Goed Bestuur & Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Twente schaart zich met alle andere Nederlandse universiteiten achter de naleving van de Gedragscode ‘Goed Bestuur’, zoals deze in VSNU verband is overeengekomen.

Op deze pagina vind je links naar de relevante informatie die hierop betrekking heeft. Ook staat hier informatie over de andere onder UNL overeengekomen gedragscodes, bijvoorbeeld op het gebied van proefdiergebruik en links naar ons Bestuur- en beheersreglement, het studentenstatuut en richtlijnen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden, zoals externe advisering of bestuurswerk, heeft doorgaans een positief effect op de verbindingen die een wetenschapper legt met de samenleving. Dit type werkzaamheden past dus uitstekend bij de ondernemende attitude die de Universiteit Twente wil stimuleren onder haar wetenschappelijke staf. Om hierover duidelijke afspraken te maken en wetenschappelijke integriteit te garanderen, volgt de UT de sectorale regeling nevenwerkzaamheden die aansluit bij de Nederlandse gedragscode. Transparantie staat daarbij hoog in het vaandel. Om die reden vind je op deze site een zo volledig en actueel mogelijk overzicht van de UT-hoogleraren en hun nevenfuncties. Met daarbij, overeenkomstig de oproep van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ook een overzicht van hoogleraren die externe financiering ontvangen.

Integriteit

Bekijk hier meer informatie over alle onderwerpen die te maken hebben met integriteit, op sociaal gebied als op wetenschappelijk gebied.