HomeOrganisatieFeiten en cijfers

Feiten en cijfers actueel/overzicht

Op deze pagina staat meer achtergrondinformatie over de Universiteit Twente.

Feiten en cijfers

De belangrijkste feiten en kengetallen m.b.t. het afgelopen jaarverslag staan op onze speciaal ingerichte Feiten en cijfers-website (in het Engels).

Links Feiten en Cijfers buiten de UT

  • Links: feiten en cijfers gerelateerde instanties (UNL, OCW, etc)

Vooraanmeldingen (intranet)

Actuele vooraanmeldingen zijn uitsluitend op het intranet van de UT beschikbaar. Zie hiervoor de website van Marketing & Communicatie.

Jaarverslagen

Meer informatie over de afgelopen jaren kun je vinden in onze jaarverslagen. Daarnaast vind je onder Rankings onze positie in de voornaamste rankings. 

Huisstijl en downloads

Ook vind je hier meer informatie over onze huisstijl en kun je het UT-logo in verschillende formaten downloaden.