Algemene informatie

Algemene informatie over de People Pages en het UT-adresboek

In de loop van 2017 zal de telefoongids van de UT worden vervangen. Medewerkers kunnen dan ook zelf hun informatie in de telefoongids aanpassen en uitbreiden tot een volledige profielpagina. De profielpagina's in WebHare zullen daaarmee langzamerhand overbodig worden. 

Stap 1: De nieuwe telefoongids

In het voorjaar van 2017 zal de telefoongids worden vervangen. Vanaf de eerste fase kun je als medewerker inloggen om je eigen informatie te beheren (of andere mensen machtigen dit te doen). Ook kun je informatie voor externen afgeschermen en bijvoorbeeld voor internen andere telefoonnummers weergeven dan voor externen.

Een impressie:

Stap 2: Uitgebreide persoonlijke pagina's

Gedurende een aantal fases in 2017 zullen verschillende functionaliteiten worden toegevoegd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het project PURE, het nieuwe systeem voor publicatiegegevens van wetenschappelijke staff. Details volgen later.

Oude werkwijze: profielpagina's op afdelingswebsites

Voorlopig zijn de medewerkerspagina's onderdeel van de vakgroepwebsites. Het beheer hiervan gebeurt in het algemeen door de secretariaten, maar individuele medewerkers kunnen ook rechten aanvragen voor hun eigen pagina(s) binnen de afdelingswebsite. Overleg dit wel even met de persoon die je profiel op dit moment beheert.