Zie Nieuwsbrieven/massamails

Veelgestelde vragen tijdens het verzenden van nieuwsbrieven

Hieronder zijn de vaak gestelde vragen samengevat.

Hoe werkt het personaliseren?

De ter personaliseren velden en het emailadres moeten in een Excel-bestand staan:

In dit voorbeeld hebben we een kolom met namen en een kolom met de emailadressen. Elk type gegevens heeft een eigen kolom. De kolom-naam (Naam, Email) kan ook weggelaten worden, die heeft geen functie.

Voor elke kolom moet een bijbehorende 'tag' in Pronutio aangemaakt zijn. Kort samengevat komt het erop neer:

 1. De tag moet aangemaakt zijn onder MENU > ACCOUNT > ATTRIBUTEN.
 2. De tag moet daarna ook aangemaakt zijn onder MENU > ACCOUNT > FIELDS.

Hieronder is de lijst van de 'fields' weergegeven:

Wat je hierover moet weten: 

 • Kolom 1: Wat in de eerste kolom staat (voornaam), dat zet je straks in je mail om de variabele in te voegen in je mail. Voorbeeld: Je begint je mail met Beste [voornaam], ...  De variabelen kun je niet alleen in de lopende mailtekst kwijt, je kan ze ook in andere velden zetten:
 • Kolom 3: De titel uit deze kolom is belangrijk bij het uploaden en koppelen van je Excelbestand. Dit wordt hieronder verder toegelicht. 

Via de laatste grote knop 'manage lists' kun je in Pronuntio een verzendlijst aanmaken of beheren: 

Klik vervolgens op ADD om een nieuwe lijst toe te voegen. Je geeft de lijst een naam en slaat hem op. Via ADD SUBSCRIBER voeg je losse emailadressen toe of via de knop IMPORT importeer je een Excelbestand met een groot aantal emaildressen. 

In de meeste gevallen zul je een Excelbestand importeren. Na het klikken op de IMPORT-knop doorloop je een aantal stappen. Uiteindelijk kom je bij het scherm waar je gevraagd wordt de velden uit Pronutio aan je kolommen uit Excel te koppelen: 

Bovenaan geef je eerst aan of je Excelbestand direct met data begint of dat er nog koppen boven de kolommen staan. Vervolgens koppel je de velden:

 • Het WebHare-veld emaildres koppel je aan de juiste kolom, in dit geval sleep je hem dus naar kolom B. Zie Onderste zwarte pijl.
 • De overige velden die je gebruikt koppel je op basis van de velden-lijst in WebHare. Hier komt de lijst van velden die boven al toegelicht is weer in beeld. Wat in de velden-lijst onder de kolom titel staat (zie blauw kader), dat moet je aan de betreffende Excel-kolom koppelen. In dit geval koppel je hem dus aan het veld 'Calling name', omdat de veldenlijst in WebHare aangeeft dat dat de juiste titel is. Je koppelt alleen de velden die je in je email wilt gebruiken.  

Error: 'Witty parse error'

Zie je bij het opslaan van je nieuwsbrief de error: Witty parse error at ...: Unknown data follows the value: '[.....]"? Daarmee zegt WebHare dat je ergens in je tekst vierkant haakjes [...] hebt gebruikt, maar niet hebt aangegeven welke data op die plek ingeladen moet worden. Dat kan twee mogelijk oorzaken hebben: 

 • Je hebt een ter personaliseren veld zoals Beste [voornaam] niet goed gekoppeld (Zie de uitleg bovenaan deze pagina voor het koppelen van gepersonaliseerde velden)
 • Je hebt ergens anders in je lopende tekst [...] staan. [...] zijn in mailing-systemen voor het personaliseren van velden, je kan ze dus niet zo maar in je tekst zetten. Vervang de [...] in je lopende tekst met (...).

Mail wordt als spam herkend (of Outlook geeft waarschuwing over links)

In de mail staat bij een e-mailadres of URL soms in het rood de tekst MailScanner heeft een e-mail met mogelijk een poging tot fraude gevonden. Dit komt doordat de mailscanner denkt, dat de link niet veilig is. Dit kun je oplossen door niet de link direct in beeld te tonen, maar als hyperlink achter één of meerdere woorden te zetten.
Niet: Kijk op www.utwente.nl of mail naar onlinemedia123test@utwente.nl.
Wel: Kijk op de website van de Universiteit Twente of mail naar het team online media.

Linkjes in een (test)mail werken niet meer

Om fouten in de statistieken te voorkomen, werken alleen de linkjes in de meest recente versie. Als je de derde keer een testmail naar jezelf stuurt, dan werken de linkjes in de twee eerder verstuurde testmails dus niet meer. Hetzelfde geldt voor de echte mailing: als de mailing verstuurd is, dan werken de linkjes in de van tevoren verstuurde testmail niet meer. 

Als ik een cijfer of jaartal upload bij een gepersonaliseerde mailing, dan komt er een komma met veel nullen achter te staan.

Dit heeft te maken met de manier hoe Excel tabelcellen wel of niet als tekst verwerkt. Je kan het beste een ‘ voor het jaartal zetten, dat is niet zichtbaar in de tabelcel, maar daarmee dwing je af dat Excel je cel als tekst interpreteert.

Na het versturen blijkt een link in de e-mail niet te kloppen, kan ik die nog wijzigen?

Omdat alle linkjes eerst via Pronuntio zelf worden geleidt t.b.v. statistieken, is het mogelijk de gebruikte hyperlinks in een verzonden mailing achteraf nog te wijzigen. Daarvoor selecteer je de verzonden mailing en klik je op het tabblad “Links”. Door vervolgens te dubbelklikken op de link kan deze worden gewijzigd.

Hoe kan ik een aan- en afmeldformulier voor een mailinglijst op mijn webpagina embedden?

 1. Ga naar de eigenschappen van een mailinglist (manage lists > edit). Ga naar het tabblad Subscription. Vink “Subscribe and unsubscribe through forms is allowed” aan. Vink eventueel ook “Overwrite existing information with new when the subscriber is already known” aan.
 2. Ga naar Account > Manage fields en voeg de volgende velden toe:
  Name: Achternaam / WRD tag: Last name
  Name: E-mailadres / WRD tag: E-mail
  Name: Voornaam / WRD tag: Calling name
 3. Zet twee pagina’s klaar waar de bezoeker naartoe wordt geleidt zodra zijn aan-/afmelding instuurt (een voor een succesmededeling en een voor een melding van mislukking). Eventueel kun je ook drie pagina's maken: succesvol aangemeld, succesvol afgemeld en error.
 4. Voeg vervolgens een stuk HTML-code toe aan je website toe om het formulier te genereren. Je vindt deze code als je bij je mailinglijst op edit klikt en vervolgens op de knop 'example form'.
 5. Deze twee stukjes html voor aan en afmelden zet je in een webpagina in een inline component  van het type 'raw html' onder elkaar. Daarna pas je in de voorbeeld-html de volgende elementen aan: 
 • Wijzig http://your_success_url en http://your_error_url naar de URL's van de door jou zojuist aangemaakte succes- en mislukking pagina’s.
 • Let op: in de html code staat een verwijzing naar je Pronuntio account en de Mailinglijst. Zitten hier wijzigingen in, pas de html code dan ook aan.