Benodigde praktische informatie rondom jouw inschrijving aan de UT

Alle benodigde praktische informatie rondom jouw inschrijving.

Je kunt alle informatie over inschrijven, het collegegeldtarief, digitaal machtigen via Studielink, de voorwaarden voor betaling, het uploaden van je digitale pasfoto, deadlines en de instroommomenten nalezen op onze website. Ook vind je op deze website de ‘Inschrijvingsregeling Universiteit Twente’ geënt op de bepalingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)’.

Informatie voor eerstejaars

De informatie op deze pagina is toegespitst op eerstejaarsstudenten. Daar vallen aankomende studenten die gaan studeren aan de UT onder. Voor ouderejaars- of huidige studenten aan de UT kun je informatie vinden op deze pagina.

Studentenaccount

Van de Universiteit Twente krijg je een studentenaccount. Het is belangrijk dat je de e-mail van dit account regelmatig checkt, aangezien wij alle informatie via dit account met je communiceren. Wil je liever gebruikmaken van je eigen e-mail, account zorg er dan zelf voor dat je UT-mail automatisch wordt doorge­stuurd naar je eigen account.

Wanneer ontvang ik mijn accountgegevens van ICT/LISA?

Zodra je ingeschreven bent dan ontvang jij jouw accountgegevens vanaf half juni binnen 76 uur na het afronden van je inschrijving. Je ontvangt jouw accountgegevens van ICT/Lisa per e-mail. Het onderwerp van deze mail met inloggegevens is: “Your personal account information – Je persoonlijke accountgegevens”.

Hoe word ik ingeschreven?

Je wordt ingeschreven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Regel bovenstaande vóór 31 augustus om aan onderwijs deel te kunnen nemen.

Nadat je aan de bovengenoemde voorwaarden hebt voldaan, gaan wij jouw verzoek tot inschrijving beoordelen. Indien het akkoord is ronden wij je inschrijving af. Je bent pas ingeschreven op het moment dat de status in Studielink (onder 'Mijn Opleidingen') is veranderd van <verzoek inschrijving ingediend> naar <Ingeschreven>. Houd zelf je Studielink account goed in de gaten om te controleren of jouw inschrijving is afgerond. Houd rekening met een verwerkingstijd.

TE LAAT?

Wanneer jouw inschrijving niet tijdig en volledig is afgerond, kan dit de onderstaande gevolgen hebben:

Deze gevolgen zijn niet terug te draaien, want een inschrijving met terugwerkende kracht is volgens de wet niet mogelijk.

Heb jij je aangemeld voor de bachelor Advanced Technology, mechanical engineering of Creative Technology?

Deze opleidingen hebben een verplichte studiekeuzecheck. Wij nemen je inschrijving pas in behandeling als jij aan deze verplichte studiekeuzecheck hebt voldaan. Voor verdere informatie verwijzen wij je door naar de website van de opleiding Advanced Technology, Mechanical Engineering of Creative Technology.

Instroommomenten

De Universiteit Twente heeft beperkte instroommomenten.

Dit betekent dus voor jou als student dat het heel belangrijk is om op tijd jouw inschrijving en betaling te regelen, anders kunnen wij je niet inschrijven per 1 september. Dan is het volgende inschrijvingsmoment voor de bachelors per 1 september 2024 en voor de (Pre)masters per 1 februari 2024 of september 2024.

Adres

Op je correspondentieadres/studieadres ontvang je alle post. Wil je een wijziging doorgeven van dit adres, dan dien je dat zelf via Studielink door te geven. Jouw nieuwe adres komt dan vanzelf terecht in het student informatiesysteem OSIRIS van de Universiteit Twente. Denk ook aan het vermelden van je mobiele nummer zodat je voor ons in geval van nood telefonisch bereikbaar bent.

Collegegeld

Lees op de website wat jouw collegegeldtarief voor studiejaar 2023-2024 wordt. Het betalen van het collegegeld regel je via Studielink. Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

 • 1. Betaling via digitale machtiging in 5 gelijke termijnen

  Via Studielink kun je de machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Betalen met een digitale machtiging is alleen mogelijk indien je over een Europese IBAN beschikt en jouw bank aangesloten is op SEPA. Wanneer iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook over een Europese IBAN hebben beschikken, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

  • IBAN = International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa standaardiseren.
  • SEPA = Single Euro Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

  Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te regelen, stuur dan een mail naar studentservices@utwente.nl. Vergeet niet je studentnummer in de mail te vermelden.

