Zie Feiten en cijfers

Positie UT in gerenommeerde rankings

Universiteit Twente is opgenomen in diverse gerenommeerde rankings en schaart zich daarmee tot de beste 1% van universiteiten wereldwijd

QS world university ranking

De QS World University Rankings volgt op dit moment ongeveer 1.600 universiteiten wereldwijd. In de ranking van 2021 staat Universiteit Twente tussen de eerste 17%. De ranglijst is gedeeltelijk gebaseerd op harde gegevens (verhouding aantal faculteiten/aantal studenten, aantal citaten per faculteit, aandeel internationale studenten per faculteit). Daarnaast wordt het oordeel in belangrijke mate bepaald door resultaten die zijn verkregen uit twee grote algemene onderzoeken naar de reputatie van universiteiten - een onder academici en een ander onder werkgevers.

Positie Universiteit Twente in 2021: 197

Times higher education ranking (THE)

De Times Higher Education World University Rankings (THE) wordt opgesteld door Thomson Reuters. In deze wereldwijde ranking worden universiteiten aan de hand van al hun kerntaken - onderwijs, kennisoverdracht en internationale oriëntering - beoordeeld. Deze ranking voor topuniversiteiten is gebaseerd op verschillende prestatie-indicatoren die in vijf deelgebieden zijn onderverdeeld:

  • Onderwijs: de leeromgeving (30% van de totale score op de ranglijst)
  • Onderzoek: omvang, inkomsten en reputatie (30%)
  • Citaten: de invloed van onderzoek (30%)
  • Inkomsten uit het bedrijfsleven: innovatie (2,5%)
  • Internationale oriëntering: medewerkers, studenten en onderzoek (7,5%)

Positie Universiteit Twente in 2020: 201-250

ARWU Shanghai ranking 

ARWU gebruikt zes indicatoren om universiteiten te rangschikken, waaronder: het aantal alumni en medewerkers die Nobelprijzen en prijzen hebben gewonnen, het aantal geciteerde onderzoekers door Clarivate Analytics geselecteerd, het aantal wetenschappelijke publicaties, het aantal artikelen dat is geïndexeerd in de Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index en de prestaties van een universiteit. 

Positie Universiteit Twente in 2019: 401-500

CWTS Leiden ranking

De CWTS Leiden Ranking meet de wetenschappelijke prestaties van 500 grote universiteiten wereldwijd. In deze ranglijst wordt aan de hand van een reeks bibliometrische indicatoren gemeten wat de wetenschappelijke impact van universiteiten is en de rol van universiteiten in wetenschappelijke samenwerkingsverbanden. Vergeleken met andere rankings biedt de Leiden Ranking geavanceerdere indicatoren voor wetenschappelijke impact en samenwerking en wordt er gebruik gemaakt van een transparantere methodiek. De Leiden Ranking is niet gebaseerd op subjectieve gegevens die verkregen worden uit onderzoeken naar reputatie en er wordt ook geen gebruik gemaakt van gegevens die door de universiteiten zelf worden verstrekt.

Positie Universiteit Twente in 2020: 442