Een TWEEJARIGE BEROEPSOPLEIDING die wetenschap en praktijk combineert

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen is een tweejarige beroepsopleiding gericht op het beroep van docent in het voorgezet onderwijs. De opleiding omvat zowel educatieve als vakinhoudelijke vakken. Studenten die al een relevante vakinhoudelijke masteropleiding hebben gevolgd, kunnen vrijstelling krijgen voor het vakinhoudelijke deel. De voertaal tijdens de educatieve vakken is Nederlands, in het vakinhoudelijke deel Engels.  

In deze masteropleiding worden wetenschap en schoolpraktijk geïntegreerd. Je werkt in de opleiding zoveel mogelijk tegelijkertijd aan je didactische en inhoudelijke competenties. Een groot deel van de opleiding vindt plaats op een school. Je afstudeerproject is een vakdidactisch onderzoek op school: je doet onderzoek op het terrein van jouw inhoudelijke specialisatie in de schoolcontext. Zo ben je continu bezig met het groeien in je rol als leraar.

Voltijd/deeltijd

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen kan in voltijd of (onder voorwaarden) in deeltijd worden gevolgd. 

Startdata

Je kunt in september en (onder voorwaarden) in februari met de opleiding beginnen. 

Specialisaties

Binnen de ECB master is er keuze uit de volgende specialisaties:

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies