgen. De high tech faciliteiten zijn ideaal voor het uitvoeren van patiëntenonderzoek en het testen van innovatieve medische technologie.

 • Supersone Windtunnel

  De vakgroep Engineering Fluid Dynamics beschikt over verschillende windtunnels voor aerodynamisch en aeroakoestisch onderzoek.

  De ‘stille windtunnel’ heeft een open testsectie van 0.9m x 0.7m in een anechoische kamer van 6m x6m x4m. Met een maximale snelheid van 250 km/h is deze tunnel zeer geschikt voor metingen van aerodynamica en geluid van  windturbinebladen en toepassingen uit de automotive techniek (stroomlijning, geluid van spiegels en spoilers, open daken, etc.).  De stroming kan gevisualiseerd worden met rook en videotechnieken. 

  In de supersone windtunnel kan een snelheid tot 1,7 maal de geluidssnelheid gehaald worden (circa 2.000 km/h). Deze windtunnel wordt gebruikt voor onderzoek naar stromingsinstabiliteiten door uitsparingen in wanden, het gedrag van een jet in een supersone stroming en voor het valideren van theoretische modellen en rekenmethoden.

  Voor meer informatie: Prof. Kees Venner, tel 053 489 2488.


 • DesignLab

  In het DesignLab ontwerpen onderzoekers en studenten van verschillende disciplines oplossingen voor vraagstukken die verder gaan dan puur technologie. Ze kunnen hun concept of prototype direct testen met behulp van bijvoorbeeld een 3D printer of virtual reality-bril. Niet alleen onderzoeksgroepen van de universiteit komen met vraagstukken, ook bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen onderzoeksonderwerpen aan.


  Voor meer informatie zie de website van het DesignLab of neem contact op met Miriam Iliohan (projectleider) via m.iliohan@utwente.nl / 06 5330 3761

 • BMS Lab

  BMS LAB is het faculteitslab van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences BMS). Het lab fungeert als een katalysator van hoogwaardig en innovatief onderzoek en maatschappelijke uitdagingen.

  BMS LAB beschikt over meer dan 400 m2 aan faciliteiten met ruimtes in Cubicus en in een mobiel laboratorium.  Tal van opstellingen zijn mogelijk voor onderzoek, onderwijs en gebruik door derden; enerzijds door flexibel in te richten ruimtes; anderzijds door apparatuur, software en knowhow te combineren. Tech support is beschikbaar op een aantal generieke en specialistische gebieden, zoals gedragsonderzoek, virtual reality en fysiologische metingen.

  Daarnaast is hoogwaardige (meet)apparatuur beschikbaar voor metingen en experimenten. Ook adviseert het lab onderzoekers en externe organisaties, en biedt rekencapaciteit en softwareoplossingen.

...binnen samenwerkingsverbanden

Voor onderzoekssamenwerking met het ThermoPlastic Composite Research Center en LEO Center for Service Robotics is het noodzakelijk om reeds onderdeel uit te maken van het consortium. 

 • Het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente

  Het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente (FIP-AM@UT) is een onderzoekscentrum dat samenwerkt met fabrikanten om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen om zowel de maakindustrie als de samenleving te ondersteunen en te versterken. De focus ligt op toegepast onderzoek in Advanced Manufacturing met als hoofddoel om toonaangevend toegepast onderzoek, dat altijd wetenschappelijk onderbouwd is, toegankelijk te maken voor de industrie en om technologische vooruitgang te bevorderen door samen en in projectvorm naar resultaten toe te werken.

  Voor meer informatie zie: Fraunhofer Innovation Platform at University of Twente (utwente.nl)

 • ThermoPlastic Composite Research Center

  ThermoPlastic Composite Research Center (TPRC), een samenwerkingsverband tussen industriële partijen (Boeing, TenCate, Stork Fokker) en de Universiteit Twente, doet onderzoek naar thermoplastische composieten. Deze lichtgewicht materialen worden op steeds grotere schaal toegepast in de vliegtuig- en automotiv-industrie. Het laboratorium van TPRC bevindt zich op het terrein van de UT.

  Voor meer informatie zie www.tprc.nl

 • LEO-Center for Service Robotics

  Het LEO-Center for Service Robotics ontwikkelt robottechnologie voor de gezondheidszorg. Het gaat om computergestuurde hulpmiddelen die inzetbaar zijn bij operaties, revalidatie en andere vormen van zorgverlening. De toepasbaarheid in de praktijk staat voorop in de test- en ontwikkellaboratoria. LEO is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en marktpartijen.

  Voor meer informatie zie www.leorobotics.nl.