 • 2. Betaling via digitale machtiging in een keer

  Via Studielink kun je de machtiging voor het in een keer betalen van je collegegeld regelen. Betalen met een digitale machtiging is alleen mogelijk indien je over een Europese IBAN beschikt en jouw bank aangesloten is op SEPA. Wanneer iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook over een Europese IBAN hebben beschikken, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

  • IBAN = International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa standaardiseren.
  • SEPA = Single Euro Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

  Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te regelen, stuur dan een mail naar studentservices@utwente.nl. Vergeet niet je studentnummer in de mail te vermelden.

 • 3. Eigen betalingsopdracht

  In Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘betaling op andere wijze’. Daarna dien je zelf te regelen dat het volledige collegegeld voor je inschrijving van het komende studiejaar vóór de deadline van 31 augustus 2023 overgemaakt wordt op IBAN NL33ABNA0405323972 t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam en studentnummer. Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

  Naam en adres bank:
  ABN-AMRO Bank
  Gustav Mahlerlaan 10
  1082 PP Amsterdam

  Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

 • 4. Vrijstelling middels Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

  Via Studielink kies je bij betaalwijze voor de optie ‘betaling op andere wijze’. Als je al aan een andere Nederlandse wo- of hbo-instelling staat ingeschreven als student en daar het wettelijke tarief betaalt, dan wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een BBC geaccepteerd. Vraag het Bewijs Betaald collegegeld op bij jouw onderwijsinstelling waar jij het collegegeld betaalt. Deze onderwijsinstelling zal het BBC digitaal opsturen naar Student Services.

BETALING VERGOEDING PRE-MASTER

Voor het volgen van een pre-master betaal je een vergoeding per EC. Voor studiejaar 2023-2024 bedraagt dit € 38,57 per EC. De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je pre-master. Je betaalt de vergoeding vooraf voor je gehele pre-masterprogramma. 

Betalen pre-mastervergoeding via een eigen overmaking: zie de betaling van het collegegeld 

Je kunt in Studielink kiezen voor een betaling in eenmalige incasso. Let op: kies je op Studielink voor automatisch incasso in vijf termijnen, dan zullen wij deze betaling omzetten tot eenmalige incasso.

Bindend studieadvies (BSA)

De Universiteit Twente hanteert een Bindend Studie Advies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit houdt in dat studenten die in het eerste jaar minimaal 3 modules hebben gehaald de opleiding kunnen voortzetten. De procedure voor de ATLAS opleiding wijkt af.

In verband met corona gelden dit jaar andere regelingen, houdt de berichtgeving hierover in de gaten. Hieronder de normale gang van zaken.

Gewaarmerkte kopie

Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een originele stempel en handtekening om te verifiëren dat het om een echte kopie gaat van het originele document. De officiële stempel en handtekening mogen van een notaris of onderwijsinstelling zijn. Niet gewaarmerkte kopieën of scans van een diploma en/of cijferlijst zijn wettelijk niet geldig en kunnen dus niet worden geaccepteerd.

Collegekaart

Wanneer jouw inschrijving is afgehandeld en je status in Studielink – onder Mijn Opleidingen - is gewijzigd in Ingeschreven en je je pasfoto hebt geüpload via OSIRIS Student en je hebt een correspondentieadres in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland dan ontvang jij jouw collegekaart per post.

Voor studiejaar 2023-2024 worden de collegekaarten geprint en toegestuurd per post. Dit geldt enkel voor studenten die in dit collegejaar hun studie starten aan de universiteit. Heb jij al een adres in de bovengenoemde landen maar dit nog niet aangepast dan graag je correspondentieadres in Studielink aanpassen zodat wij je collegekaart per post kunnen opsturen.

In- en uitschrijving

De verklaring van inschrijving kun je via OSIRIS Student downloaden en dien je bij je te hebben tijdens tentamens.

ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

Je kunt je verzoek tot inschrijving vóór 1 september kosteloos intrekken of annuleren. Doe dit uiterlijk 31 augustus 2023 via Studielink. Vanaf 1 september 2023 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven!

INSCHRIJVINGSREGELING UNIVERSITEIT TWENTE STUDIEJAAR 2023-2024

Alle regels met betrekking tot o.a. je inschrijving, uitschrijving en collegegeldtarieven zijn nader uitgewerkt in de inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2023-2024.