Positie UT in gerenommeerde rankings

Hoewel ranglijsten niet het hele verhaal vertellen van hoe goed een universiteit presteert, geven ze wel een beeld van hoe onze Universiteit scoort op verschillende aspecten van academisch onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Verschillende rankings hebben hun eigen specifieke focus en kiezen indicatoren die in hun ogen de prestaties van een universiteit weerspiegelen.

De Universiteit Twente heeft in verschillende wereldwijde en nationale rankings een toppositie ingenomen. Times Higher Education (THE) plaatst ons bijvoorbeeld in de top 250 van universiteiten wereldwijd. Hieronder vind je een overzicht van toonaangevende rankings waarin de UT is opgenomen.

ARWU Shanghai ranking 

ARWU gebruikt zes indicatoren om universiteiten te rangschikken, waaronder: het aantal alumni en medewerkers die Nobelprijzen en prijzen hebben gewonnen, het aantal geciteerde onderzoekers door Clarivate Analytics geselecteerd, het aantal wetenschappelijke publicaties, het aantal artikelen dat is geïndexeerd in de Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index en de prestaties van een universiteit. 

Positie UT in 2023: 401-500

CWTS Leiden ranking

De CWTS Leiden Ranking meet de wetenschappelijke prestaties van 500 grote universiteiten wereldwijd. In deze ranglijst wordt aan de hand van een reeks bibliometrische indicatoren gemeten wat de wetenschappelijke impact van universiteiten is en de rol van universiteiten in wetenschappelijke samenwerkingsverbanden. Vergeleken met andere rankings biedt de Leiden Ranking geavanceerdere indicatoren voor wetenschappelijke impact en samenwerking en wordt er gebruik gemaakt van een transparantere methodiek. De Leiden Ranking is niet gebaseerd op subjectieve gegevens uit reputatieonderzoeken, ook wordt er geen gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door universiteiten zelf.

Positie UT in 2023: 489

EW Beste studies

EW Beste studies helpt scholieren sinds 1994 bij het kiezen van een studie. Met onafhankelijke vergelijkingen en ranglijsten, oordelen van studenten, feiten over hogescholen en universiteiten en hoogwaardige informatie over de arbeidsmarkt. Elsevier noemt de Universiteit Twente de beste technische universiteit, met het hoogst aandeel gouden medailles. Drie van de 51 opleidingen scoren de hoogste waardering: de masteropleidingen Industrial Engineering & Management en Public Administration en de bacheloropleiding Technische Natuurkunde. 

Times Higher Education World University ranking

De Times Higher Education World University Rankings wordt opgesteld door Thomson Reuters. In deze wereldwijde ranking worden 1.904 universiteiten uit 108 landen beoordeeld op basis van vijf prestatie-indicatoren: onderwijs, onderzoeksomgeving, onderzoekskwaliteit, industrie en internationale oriëntatie.

Positie UT in 2024: 184

Times Higher Education Impact Rankings

In de Times Higher Education Impact Rankings worden 873 onderwijsinstellingen uit 87 landen/regio's getoetst aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. De UT behaalt de eerste positie op SDG 9 - industrie, innovatie en infrastructuur door het onderzoek van universiteiten naar industrie en innovatie, hun aantal patenten en spin-off bedrijven en hun onderzoeksinkomsten uit de industrie te meten.

Positie UT in 2023: 1 van 873 onderwijsinstellingen

World University Rankings: sociale wetenschappen

Deze ranking maakt gebruik van dezelfde betrouwbare en strenge prestatie-indicatoren als de Times Higher Education World University Rankings, alleen is de methodologie aangepast aan de vakgebieden communicatie en mediastudies, politiek en internationale studies (inclusief ontwikkelingsstudies), sociologie en geografie.

Positie UT in 2023: 89 van 941 universiteiten

QS world university ranking

De QS World University Rankings volgt op dit moment ongeveer 1.600 universiteiten wereldwijd. In de ranking van 2024 staat Universiteit Twente tussen de eerste 20%. De ranglijst is gedeeltelijk gebaseerd op harde gegevens (verhouding aantal faculteiten/aantal studenten, aantal citaten per faculteit, aandeel internationale studenten per faculteit). Daarnaast wordt het oordeel in belangrijke mate bepaald door resultaten die zijn verkregen uit twee grote algemene onderzoeken naar de reputatie van universiteiten - een onder academici en een ander onder werkgevers.

Positie UT in 2024: 210