Collegegeld

Collegegeldtarieven per studiejaar

1.

WETTELIJKE TARIEVEN:

September instroom

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Voltijd

1.984

2.006

2.060

Voltijd opleiding ATLAS

3.968

4.012

4.120

Deeltijd

1.451

1.467

1.506

Extraneus

1.208

1.221

1.254

Februari instroom

Bij februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.

 

1-2-2017

1-2-2018

1-2-2019

Voltijd

1.157,31

1.170,19

1.201,70

Deeltijd

846,42

855,75

878,50

Klik hier om te zien aan welke eisen je moet voldoen om het wettelijk collegegeldtarief te mogen betalen.

Ben je een pre-master student? Klik hier voor meer informatie over jouw tarief.

2.

INSTELLINGSTARIEVEN:

Je betaalt het instellingstarief als je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief.

September instroom

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Instellingstarief B1:
inschrijving bachelor bèta

8.750

8.875

9.000

Instellingstarief B2:
inschrijving bachelor alfa-gamma

7.650

7.775

7.900

Instellingstarief ATLAS:
inschrijving bachelor bèta

10.734

10.881

11.060

Instellingstarief M1:
inschrijving master bèta

13.750

14.000

14.250

Instellingstarief M2:
inschrijving master alfa-gamma

11.000

11.250

11.500

Februari instroom

Bij februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.

 

1-2-2017

1-2-2018

1-2-2019

Instellingstarief M1:
inschrijving master bèta

8.020,85

8.166,69

8.312,50

Instellingstarief M2:
inschrijving master alfa-gamma

6.416,67

6.562,50

6.708,33

Ben je een pre-master student? Klik hier voor meer informatie over jouw tarief.

Toelichting over de hoogte van de instellingstarieven

In overeenstemming met de gewijzigde wetgeving, komen studenten sinds 1 September 2010 niet langer in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.