Zie Home

Leden College van Bestuur UT

Mr. V. van der Chijs (Voorzitter College van Bestuur)

Victor van der Chijs (1960) studeerde Rechten in Amsterdam en voltooide postdoctorale opleidingen aan de Amsterdam School of International Relations en INSEAD. Van der Chijs was werkzaam bij ING, onder andere als Vice President Structured and Project Finance in Hong Kong. In 1998 begon hij bij Schiphol Group, eerst als Directeur Public Affairs en daarna als directeur Strategic Projects. Later droeg hij verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Schiphol in de USA. In 2003 werd hij verantwoordelijk voor alle internationale activiteiten van Schiphol. Een jaar daarna werd hij door Rem Koolhaas gevraagd om de leiding op zich te nemen van OMA, dat onder zijn leiding snel uitgroeide tot een succesvol internationaal creatief bedrijf.

Victor van der Chijs was voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie, één van de negen topsectoren die door het kabinet zijn ingesteld om de Nederlandse economie te versterken. Eén van zijn huidige nevenfuncties is die van voorzitter European Consortium of Innovative Universities. Van der Chijs beschikt over een zeer uitgebreid en sterk (inter)nationaal netwerk.

Nevenfuncties Mr. V. van der Chijs

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van voorzitter:

 • Voorzitter European Consortium of Innovative Universities
 • Lid AB VSNU
 • Lid VSNU Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance
 • Lid Dagelijks bestuur 4TU.Federatie
 • Lid bestuur Universiteitsfonds
 • Lid Twente Board
 • Lid Economic Board Regio Zwolle
 • Lid Technologiecommissie VNO-NCW

Overige nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep BV 
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Voorzitter Raad van Advies Nationaal Archief
Secretaresse
Marije Rosens

Vleugel kamer VL 113

Prof.dr. T.T.M. Palstra (Rector Magnificus)

Thom Palstra (1958) is sinds  25 november 2016 Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Hij studeerde natuurkunde en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Na 10 jaar werkzaam als staflid bij Bell Laboratories, is hij sinds 1996 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn leerstoel Vaste Stof Chemie heeft hij vanaf 2006 in Groningen diverse managementposities bekleed, waaronder die van adjunct opleidingsdirecteur scheikunde, vice-decaan en interim decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Voor zijn rectoraat bij de Universiteit Twente vervulde Palstra de functie van wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials in Groningen, een topinstituut met een top-20 positie in de wereld gemeten in citaties per artikel in de Thompson-Reuters rangschikking.

Het onderzoeksgebied van Thom Palstra bevond zich op het snijvlak van scheikunde, natuurkunde en nanotechnologie, met als voornaamste onderzoeksthema elektron transport. Naast zijn vele publicaties en citaties gedurende zijn gehele wetenschappelijke carrière heeft Palstra diverse wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen op zijn naam. Zo is hij sinds 2010 gekozen lid van de KNAW, waarbij hij voorzitter is van de Sectie Scheikunde, lid is van de TWINS-raad en adviserend lid van de Sectie Natuur- en Sterrenkunde. Tevens is Palstra sinds 1998 lid van de Hollandsche Academie der Wetenschappen. In 2013 is hij verkozen tot Fellow van de American Physical Society, de toonaangevende Amerikaanse organisatie voor fysici, bij de divisie Material Physics.

Externe functies Prof. dr. T.T.M. Palstra
 • Lid Commissie Algemene Middelen Stichting Universiteitsfonds Twente
 • Lid Rectorencollege VSNU
 • Lid Stuurgroep Onderzoek VSNU
 • Lid Algemeen Bestuur 4TU.Federatie 
 • Lid Bestuurscommissie 4TU.Onderzoek
 • Lid Bestuurscommissie 4TU.Onderwijs
 • Lid Bestuur NERA
 • Raad van Toezicht Wetsus 
 • Lid Max Planck Evaluatie Commissie
 • Lid KNAW PPO Commissie
 • Lid CESAER Committee Education
 • Lid Commissie SEP
 • Lid Stuurgroep NPOS
Secretaresse
Tineke van der Wal-Zoer

Vleugel kamer VL 110

Dr. W.D. Bult-Spiering (Vicevoorzitter)

Mirjam Bult is sinds oktober 2015 lid van het College van Bestuur en tevens vicevoorzitter. Mirjam Bult (1971) is alumna van de UT. Zij promoveerde na haar studie bestuurskunde aan de UT in 2003 op het gebied van publiek-private samenwerking. Naast haar wetenschappelijke carrière heeft Mirjam Bult uitgebreide ervaring in het hoger onderwijs. In 2007 trad zij op als secretaris van de 3TU.Federatie en was daarbij verantwoordelijk voor strategie ontwikkeling en coördinatie van de gezamenlijke activiteiten van de drie technische universiteiten in Nederland op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

In 2012 maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven. Voor haar benoeming als vice voorzitter bij de UT was Mirjam Bult sectorleider onderwijs en onderzoek bij KPMG Management Consultants en maakte zij deel uit van het managementteam van KPMG Public Sector. 

Nevenfuncties Dr. W.D. Bult-Spiering

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van vice voorzitter:

1 oktober 2015 - heden :  lid Algemeen Bestuur SURF
1 oktober 2015 - heden :  lid Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) VSNU
1 januari 2018 - heden :   bestuurslid VSNU

Overige nevenfuncties: 

1 juni 2015 - heden: lid Raad van Toezicht Assink Lyceum
1 september 2016 - heden: lid Raad van Advies De Maatschappij 
1 November 2017 - heden: lid Raad van Commissarissen Idealis 
1 Januari 2019 - heden: voorzitter commissie Regionaal Investeringsfonds MBO

Secretaresse
Annemieke van Willigen

Vleugel kamer VL 102