Feiten en cijfers

Meerjarencijfers onderwijs

Hieronder zij de onderwijscijfers van de afgelopen jaren samengevat. Voor de cijfers per opleiding zie deze PDF-download.

Instroom eerstejaars

Instroom (1e jrs instelling)

2011

2012

2013

2014

2015

Bachelor

1707

1541

1592

1588

1460

Premaster

293

240

200

226

231

Master

142

333

388

373

439

Postmaster

12

7

6

7

10

Post-initieel

0

0

0

0

5

Totaal aantal ingestroomde studenten

2154

2121

2186

2194

2145

Bron: 1cHO

Diploma's

 

 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

bachelor

cum laude

50

64

68

98

120

 

geslaagd

1308

1157

1086

1345

1172

 

 

1358

1221

1154

1443

1292

master

cum laude

117

124

149

178

152

 

geslaagd

1092

1027

1052

1076

1149

 

 

1209

1151

1201

1254

1301

 

totaal

2567

2371

2355

2696

2593

Bron: 1cHO, 2015-16 Osiris, cum laude is inclusief summa en magna cum laude

Bindend studieadvies

Bindend Studieadvies

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Positief

 

 

66%

69%

Negatief

 

 

16%

14%

Uitgesteld

 

 

5%

4%

% studenten gestopt voor 1 feb (geen BSA ontvangen)

 

 

13%

13%

Bron: Osiris

UT-afgestudeerden op de arbeidsmarkt

 

2011

2012

2013

2014

2015

Perc. afgestudeerden met een baan

95%

n.v.t.

96%

n.v.t.

95%

Gem. werkloosheidsduur na afstuderen in maanden

2,8

n.v.t.

2,6

n.v.t.

2,5

Bron: Nationale Alumni Enquete (deze wordt tweejaarlijks afgenomen)

Totaal aantal ingeschreven studenten

 

2011

2012

2013

2014

2015

Aantal ingeschreven bachelorstudenten

6153

5746

5660

5631

5260

Aantal ingeschreven premasterstudenten

484

433

317

318

315

Aantal ingeschreven masterstudenten

2697

3566

3811

3819

4060

Aantal ingeschreven studenten postmaster

64

68

76

70

76

Aantal ingeschreven studenten post-initieel

 

 

 

1

7

Aantal ingeschreven studenten ongedeeld

 

 

 

 

 

Totaal aantal ingeschreven studenten

9398

9813

9864

9839

9718

Bron: 1cijferHO (1 oktobertelling)

Marktaandeel o.b.v. eerstejaars opleiding2011

2012

2013

2014

2015

Bachelor*

Nederland

54648

52188

55514

55424

53792

 

UT

2072

1894

1921

1940

1804

 

Marktaandeel UT

3,8%

3,6%

3,5%

3,5%

3,4%

Master**

Nederland

29098

34946

35213

35076

33389

 

UT

567

846

688

667

470

 

Marktaandeel UT

1,9%

2,4%

2,0%

1,9%

1,4%

Bron: 1cHO

Toelichting:
* inclusief premasters, ** alleen masterstudenten (exclusief ITC (niet regulier bekostigd) en Water Technology (hoofdinschrijving bij WUR)

Soort inschrijving: NL vs UT

Nederland:

Type HO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ba

52344

54648

52188

55514

55424

53792

ma

28698

29098

34946

35213

35076

33389

pm

724

810

791

852

753

733

on

3

4

Totaal

81769

84556

87925

91579

91257

87914

UT:

Type HO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ba

2104

2072

1894

1921

1940

1804

ma

314

567

846

688

667

470

pm

23

19

21

20

18

19

Totaal

2441

2658

2761

2629

2625

2293

Bron: 1cHO2015 Draaitabel instroom.xlsx

Internationalisering onderwijs

Inkomende studenten


2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Studie

78

114

117

158

Stage / afstuderen

27

45

73

53

Beide

4

1

9

22

 

109

160

199

233

Bron: Osiris

Instroom UT naar nationaliteit


2011

2012

2013

2014

2015

Nederlands

1499

1365

1439

1464

1476

EER

549

509

470

455

339

niet-EER

106

247

277

275

330

Totaal

2154

2121

2186

2194

2145

 

 

 

 

 

 

Aantal nationaliteiten

65

73

65

73

77

Bron: 1cHO / SIS

Internationale instroom master


2011

2012

2013

2014

2015

Nederlands

396

669

527

501

250

Internationaal

171

177

161

165

219

EER Totaal (excl. NL)

102

118

97

85

84

Duits

72

83

68

48

48

EER overig

30

35

29

37

36

 

 

 

 

 

 

Europees - niet EER

8

4

3

5

14

 

 

 

 

 

 

Niet Europees Totaal

61

55

61

75

121

Bron: 1cHO - hoofdinschrijvingen, eerstejaars opleiding - Totaal internationale masterinstroom opgesplitst naar nationaliteit