Zie Organisatie

Feiten en cijfers actueel/overzicht

Op deze pagina staat meer achtergrondinformatie over de Universiteit Twente.

Feiten en cijfers

De belangrijkste feiten en kengetallen m.b.t. het afgelopen jaarverslag staan op onze speciaal ingerichte Feiten en cijfers-website (in het Engels).

Links Feiten en Cijfers buiten de UT

Links: feiten en cijfers gerelateerde instanties (VSNU, OCW, etc)
  • AIR (The Association of Institutional Research in de VS)
  • DAIR (Dutch Association for Institutional Research)
  • EAIR (European Association for Institutional Research)
  • HBO-raad (Vereniging van hogescholen)
  • VSNU (Vereniging van universiteiten)
  • KIvI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs)
  • CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vooraanmeldingen (intranet)

Actuele vooraanmeldingen zijn uitsluitend op het intranet van de UT beschikbaar. Zie hiervoor de website van Marketing & Communicatie.

Jaarverslagen

Meer informatie over de afgelopen jaren kun je vinden in onze jaarverslagen.  Daarnaast vind je onder Rankings onze positie in de voornaamste rankings. 

Huisstijl en downloads

Ook vind je hier meer informatie over onze huisstijl en kun je het UT-logo in verschillende formaten downloaden.