Nieuwsbrief inschrijven 2021-2022

 

1.     WEBSITE

Je kunt alle informatie over inschrijven, het collegegeldtarief, digitaal machtigen via Studielink, de voorwaarden voor betaling, het uploaden van je digitale pasfoto, deadlines en de instroommomenten nalezen op onze website. Ook vind je op deze website de ‘Inschrijvingsregeling Universiteit Twente’ geënt op de bepalingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)’.

2.     STUDENTEN ACCOUNT

Van de Universiteit Twente krijg je een studentenaccount. Het is belangrijk dat je de e-mail van dit account regelmatig checkt, aangezien wij alle informatie via dit account met je communiceren. Wil je liever gebruikmaken van je eigen e-mail account zorg er dan zelf voor dat je UT-mail automatisch wordt doorge­stuurd naar je eigen account.

Wanneer ontvang ik mijn accountgegevens van ICT/Lisa?: 
Zodra je ingeschreven bent dan ontvang jij jouw accountgegevens binnen 48 uur na het afronden van je inschrijving. Je ontvangt jouw accountgegevens van ICT/Lisa per e-mail.

Het onderwerp van deze mail met inloggegevens is: “Your personal account information – Je persoonlijke accountgegevens”.

3.     WAT TE DOEN OM INGESCHREVEN TE WORDEN    

Je wordt ingeschreven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
■        Je voldoet aan de toelatingseisen.
■        De vereiste (gewaarmerkte) documenten zijn aanwezig.
■        Het collegegeld of de vergoeding is voldaan bij eigen overmaking of (digitale) machtiging.

Regel bovenstaande vóór 31 augustus 2021 om aan onderwijs deel te kunnen nemen.

LET OP:

Nadat je aan de bovengenoemde voorwaarden hebt voldaan, gaan wij jouw verzoek tot inschrijving beoordelen. Indien het akkoord is ronden wij je inschrijving af. Je bent pas ingeschreven op het moment dat de status in Studielink (onder 'Mijn Opleidingen') is veranderd van <verzoek inschrijving ingediend> naar <Ingeschreven>. Houd zelf je Studielink account goed in de gaten om te controleren of jouw inschrijving is afgerond. Houd rekening met een verwerkingstijd.

4.     TE LAAT

Wanneer jouw inschrijving niet tijdig en volledig is afgerond, kan dit de onderstaande gevolgen hebben:
■      Je kunt pas per 1 september 2022 voor de bachelor en voor de (Pre)master februari 2022  instromen.
■      Je ontvangt jouw collegekaart en/of bewijs van inschrijving later of niet.
■      Je ontvangt een verklaring (bijvoorbeeld betaald collegegeld) niet of te laat.
■      Je kunt je niet op tijd aanmelden voor tentamens en/of examens.
■     Je kunt problemen krijgen met DUO wegens onrechtmatig bezit van de OV-kaart, dan wel studiebeurs.
■     Wanneer je niet bent ingeschreven en wel gebruik hebt gemaakt van onderwijs- of examen­voorzieningen van de Universiteit Twente, ben je de Universiteit Twente een schadevergoeding verschuldigd.

Deze gevolgen zijn niet terug te draaien, want een inschrijving met terugwerkende kracht is volgens de wet niet mogelijk.

5.     INSTROOMMOMENTEN UNIVERSITEIT TWENTE

De Universiteit Twente heeft beperkte instroommomenten.
■      Inschrijving in de Bachelor is alleen mogelijk per 1 september.
■      Inschrijving in de Master is mogelijk per 1 september en per 1 februari.

Dit betekent dus voor jou als student dat het heel belangrijk is om op tijd jouw inschrijving en betaling te regelen, anders kunnen wij je niet inschrijven per 1 september 2021. Dan is het volgende inschrijvingsmoment voor bachelor 1 september 2022 en voor de (Pre)master 1 februari 2022.

6.     ADRES

Op je correspondentieadres/studieadres ontvang je alle post. Wil je een wijziging doorgeven van dit adres, dan dien je dat zelf via Studielink door te geven. Jouw nieuwe adres komt dan vanzelf terecht in het student informatiesysteem Osiris van de Universiteit Twente. Denk ook aan het vermelden van je mobiele nummer zodat je voor ons in geval van nood telefonisch bereikbaar bent.

7.     COLLEGEGELD

Lees op de website wat jouw collegegeldtarief voor studiejaar 2021-2022 wordt. Voor de betaling van de premaster zie punt 9.

8.     BETALING COLLEGEGELD

Het betalen van het collegegeld regel je via Studielink.

 Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

1.     Betaling via digitale machtiging in  5 gelijke termijnen of het totale bedrag in één keer

Via Studielink kun je de machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Betalen met een digitale machtiging is alleen mogelijk indien je over een Europese IBAN beschikt en jouw bank aangesloten is op SEPA. Wanneer iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook over een Europese IBAN hebben beschikken, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

 IBAN   =    International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa standaardiseren.

SEPA  =    Single Euro Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te regelen, stuur dan een mail naar studentservices@utwente.nl. Vergeet niet je studentnummer in de mail te vermelden.

2.     Eigen betalingsopdracht

In Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘betaling op andere wijze’. Daarna dien je zelf te regelen dat het volledige collegegeld voor je inschrijving van het komende studiejaar vóór de deadline van 31 augustus 2021 overgemaakt wordt op IBAN NL33ABNA0405323972 t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam en studentnummer. Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

 Naam en adres bank:
ABN-AMRO Bank
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

3.     Vrijstelling middels Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor de optie ‘betaling op andere wijze’. Als je al aan een andere Nederlandse wo- of hbo-instelling staat ingeschreven als student en daar het wettelijke tarief betaalt, dan wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een BBC geaccepteerd. Vraag het Bewijs Betaald collegegeld op bij jouw onderwijsinstelling waar jij het collegegeld betaalt. Deze onderwijsinstelling zal het BBC digitaal opsturen naar Student Services.

9.     BETALING VERGOEDING PREMASTER

Voor het volgen van een premaster betaal je een vergoeding per EC. Voor studiejaar 2021-2022 bedraagt dit € 36,13 per EC. De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je premaster. Je betaalt de vergoeding vooraf voor je gehele premaster programma. Dit kan in Studielink via een eenmalige incasso. Kies je in Studielink voor een betaling van de vergoeding in termijnen, dan zetten wij de automatische incasso om naar een eenmalige incasso.

Betalen premastervergoeding via Studielink: Stappenplan.

LET OP:

Kies je in Studielink voor een betaling van de vergoeding in termijnen, dan zetten wij de automatische incasso om naar een eenmalige incasso.

10.   BINDEND STUDIEADVIES

In verband met Corona Crisis gelden dit jaar andere regelingen, houdt de berichtgeving hierover in de gaten. Hieronder de normale gang van zaken.

De Universiteit Twente hanteert een Bindend Studie Advies (BSA) voor alle Bacheloropleidingen. Dit houdt in dat studenten die in het eerste jaar minimaal 3 modules hebben gehaald de opleiding kunnen voortzetten. De procedure voor de ATLAS opleiding wijkt af.

11.   GEWAARMERKTE KOPIE

Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een originele stempel en handtekening om te verifiëren dat het om een echte kopie gaat van het originele document. De officiële stempel en handtekening mogen van een notaris of onderwijsinstelling zijn. Niet gewaarmerkte kopieën of scans van een diploma en/of cijferlijst zijn wettelijk niet geldig en kunnen dus niet worden geaccepteerd.

12.   COLLEGEKAART EN VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Wanneer jouw inschrijving is afgehandeld en je status in Studielink – onder Mijn Opleidingen - is gewijzigd in Ingeschreven en je je pasfoto hebt geüpload via Osiris student en je hebt een correspondentieadres in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland dan ontvang jij jouw collegekaart per post.

Voor studiejaar 2021-2022 worden de collegekaarten vanaf 15 augustus 2021 geprint en toegestuurd per post. Na deze datum kun je de collegekaart verwachten per post. Dit proces kan maximaal twee weken in beslag nemen. Dit geldt enkel voor studenten die in dit collegejaar hun studie starten aan de universiteit.

Heb jij al een adres in de bovengenoemde landen maar dit nog niet aangepast dan graag je correspondentieadres in Studielink anpassen zodat wij je collegekaart per post kunnen opsturen.

De verklaring van inschrijving kun je via Osiris student downloaden en dien je bij je te hebben tijdens tentamens.

13.   ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

Je kunt je verzoek tot inschrijving vóór 1september kosteloos intrekken of annuleren. Doe dit uiterlijk 31 augustus 2021 via Studielink. Vanaf 1 september 2021 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven!

14.   INSCHRIJVINGSREGELING UNIVERSITEIT TWENTE STUDIEJAAR 2021-2022

Alle regels met betrekking tot o.a. je inschrijving, uitschrijving en collegegeldtarieven zijn nader uitgewerkt in de inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2021-2022.

15.   CONTACT

Vind hier de contactgegevens van de Student Services.