Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit.

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente bestaat uit de volgende drie leden:

  • Voorzitter: prof.dr. Vinod Subramaniam (per 1 september 2021)
  • Rector Magnificus: prof.dr.ir. Tom Veldkamp
  • Vicevoorzitter: drs. Machteld Roos (per 1 september 2021)

Het college wordt ondersteund door de Secretaris van de Universiteit, de hoogste ambtelijk adviseur van het college.

Meer informatie over het College van Bestuur is te vinden op www.utwente.nl/cvb