Feiten en cijfers

Positie UT in gerenommeerde rankings

De Universiteit Twente is opgenomen in verschillende gerenommeerde rankings en schaart zich daarmee tot de beste 1% van universiteiten wereldwijd. Hieronder volgt een overzicht van de meest toonaangevende rankings waarin de UT wordt genoemd.

QS WORLD UNIVERSITY RANKING

De QS World University Rankings volgt op dit moment ruim 2.000 universiteiten over de hele wereld en beoordeelt er 700, waarvan de beste 400 universiteiten op de ranglijst komen. De QS World University Rankings beweert onafhankelijker te zijn dan andere ranglijsten, omdat in hun onderzoek 'peer review' een belangrijke rol speelt. De ranglijst is gedeeltelijk gebaseerd op harde gegevens (verhouding aantal faculteiten/aantal studenten, aantal citaten per faculteit, aandeel internationale studenten per faculteit). Daarnaast wordt het oordeel in belangrijke mate bepaald door resultaten die zijn verkregen uit twee grote algemene onderzoeken naar de reputatie van universiteiten - een onder academici en een ander onder werkgevers.

Positie Universiteit Twente in 2018: 179

QS Stars

QS Stars is een nieuw initiatief dat universiteiten in de gelegenheid stelt om door middel van een officiële beoordeling hun sterke punten te benadrukken. QS Stars is een instrument waarmee universiteiten kunnen worden beoordeeld aan de hand van een uitgebreide reeks criteria; de universiteiten krijgen vervolgens een onderscheidingsteken met daarop het aantal sterren dat zij op basis van hun audit hebben gekregen. De Universiteit Twente is de eerste Nederlandse universiteit die aan dit initiatief meedoet. Op grond van de beoordeling van verschillende criteria kende QS de Universiteit Twente vijf sterren toe, waarmee zij tot een van de beste universiteiten ter wereld wordt gerekend.

Positie Universiteit Twente in 2017: vijf sterren

TIMES HIGHER EDUCATION RANKING (THE)

De Times Higher Education World University Rankings (THE) wordt opgesteld door Thomson Reuters. In deze wereldwijde ranking worden universiteiten aan de hand van al hun kerntaken - onderwijs, kennisoverdracht en internationale oriëntering - beoordeeld. Deze ranking voor topuniversiteiten is gebaseerd op verschillende prestatie-indicatoren die in vijf deelgebieden zijn onderverdeeld:

- Onderwijs: de leeromgeving (30% van de totale score op de ranglijst).
- Onderzoek: omvang, inkomsten en reputatie (30%).
- Citaten: de invloed van onderzoek (30%).
- Inkomsten uit het bedrijfsleven: innovatie (2,5%).
- Internationale oriëntering: medewerkers, studenten en onderzoek (7,5%).

Positie Universiteit Twente in 2018: 179

CWTS LEIDEN RANKING

De CWTS Leiden Ranking meet de wetenschappelijke prestaties van 500 grote universiteiten wereldwijd. In deze ranglijst wordt aan de hand van een reeks bibliometrische indicatoren gemeten wat de wetenschappelijke impact van universiteiten is en de rol van universiteiten in wetenschappelijke samenwerkingsverbanden. Vergeleken met andere rankings biedt de Leiden Ranking geavanceerdere indicatoren voor wetenschappelijke impact en samenwerking en wordt er gebruik gemaakt van een transparantere methodiek. De Leiden Ranking is niet gebaseerd op subjectieve gegevens die verkregen worden uit onderzoeken naar reputatie en er wordt ook geen gebruik gemaakt van gegevens die door de universiteiten zelf worden verstrekt.

Positie Universiteit Twente in 2017: 376

SHANGHAI RANKING (ARWU)

De Academic Ranking of World Universities (ARWU), ook wel bekend als de Shanghai Ranking, maakt gebruik van zes objectieve criteria om universiteiten wereldwijd te rangschikken, waaronder het aantal alumni en medewerkers dat een Nobelprijs of Field Medal heeft gewonnen, het door Thomson Scientific aangewezen aantal veelgeciteerde onderzoekers, het aantal in Nature of Science gepubliceerde artikelen, het in de Science Citation Index en Social Sciences Citation Index vermelde aantal artikelen, en individuele prestaties in verhouding tot de omvang van een instituut. Op dit moment worden jaarlijks ruim 1.000 universiteiten gerangschikt, waarvan de beste 500 op internet bekend worden gemaakt.

Positie Universiteit Twente in 2017: 301-400