Zie Feiten en cijfers

Meerjarencijfers onderwijs

Hieronder zijn de onderwijscijfers van de afgelopen jaren samengevat. Voor de cijfers per opleiding zie deze PDF-download.

Instroom eerstejaars

Instroom (1e jrs instelling)

2015

2016

2017

2018

2019

Bachelor

1458

1740

1808

2033

2313

Premaster

233

319

305

302

318

Master

282

328

418

467

508

Postmaster

10

2

2

3

1

Post-initieel

192

159

167

132

121

Totaal aantal ingestroomde studenten

2175

2548

2700

2937

3261

Bron: 1cHO

Diploma's

 

 

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

bachelor

cum laude

98

120

104

75

134

 

geslaagd

1345

1172

1101

1005

1136

 

 

1443

1292

1205

1080

1270
master

cum laude

178

152

139

145

158

 

geslaagd

1076

1149

1105

1198

1292

 

 

1254

1301

1244

1343

1450
 

totaal

2697

2593

2449

2423

2720

Bron: 1cHO, cum laude is inclusief summa en magna cum laude

Bindend studieadvies

Bindend Studieadvies

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Positief

69%

71%

66%

66%

63%

Negatief

14%

14%

15%

15%

18%

Uitgesteld

4%

5%

6%

6%

6%

% studenten gestopt voor 1 feb (geen BSA ontvangen)

13%

10%

14%

13%

12%

Bron: Osiris

UT-afgestudeerden op de arbeidsmarkt

 

2015

2016

2017

2018

2019

Perc. afgestudeerden met een baan

95%

n.v.t.

93%

97%

94%

Gem. werkloosheidsduur na afstuderen in maanden

2,5

n.v.t.

2,5

2,2

2,4

Bron: Nationale Alumni Enquete (deze wordt tweejaarlijks afgenomen)

Totaal aantal ingeschreven studenten

 

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal ingeschreven bachelorstudenten

5257

5319

5487

6023

6601

Aantal ingeschreven premasterstudenten

317

398

398

392

407

Aantal ingeschreven masterstudenten

3473

3647

4010

4229

4377

Aantal ingeschreven studenten postmaster

76

68

63

58

50

Aantal ingeschreven studenten post-initieel

535

506

461

460

305

Totaal aantal ingeschreven studenten

9658

9938

10419

11162

11740

Bron: 1cijferHO (1 oktobertelling)

Marktaandeel o.b.v. eerstejaars opleiding

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Bachelor*

Nederland

59571

63186

68509

73874

74504

 

UT

1962

2376

2383

2937

2914

 

Marktaandeel UT

3,29%

3,76%

3,48%

3,98%

3,91%

Master**

Nederland

44116

50963

52417

54271

46887

 

UT

1021

1715

1728

1751

1257

 

Marktaandeel UT

2,31%

3,37%

3,30%

3,23%

2,68%

Bron: 1cHO

Toelichting:
* inclusief premasters, ** alleen masterstudenten (exclusief ITC (niet regulier bekostigd) en Water Technology (hoofdinschrijving bij WUR)

Soort inschrijving: NL vs UT

Nederland:

Type HO

2015

2016

2017

2018

2019*

bachelor

59571

63186

68509

73874

74504

master

43016

49879

51429

53180

46192

post-master

1100

1084

988

1091

695

Totaal

103687

114149

120926

128145

121391

UT:

Type HO

2015

2016

2017

2018*

2019

bachelor

1962

2376

2383

2937

2914

master

997

1689

1701

1719

1241

post-master

24

26

27

32

16

Totaal

2983

4091

4111

4688

4171

Bron: 1cHO

Internationalisering onderwijs

Inkomende studenten

 

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Studie

158

183

224

166

253

Stage / afstuderen

53

61

71

109

53

Beide

22

9

2

3

 

 

233

253

297

278

306

Bron: Osiris

Instroom UT naar nationaliteit

 

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Nederlands

1493

1527

1635

1688

1790

EER

342

675

625

721

842

niet-EER

340

346

440

528

629

Totaal

2175

2548

2700

2937

3261

 

 

 

 

 


Aantal nationaliteiten

77

83

79

83

85

Bron: 1cHO / SIS

Internationale instroom master

 

2015

2016

2017

2018

2019

Nederlands

122

119

152

153

156

Internationaal

362

370

435

449

474

EER Totaal (excl. NL)

77

114

118

138

136

    Duits

25

22

27

32

30

    EER overig

52

92

91

106

106

 

 

 

 

 


Europees - niet EER

23

9

1

9

7

 

 

 

 

 


Niet Europees Totaal

262

247

316

302

331

Bron: 1cHO - hoofdinschrijvingen, eerstejaars instelling - Totaal internationale masterinstroom opgesplitst naar nationaliteit