HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldNieuwsMembraanpilot met nieuwe techniek voor zuivering rioolwater
Jaap Eijsker

Membraanpilot met nieuwe techniek voor zuivering rioolwater

De UT opende op dinsdag 17 mei een membraanproefinstallatie op de rioolwaterzuivering Enschede. Dit gebeurde als onderdeel van het NWO-TTW-onderzoek naar een nieuwe technologie voor de filtratie van organische microverontreinigingen. PhD onderzoeker Hans David Wendt gaat onder meer kijken naar het proces waarbij het in het membraan achterblijvende, verontreinigde water in een bioreactor wordt afgebroken.

Als je medicijnen inneemt, dan plas je een groot gedeelte van de werkzame stoffen weer uit. Die kleine, organische moleculen, zijn voorbeelden van microverontreinigingen. Eenmaal in het water schaden deze medicijnresten niet alleen de mens, maar ook ander leven in en rondom het water. “We hebben het hier niet over één soort stof, maar een grote cocktail van wel duizenden verschillende stoffen”, vertelt UT-onderzoeker Hans David Wendt.

Nanozeefjes

De Universiteit Twente doet al vele jaren onderzoek naar de ontwikkeling van membranen om water te zuiveren en de cocktail van microverontreinigingen te verwijderen. Een membraan – een soort hele fijne zeef – laat alleen water en wat mineralen door. Het restwater dat achterblijft bevat dan echter wel een nog hogere concentratie medicijnresten, dat nog verder behandeld moet worden. “In dit project willen wij dat restwater aanpakken door het terug te sturen naar een bioreactor waar de medicijnresten afbreken”, zegt Wendt. “Deze bioreactor is vaak al aanwezig op een waterzuivering, maar breekt de medicijnresten onvoldoende af. Door het terugsturen van het water wordt de tijd die de bioreactor heeft om de stoffen af te breken verhoogd. Daarmee zal ook de totale verwijdering toenemen .”

Waterzuivering in het klein

De pilot is een miniatuurversie van de huidige waterzuivering in Enschede, uitgebreid met de nieuwe membraaninstallatie. Het geheel is samen met Nijhuis Saur Industries ontworpen en vervolgens door hen gebouwd. Deze installatie zal duizend liter per uur filteren. Dat is fors meer dan in de laboratoria op de UT. “Samen met alle partners willen we weten of de combinatie met een bioreactor ook werkt op een grotere schaal in de praktijk”, aldus Wendt, “We werken met echt afvalwater en hopen dus op resultaten die je in het laboratorium niet kan zien.” De installatie bevat membranen waarvan de basis op de UT is gelegd en die NX Filtration nu wereldwijd op de markt brengt.

Afbeelding 1: Opening van de pilot. Foto gemaakt door Jaap Eijsker

Meer informatie

De projectpartners startten de pilot op 17 mei 2022 met een feestelijke opening op RWZI Enschede. De pilot is onderdeel van het grotere NWO-TTW-onderzoek naar de filtratie van organische microverontreinigingen, geleid door Prof. Wiebe M. de Vos van het Membrane Science and Technology Cluster. Naast het PhD project van Hans David Wendt, ontwikkelt PhD onderzoeker Wendy Jonkers een nieuwe generatie membranen die ze ook direct kan testen in de pilot. Een derde PhD onderzoeker, Claudia Rodriguez, onderzoekt bij de groep Milieutechnologie van Wageningen University & Research in detail de afbraak van medicijnresten in de bioreactor. In deze projecten werkt de UT actief samen met Wageningen University & Research, Nijhuis Saur Industries, NX Filtration, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas, het Waterschap Vallei en Veluwe, STOWA, Oasen, Saxion en KWR.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)