Zie Feiten en cijfers

Meerjarencijfers onderwijs

Hieronder zijn de onderwijscijfers van de afgelopen jaren samengevat. Voor de cijfers per opleiding zie deze PDF-download.

Instroom eerstejaars

Instroom (1e jrs instelling)

2014

2015

2016

2017

2018

Bachelor

1588

1458

1740

1808

2034

Premaster

226

233

319

305

302

Master

207

282

328

418

467

Postmaster

7

10

2

2

3

Post-initieel

210

192

159

167

136

Totaal aantal ingestroomde studenten

2238

2175

2548

2700

2942

Bron: 1cHO

Diploma's

 

 

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

bachelor

cum laude

68

98

120

104

75

 

geslaagd

1086

1345

1172

1101

1005

 

 

1154

1443

1292

1205

1080
master

cum laude

149

178

152

139

145

 

geslaagd

1052

1076

1149

1105

1198

 

 

1201

1254

1300

1244

1343
 

totaal

2355

2697

2593

2449

2423

Bron: 1cHO, cum laude is inclusief summa en magna cum laude

Bindend studieadvies

Bindend Studieadvies

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Positief

66%

69%

71%

66%

66%

Negatief

16%

14%

14%

15%

15%

Uitgesteld

5%

4%

5%

6%

6%

% studenten gestopt voor 1 feb (geen BSA ontvangen)

13%

13%

10%

14%

13%

Bron: Osiris

UT-afgestudeerden op de arbeidsmarkt

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Perc. afgestudeerden met een baan

96%

n.v.t.

95%

n.v.t.

93%

97%

Gem. werkloosheidsduur na afstuderen in maanden

2,6

n.v.t.

2,5

n.v.t.

2,5

2,2

Bron: Nationale Alumni Enquete (deze wordt tweejaarlijks afgenomen)

Totaal aantal ingeschreven studenten

 

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal ingeschreven bachelorstudenten

5631

5259

5319

5489

6023

Aantal ingeschreven premasterstudenten

318

315

398

398

392

Aantal ingeschreven masterstudenten

3276

3473

3647

4010

4230

Aantal ingeschreven studenten postmaster

70

76

68

63

58

Aantal ingeschreven studenten post-initieel

541

536

508

475

433

Totaal aantal ingeschreven studenten

9836

9659

9940

10435

11136

Bron: 1cijferHO (1 oktobertelling)

Marktaandeel o.b.v. eerstejaars opleiding

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bachelor*

Nederland

60844

60339

59571

63186

68509

72306

 

UT

2082

2124

1962

2376

2383

2590

 

Marktaandeel UT

3,42%

3,52%

3,29%

3,76%

3,48%

3,58%

Master**

Nederland

47577

52885

44116

50963

52417

45441

 

UT

1358

1856

1021

1715

1728

1235

 

Marktaandeel UT

2,85%

3,51%

2,31%

3,37%

3,30%

2,72%

Bron: 1cHO

Toelichting:
* inclusief premasters, ** alleen masterstudenten (exclusief ITC (niet regulier bekostigd) en Water Technology (hoofdinschrijving bij WUR)

Soort inschrijving: NL vs UT

Nederland:

Type HO

2014

2015

2016

2017

2018*

bachelor

60335

59571

63186

68509

72306

master

51683

43016

49879

51429

44553

post-master

1202

1100

1084

988

888

ongedeeld

4

 

 

 

 

Totaal

113224

103687

114149

120926

117747

UT:

Type HO

2014

2015

2016

2017

2018*

bachelor

2124

1962

2376

2383

2590

master

1826

997

1689

1701

1154

post-master

30

24

26

27

81

Totaal

3980

2983

4091

4111

3825

Bron: 1cHO

Internationalisering onderwijs

Inkomende studenten

 

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Studie

158

183

224

166

254

Stage / afstuderen

53

61

71

109

53

Beide

22

9

2

3

 

 

233

253

297

278

307

Bron: Osiris

Instroom UT naar nationaliteit

 

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Nederlands

1489

1493

1527

1635

1689

EER

457

342

675

625

706

niet-EER

292

340

346

440

547

Totaal

2238

2175

2548

2700

2942

 

 

 

 

 

 

Aantal nationaliteiten

73

77

83

79

83

Bron: 1cHO / SIS

Internationale instroom master

 

2014

2015

2016

2017

2018

Nederlands

99

121

119

151

157

Internationaal

325

363

370

436

449

EER Totaal (excl. NL)

75

69

106

116

133

    Duits

19

25

22

27

32

    EER overig

56

44

84

89

101

 

 

 

 

 

 

Europees - niet EER

10

24

10

4

10

 

 

 

 

 

 

Niet Europees Totaal

240

270

254

316

306

Bron: 1cHO - hoofdinschrijvingen, eerstejaars instelling - Totaal internationale masterinstroom opgesplitst naar nationaliteit