Zie Integriteit

Ombudsfunctionaris

Zowel studenten als medewerkers kunnen bij de universitaire ombudsfunctionaris terecht voor advies bij vraagstukken en probleemsituaties gerelateerd aan studeren of werken bij de UT. De ombudsfunctionaris heeft in eerste instantie een luisterend oor, kan advies en begeleiding bieden, bemiddelen en zo nodig doorverwijzen of zelf onderzoek verrichten. De ombudsfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en niet aan enig gezag ondergeschikt.

Op 15 oktober 2019 heeft de UT Han Warmelink voor een periode van zes jaar als ombudsfunctionaris benoemd.

De functie van ombudsfunctionaris is een aanvulling op de al bestaande vertrouwenspersonen, klachtencommissie en studentpsychologen, studieadviseurs en de studentendecaan. Het gaat hier om een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner voor zowel medewerkers als studenten. Men kan terecht bij de ombudsfunctionaris met een diversiteit aan vragen of meldingen die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenst gedrag, klachtbehandeling, aanstelling, functioneren/beoordelen, werkdruk, ontslag, re-integratie en herplaatsing.

Contact informatie

Overige ontwikkelingen gericht op een veilig werk- en studieklimaat

Naast de inzet van de ombudsfunctionaris, zijn er de afgelopen periode diverse nieuwe regelingen binnen de UT ontwikkeld, gericht op een veilig werk- en studieklimaat. Deze zijn gebundeld op deze site terug te vinden.

Nieuw op deze site zijn onder andere het studentenstatuut dat afgelopen jaar is ondertekend, het ‘protocol ondersteuning en nazorg voor medewerkers en studenten,’ het ‘agressie protocol voor medewerkers’ en de ‘regeling relaties op de werkvloer.’

Welzijnsonderzoek

De afgelopen maanden is een welzijnsonderzoek verricht onder UT medewerkers. De resultaten laten zien dat medewerkers betrokken zijn bij hun werk en toegewijd aan de organisatie. Tegelijkertijd blijkt dat de werkdruk de afgelopen vier jaar is toegenomen en dat steeds meer UT werknemers een te hoge werkbelasting ervaren. De balans tussen werkbetrokkenheid en werkdruk blijkt fragiel en vraagt serieus aandacht van bestuur en management van de UT. Onder andere om die reden besluit het College dan ook om mee te doen met de pilot voor een ombudsfunctionaris, aandacht te schenken aan het onlangs gepubliceerde rapport over een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel en krijgt de uitvoering van het plan van aanpak werkdruk gestalte.