Goed Bestuur & Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Twente schaart zich met alle andere Nederlandse universiteiten achter de naleving van de Gedragscode ‘Goed Bestuur’, zoals deze in VSNU verband is overeengekomen.

Op deze pagina vind je links naar de relevante informatie die hierop betrekking heeft. U vindt hier de code Goed Bestuur.  Ook staat hier informatie over de andere onder UNL overeengekomen gedragscodes, bijvoorbeeld op het gebied van proefdiergebruik en links naar ons Bestuur- en beheersreglement, het studentenstatuut en richtlijnen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden, zoals externe advisering of bestuurswerk, heeft doorgaans een positief effect op de verbindingen die een wetenschapper legt met de samenleving. Dit type werkzaamheden past dus uitstekend bij de ondernemende attitude die de Universiteit Twente wil stimuleren onder haar wetenschappelijke staf. Om hierover duidelijke afspraken te maken en wetenschappelijke integriteit te garanderen, volgt de UT de sectorale regeling nevenwerkzaamheden die aansluit bij de Nederlandse gedragscode. Transparantie staat daarbij hoog in het vaandel. Om die reden vind je op deze site een zo volledig en actueel mogelijk overzicht van de UT-hoogleraren en hun nevenfuncties. Met daarbij, overeenkomstig de oproep van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ook een overzicht van hoogleraren die externe financiering ontvangen.

Integriteit

Op onze pagina over integriteit vind je meer informatie over alles wat te maken heeft met thema's als sociale veiligheid en zakelijke en wetenschappelijke integriteit.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 van kracht. De Woo regelt het recht op informatie over wat overheidsorganisaties doen. Dit geldt ook voor universiteiten. Zo dragen wij bij aan meer openheid en transparantie. Als het College van Bestuur (CvB) informatie openbaar maakt, dan kan iedereen deze informatie raadplegen. Daarnaast kan iedereen bij de universiteit een verzoek indienen om publieke informatie openbaar te maken. Het moet bij het verzoek gaan om informatie waarover de universiteit beschikt en die in documenten is vastgelegd.

 • Wil je een Woo-verzoek indienen?

  Zorg dan dat het verzoek voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • in het verzoek staat dat het gaat om een informatieverzoek op grond van de Woo;
  • in het verzoek geef je zo precies mogelijk aan waarover je informatie vraagt;
  • in het verzoek vermeld je jouw naam en contactgegevens en je voorziet het verzoek van een dagtekening.

  Het Woo-verzoek kun je sturen naar onze contactpersoon Woo via wetopenoverheid@utwente.nl. Ook als je vragen hebt over de beschikbaarheid van informatie, kun je via dit e-mailadres contact met ons opnemen. Daarnaast kun je jouw vraag of verzoek per post naar ons sturen. Het adres dat je hiervoor kunt gebruiken is:

  Universiteit Twente
  Wet open overheid (Woo)
  Postbus 217
  7500 AE Enschede