Feiten en cijfers

Meerjarencijfers onderwijs

Hieronder zijn de onderwijscijfers van de afgelopen jaren samengevat. Voor de cijfers per opleiding zie deze PDF-download.

Instroom eerstejaars

Instroom (1e jrs instelling)

2012

2013

2014

2015

2016

Bachelor

1541

1592

1588

1460

1740

Premaster

240

200

226

231

320

Master

333

388

373

439

464

Postmaster

7

39

16

30

7

Post-initieel

26

40

32

24

19

Totaal aantal ingestroomde studenten

2147

2259

2235

2184

2550

Bron: 1cHO

Diploma's

 

 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

bachelor

cum laude

50

64

68

98

120

 

geslaagd

1308

1157

1086

1345

1172

 

 

1358

1221

1154

1443

1292

master

cum laude

117

124

149

178

151

 

geslaagd

1092

1027

1052

1076

1149

 

 

1209

1151

1201

1254

1300

 

totaal

2567

2372

2355

2697

2592

Bron: 1cHO, 2015-16 Osiris, cum laude is inclusief summa en magna cum laude

Bindend studieadvies

Bindend Studieadvies

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Positief

 

66%

69%

71%

Negatief

 

16%

14%

14%

Uitgesteld

 

5%

4%

5%

% studenten gestopt voor 1 feb (geen BSA ontvangen)

 

13%

13%

10%

Bron: Osiris

UT-afgestudeerden op de arbeidsmarkt

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Perc. afgestudeerden met een baan

95%

n.v.t.

96%

n.v.t.

95%

n.v.t.

Gem. werkloosheidsduur na afstuderen in maanden

2,8

n.v.t.

2,6

n.v.t.

2,5

n.v.t.

Bron: Nationale Alumni Enquete (deze wordt tweejaarlijks afgenomen)

Totaal aantal ingeschreven studenten

 

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal ingeschreven bachelorstudenten

5746

5660

5631

5259

5320

Aantal ingeschreven premasterstudenten

433

317

318

315

399

Aantal ingeschreven masterstudenten

3566

3810

3817

4057

4168

Aantal ingeschreven studenten postmaster

68

126

104

105

91

Aantal ingeschreven studenten post-initieel

 45

72 

79

67

48

Aantal ingeschreven studenten ongedeeld

 

 

 

 


Totaal aantal ingeschreven studenten

9858

9985

9949

9803

10026

Bron: 1cijferHO (1 oktobertelling)

Marktaandeel o.b.v. eerstejaars opleiding2012

2013

2014

2015

2016

Bachelor*

Nederland

57258

61556

61433

60867

63240

 

UT

2028

2082

2120

1962

2239

 

Marktaandeel UT

3,54%

3,38%

3,45%

3,22%

3,54%

Master**

Nederland

45011

46329

52461

43905

42556

 

UT

1584

1341

1841

1017

1123

 

Marktaandeel UT

3,52%

2,89%

3,51%

2,32%

2,64%

Bron: 1cHO

Toelichting:
* inclusief premasters, ** alleen masterstudenten (exclusief ITC (niet regulier bekostigd) en Water Technology (hoofdinschrijving bij WUR)

Soort inschrijving: NL vs UT

Nederland:

Type HO

2012

2013

2014

2015

2016

ba

57258

61556

61433

60867

63240

ma

45011

46329

52461

43905

42556

pm

1284

1331

1204

1100

764

on

6


Totaal

103553

109216

115104

105872

106560

UT:

Type HO

2012

2013

2014

2015

2016

ba

2028

2082

2120

1962

2239

ma

1584

1341

1841

1017

1123

pm

37

33

30

24

23

Totaal

3649

3456

3991

3003

3385

Bron: 1cHO2015 Draaitabel instroom.xlsx

Internationalisering onderwijs

Inkomende studenten


2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Studie

78

114

117

158

183

Stage / afstuderen

27

45

73

53

61

Beide

4

1

9

22

9

 

109

160

199

233

253

Bron: Osiris

Instroom UT naar nationaliteit


2012

2013

2014

2015

2016

Nederlands

1367

1440

1470

1479

1526

EER

505

436

440

332

665

niet-EER

254

383

325

373

359

Totaal

2126

2259

2235

2184

2550

 

 

 

 

 


Aantal nationaliteiten

73

65

73

77

83

Bron: 1cHO / SIS

Internationale instroom master


2012

2013

2014

2015

2016

Nederlands

60

50

73

94

118

Internationaal

273

338

300

345

346

EER Totaal (excl. NL)

74

101

74

66

103

Duits

37

37

19

24

20

EER overig

37

64

55

42

83

 

 

 

 

 


Europees - niet EER

4

3

5

15

9

 

 

 

 

 


Niet Europees Totaal

195

234

221

264

234

Bron: 1cHO - hoofdinschrijvingen, eerstejaars instelling - Totaal internationale masterinstroom opgesplitst naar nationaliteit