Leden College van Bestuur UT

Prof.dr. Vinod Subramaniam - Voorzitter College van Bestuur

Vinod Subramaniam (1967) is per 1 september 2021 Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hiervoor was hij zes jaar lang Rector Magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vinod heeft al een jarenlange connectie met de Universiteit Twente: hij was er tot 2013 hoogleraar nanobiophysics, en van 2012 tot 2013 bovendien wetenschappelijk directeur van het instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, tegenwoordig bekend als TechMed Centre. In zijn wetenschappelijke werk richtte Vinod zich onder meer op de oorzaken van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson, door afwijkingen in eiwitten, die in het brein voorkomen, te bestuderen. 

Vinod haalde zijn Bachelorgraad in Electrical Engineering aan Cornell University, en vervolgde zijn studieloopbaan aan de University of Michigan, met een Master in zowel Electrical Engineering als Applied Physics. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit in 1996. Voordat hij in 2004 naar de UT kwam, was hij onderzoeker aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, vervolgens senior research scientist bij AstraZeneca in Loughborough (UK). 

In september 2013 werd hij benoemd tot directeur van het instituut AMOLF (physics of complex functional matter) en van 2011 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar Nanoscale Imaging aan de Radboud Universiteit. Daarnaast was hij benoemd tot adjunct professor aan het Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research in Bangalore en het Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai. Hij was gasthoogleraar en senior fellow aan het Zukunftskolleg van de Universität Konstanz. Vinod is fellow van de Netherlands Academy of Engineering (NAE) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

 • Nevenfuncties Voorzitter CvB

  Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van voorzitter

  • Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG) van de Universiteiten van Nederland (UNL)
  • Lid Raad van Toezicht PhotonDelta
  • Lid TwenteBoard
  • Voorzitter Founders Novel-T
  • Lid UFonds
  • Lid RvT Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
  • Voorzitter 4TU Federatie
  • Lid Bestuur Stichting Thermoplastic Composites Research Center

  Overige nevenfuncties

  • Voorzitter Nationale Adviescommissie Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs (DIHOO)
  • Voorzitter Raad van Advies, Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION)
  • Lid Bestuur ECHO Expertise Centrum Diversiteitsbeleid
  • Lid Raad van Commissarissen, Het Concertgebouw
  • Lid Adviesraad Excellence Initiative, Universität Konstanz
  • Lid Scientific Advisory Board Zukunfskolleg, Universität Konstanz
  • Raadslid AWTI
  • Lid Raad van Advies, Nuffic
  • Lid Paleiscommissie, Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam
  • Lid Adviescommissie Evaluatie Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI)
Personal Assistant
Jacqueline Portier

Vleugel kamer VL 110

Prof.dr.ir. Tom Veldkamp - Rector Magnificus 

Tom Veldkamp (1963) is sinds 27 november 2020 Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Hij promoveerde aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum, en werd aan die universiteit in 2002 benoemd tot hoogleraar Land Dynamics. In Wageningen was hij ook hoofd van het Landscape Centre en wetenschappelijk directeur van het Centre for Geo-Information and Remote Sensing.

In 2010 is hij benoemd tot rector/dean van het instituut ITC – Geo-Information Science and Earth Observation, als opvolger van prof. Martien Molenaar. In de jaren dat hij decaan was, heeft hij de transformatie geleid van een zelfstandig instituut naar een faculteit van de UT. ITC heeft internationaal een grote naam, en veel van de alumni hebben belangrijke posities in tal van landen. Tom Veldkamp is een veelgevraagd spreker over verschillende aspecten van de aardwetenschappen. Zijn wetenschappelijke werk is meer dan 21.000 keer geciteerd, en hij heeft tientallen promovendi begeleid. Hij is onder meer editor-in-chief van ‘Agriculture Ecosystems and Environment’. Ook was hij in de initiator van veel publiek-private samenwerkingsverbanden in onderwijs en onderzoek, over de hele wereld. Aan de UT was hij recent betrokken bij University College ATLAS en bij de totstandkoming van de nieuwe crossdisciplinaire UT-opleiding Spatial Engineering.

 • Nevenfuncties Rector Magnificus

  Externe activiteiten gerelateerd aan de functie Rector Magnificus:
  - Lid Commissie Algemene Middelen Stichting Universiteitsfonds Twente
  - Lid Rectorencollege UNL
  - Lid Algemeen Bestuur 4TU.Federatie
  - Lid Bestuurscommissie 4TU.Onderwijs
  - Lid Bestuur NERA
  - Lid Raad van Toezicht Wetsus
  - Lid Kuratoriums des Zentrums fur Niederlande-Studien
  - Lid Raad van Bestuur LLO-katalysator
  - Lid Bestuur UNL Kosten en Kwaliteit

  Overige nevenfuncties:
  - Bestuurslid Stichting International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)
  - Editor in Chief Tijdschrift: Agriculture, Ecosystems & Environment
  - Voorzitter RvT Stichting Natuur Milieu Overijssel (NMO) (per 01/02/21)

Personal Assistant
Marie-Christine Prédéry

Vleugel kamer VL-113

Drs. Machteld Roos - Vicevoorzitter 

Machteld Roos (1975) is per 1 september 2021 vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hiervóór was zij Director Research & Operations van de Environmental Sciences Group (ESG) van Wageningen University & Research, een van de vijf grote science groups van de WUR. Tussen 2009 en 2017 was Machteld Chief Financial Officer van NIVEL, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Ze was hoofd van het ‘project office’ van SNS Regio Bank, hoofd business operations bij SEO Economisch Onderzoek, programmamanager bij UvA Business School en Software accountmanager bij IBM Nederland.

Machteld studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, deed onder meer een uitwisselingsprogramma aan de Waseda University in Tokyo, en volgde later nog de Nyenrode Supervisory Board cycle en IMD Lausanne Leadership.

 • Nevenfuncties Vicevoorzitter

  Externe activiteiten gerelateerd aan de functie Vice Voorzitter:

  • Statutair Bestuurder University of Twente Holding
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark
  • Bestuurslid UNL
  • Bestuurslid Stichting Special Sport Events Twente
  • Lid van Stichting Federatie 4 Technische Universiteiten
  • Plaatsvervangend lid monitoringscomite Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland
  • Bestuurslid Stichting Sportinnovator Centrum Twente

  Overige nevenfuncties:

  • Amarant, Vicevoorzitter Raad van Toezicht. 
  • HAN University of Applied Sciences, lid van de Raad van Toezicht
Personal Assistant
Karin Soepenberg

Vleugel kamer VL 101