Illustratie: Made by Lot of illustrations
De drie finalisten met het 4TU.Health team

Finale posterwedstrijd 4TU.Health

Drie prijzen voor beste posters

Op donderdag 23 maart zijn drie prijzen toegekend tijdens de finale van de digitale 4TU.Health posterwedstrijd. Deze posterwedstrijd is onderdeel van de 4TU.Health samenwerking. PhD studenten in het domein van gezondheid en technologie werden hierin uitgedaagd om hun onderzoek op een open, boeiende manier te presenteren. De winnende PhD studenten mogen hun prijs inzetten voor bijvoorbeeld een bezoek bij een andere technische universiteit (TU), of samen met een andere TU een onderzoek opzetten. Dit is het eerste jaar dat deze PhD competitie vanuit 4TU.Health georganiseerd wordt.

Aan deze competitie deden 45 promovendi van de vier technische universiteiten mee. Het doel van de competitie was om promovendi hun huidige onderzoek te laten presenteren, maar ook op zoek te gaan naar toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Voorafgaand aan de presentatie zijn de posters ook online 'opgehangen'. PhD studenten beoordeelden voorafgaand aan de finale elkaars werk en gaven suggesties voor mogelijke samenwerking.

Tijdens de finale-middag mochten alle deelnemers voor elkaar een pitch geven in break-out rooms, waarna de beste acht opnieuw mochten pitchen voor een grote groep geïnteresseerden vanuit de TU’s, Dit waren Marco Locarno van TUD, Nina Doorn, Pardis Farjam and Hugo Markus vanuit UT, en Dennis van de Sande, Terese Helström, Lisanne Bergefurt en Emma Moonen vanuit de TU/e.

Twee van de drie winnaars van de 4TU.Health postercompetitie zijn promovendi aan de UT: Hugo Markus en Nina Doorn. Emma Moonen is de derde winnaar, zij is promovenda aan de TU/e.

Hugo Markus (promovendus bij vakgroep BIOEE) vond het naast het presenteren van zijn eigen onderzoeksproject een genoegen om andere promovendi te ontmoeten binnen het domein gezondheid en technologie. Markus: “Ik heb veel intrigerende posters gezien tijdens de pitch sessies. Verschillende trokken mijn interesse en kunnen een erg passende aanvulling zijn op mijn onderzoek. De prijs wordt gebruikt om een samenwerking op te zetten met een PhD student van een andere TU, met het doel om alternatieve analyses toe te passen op mijn data om zo nieuwe ontdekkingen te doen.” 

Nina Doorn (promovenda bij vakgroep CNPH) gaf aan dat het evenement haar verwachtingen heeft overtroffen. Doorn: ‘Er waren veel interessante pitches met mooie posters, en iedereen was erg betrokken in de discussies. Al tijdens het evenement heb ik berichten uitgewisseld met collega’s van andere Universiteiten over mogelijke samenwerkingen. Wat ik met de prijs ga doen? Dat weet ik nog niet precies! Aan de ene kant lijkt het me leuk om met experts op het gebied van Machine Learning (bijvoorbeeld van de TUe) samen te werken, om dat deel van mijn project te optimaliseren. Aan de andere kant ben ik geïnteresseerd in een samenwerking met bionanotechnologie groepen (van de TU Delft), om meer diepte te creëren in het biologische deel van mijn project. In ieder geval lijkt het me leuk een samenwerking te vinden waar beide partijen van kunnen leren en profiteren.

De drie winnaars en hun onderzoek:

  • Hugo Markus - Ontrafelen van communicatie tussen neuroblastoom en mesenchymale stromale cellen van het beenmerg

    Neuroblastoom is een kindertumor die vaak resistentie ontwikkelt bij chemotherapiebehandelingen. Het begrijpen van dit mechanisme voor nieuwe therapeutische opties is de sleutel tot het verbeteren van de overleving van neuroblastoompatiënten. Er wordt gedacht dat de communicatie tussen neuroblastoom- en mesenchymale stromale cellen kan leiden tot de resistentie. Dit project zet de eerste stap om de rollen van de beide celtypen in dit proces te ontrafelen.

  • Nina Doorn – Een in vitro en in silico neuronaal netwerkmodel om genetische encefalopathieën te ontrafelen:

    Genetische neurologische aandoeningen zijn moeilijk te begrijpen en te bestuderen. In vitro patient-afgeleide neuronale netwerken bieden een manier om deze aandoeningen beter te bestuderen. Echter zijn de signalen gemeten in deze modellen moeilijk te ontcijferen. In dit project worden gecomputeriseerde in silico-modellen gebruikt om te ontrafelen wat er aan de signalen en grondslag ligt, zodat het mogelijk is ziektemechanismen te ontdekken in deze genetische encefalopathieën.

  • Emma Moonen – Draagbaare zweetsensor voor het monitoren van de zweetsnelheid van enkele klieren in sedentaire toestand:

    Het monitoren van patiënten na een operatie is belangrijk voor het minimaliseren van complicaties. Om dit monitoring proces te verbeteren wordt het analyseren van zweet voorgesteld. De huidige apparaten die biomarkers in zweet kunnen meten, hebben echter een grote hoeveelheid zweet nodig en kunnen niet semi-continu meten. Dit project toonde het eerste ontwerp van een draagbare zweetsensor dat kleine hoeveelheden zweet van patiënten in rust kan meten.

Over 4TU.Health

4TU.Health is een samenwerking tussen de Universiteit Twente (UT), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Wageningen University & Research (WUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft), elk met hun eigen specifieke zorgtechnologie focus. Informatie over de foto's: de illustratie is made by Lot of Illustrations. Op de tweede foto een screenshot van de drie finalisten, en uit het 4TU.Health team: Anneliene Jonker (UT), Guido Camps (WUR) en Hanneke Bodewes (UT).

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)