Zie Feiten en cijfers

Meerjarencijfers onderwijs

Hieronder zijn de onderwijscijfers van de afgelopen jaren samengevat. Voor de cijfers per opleiding zie deze PDF-download.

Instroom eerstejaars

Instroom (1e jrs instelling)

2013

2014

2015

2016

2017

Bachelor

1592

1588

1460

1740

1808

Premaster

200

226

231

319

305

Master

177

207

282

328

418

Postmaster

6

7

10

2

2

Post-initieel

238

204

172

144

156

Totaal aantal ingestroomde studenten

2213

2232

2155

2533

2689

Bron: 1cHO

Diploma's

 

 

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

bachelor

cum laude

64

68

98

120

104

 

geslaagd

1157

1086

1345

1172

1100

 

 

1221

1154

1443

1292

1204


master

cum laude

124

149

178

151

139

 

geslaagd

1027

1052

1076

1149

1104

 

 

1151

1201

1254

1300

1243


 

totaal

2372

2355

2697

2592

2447

Bron: 1cHO, cum laude is inclusief summa en magna cum laude

Bindend studieadvies

Bindend Studieadvies

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Positief

 

66%

69%

71%

66%

Negatief

 

16%

14%

14%

15%

Uitgesteld

 

5%

4%

5%

6%

% studenten gestopt voor 1 feb (geen BSA ontvangen)

 

13%

13%

10%

14%

Bron: Osiris

UT-afgestudeerden op de arbeidsmarkt

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Perc. afgestudeerden met een baan

n.v.t.

96%

n.v.t.

95%

n.v.t.

93%

Gem. werkloosheidsduur na afstuderen in maanden

n.v.t.

2,6

n.v.t.

2,5

n.v.t.

2,5

Bron: Nationale Alumni Enquete (deze wordt tweejaarlijks afgenomen)

Totaal aantal ingeschreven studenten

 

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal ingeschreven bachelorstudenten

5660

5631

5259

5319

5489

Aantal ingeschreven premasterstudenten

317

318

315

398

398

Aantal ingeschreven masterstudenten

3285

3276

3473

3647

4010

Aantal ingeschreven studenten postmaster

76

70

76

68

63

Aantal ingeschreven studenten post-initieel

483 

541

536

508

475

Totaal aantal ingeschreven studenten

9821

9836

9659

9940

10435

Bron: 1cijferHO (1 oktobertelling)

Marktaandeel o.b.v. eerstejaars opleiding2013

2014

2015

2016

2017

Bachelor*

Nederland

60844

60569

59880

63545

66974

 

UT

2082

2124

1962

2376

2278

 

Marktaandeel UT

3,42%

3,51%

3,28%

3,74%

3,40%

Master**

Nederland

47577

53466

44795

51783

43680

 

UT

1358

1846

1021

1715

1173

 

Marktaandeel UT

2,85%

3,47%

2,28%

3,31%

2,69%

Bron: 1cHO

Toelichting:
* inclusief premasters, ** alleen masterstudenten (exclusief ITC (niet regulier bekostigd) en Water Technology (hoofdinschrijving bij WUR)

Soort inschrijving: NL vs UT

Nederland:

Type HO

2013

2014

2015

2016

2017

ba

60844

60565

59880

63545

66974

ma

46246

52263

43695

50699

42964

pm

1331

1203

1100

1084

716

on

4Totaal

108421

114035

104675

115328

110654


UT:

Type HO

2013

2014

2015

2016

2017

ba

2082

2124

1962

2376

2278

ma

1325

1826

977

1689

1156

pm

33

30

24

26

17

Totaal

3440

3980

2983

4091

3451

Bron: 1cHO

Internationalisering onderwijs

Inkomende studenten


2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Studie

114

117

158

183

224

Stage / afstuderen

45

73

53

61

71

Beide

1

9

22

9

2

 

160

199

233

253

297

Bron: Osiris

Instroom UT naar nationaliteit


2013

2014

2015

2016

2017

Nederlands

1441

1487

1492

1524

1633

EER

467

454

338

665

623

niet-EER

305

291

325

344

433

Totaal

2213

2232

2155

2533

2689

 

 

 

 Aantal nationaliteiten

65

73

77

83

79

Bron: 1cHO / SIS

Internationale instroom master


2013

2014

2015

2016

2017

Nederlands

56

99

120

118

150

Internationaal

365

319

344

356

426

EER Totaal (excl. NL)

98

72

65

97

114

Duits

38

19

24

20

27

EER overig

60

53

41

77

87

 

 

 

 Europees - niet EER

13

9

24

10

4

 

 

 

 Niet Europees Totaal

254

238

255

249

308

Bron: 1cHO - hoofdinschrijvingen, eerstejaars instelling - Totaal internationale masterinstroom opgesplitst naar nationaliteit