People pages: over het project

Algemene informatie over de nieuwe telefoongids (later people pages)

In de loop van 2017 zal de telefoongids van de UT worden vervangen. Medewerkers kunnen dan ook zelf hun informatie in de telefoongids aanpassen en later ook uitbreiden tot een uitgebreidere profielpagina. Ook is het mogelijk om foto's te tonen. Met de uitbreiding van de mogelijkheden zullen de profielpagina's in WebHare daaarmee langzamerhand overbodig worden. 

Stap 1: De nieuwe telefoongids

In het voorjaar van 2017 zal de telefoongids worden vervangen. Vanaf de eerste fase kun je als medewerker inloggen om je eigen informatie te beheren (of andere collega's machtigen dit te doen). Ook kun je informatie voor externen afgeschermen en bijvoorbeeld voor intern gebruik andere informatie tonen.

Een impressie:

In de nieuwe telefoongids kunnen ook pasfoto's van medewerkers worden getoond (indien toestemming gegeven). Hiervoor is de foto van de medewerkerskaart beschikbaar en kan alternatief een andere foto worden geupload. Heb je een nieuwe pasfoto nodig voor de vernieuwde telefoongids? Tot 9 februari is er een aantal dagen een fotograaf aanwezig op de UT om nieuwe foto's te maken. Zie voor meer informatie het bericht op de medewerkersportal (employees.utwente.nl) van 21 januari.

Stap 2: Uitbreiding telefoongids naar persoonlijke pagina's (people pages)

Gedurende een aantal fases in 2017 zullen verschillende functionaliteiten worden toegevoegd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het project RIS (research information system), het nieuwe systeem voor publicatiegegevens van wetenschappelijk personeel. Details over fase 2 worden hier later toegevoegd. 

Vragen of opmerkingen

De afgelopen maanden hebben verschillende groepen UT-medewerkers een bijdrage aan dit project geleverd of de projectgroep van feedback voorzien. Heb je zelf ook opmerkingen (of vragen)? We horen graag van je! Stuur een e-mail naar onlinemedia@utwente.nl of spreek een van de volgende collega's aan (kernteam projectgroep): Rens Brinkman (HR), Ferdy du Chatenier (LISA), Anne Heining (M&C) of Daisy Oolbekkink (LISA).