(Her)Inschrijven/uitschrijven

(Her)Inschrijven/uitschrijven

Nieuwsbrief inschrijven 2017-2018

1.WEBSITE

Je kunt alle informatie over inschrijven, het collegegeldtarief, digitaal machtigen via Studielink, de voorwaarden voor betaling, het uploaden van je digitale pasfoto, deadlines en de instroommomenten nalezen op onze website. Ook vind je op deze website de ‘Inschrijvingsregeling Universiteit Twente studiejaar 2017-2018’ geënt op de bepalingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)’.

2.STUDENTEN ACCOUNT

Van de Universiteit Twente krijg je een studentenaccount. Het is belangrijk dat je de e-mail van dit account regelmatig checkt, aangezien wij alle informatie via dit account met je communiceren. Wil je liever gebruik maken van je eigen e-mail account zorg er dan zelf voor dat je UT-mail automatisch wordt doorge­stuurd naar je eigen account.

3.WAT TE DOEN OM INGESCHREVEN TE WORDEN

Je wordt ingeschreven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je voldoet aan de toelatingseisen.
 • De vereiste (gewaarmerkte) documenten zijn aanwezig.
 • Het collegegeld of de vergoeding is voldaan bij eigen overmaking of (digitale) machtiging.

Regel bovenstaande vóór 1 september 2017 om aan onderwijs deel te kunnen nemen.

LET OP: Nadat je aan de bovengenoemde voorwaarden hebt voldaan, gaan wij je verzoek tot inschrijving beoordelen. Als het akkoord is ronden wij je inschrijving af. Je bent pas ingeschreven op het moment dat de status in Studielink (onder Mijn Opleidingen) is veranderd van <verzoek inschrijving ingediend> naar <Ingeschreven>. Houd zelf je Studielink account goed in de gaten om te controleren of je inschrijving is afgerond. Houd rekening met een verwerkingstijd.

4.TE LAAT

Wanneer je inschrijving niet tijdig en volledig is afgerond, kan dit de onderstaande gevolgen hebben:

 • Je kunt pas per 1 september 2018 instromen.
 • Je ontvangt je collegekaart en/of bewijs van inschrijving later of niet.
 • Je ontvangt een verklaring (bijvoorbeeld betaald collegegeld) niet of te laat.
 • Je kunt je niet op tijd aanmelden voor tentamens en/of examens.
 • Je kunt problemen krijgen met de studiefinanciering wegens onrechtmatig bezit van de OV-studentenkaart, dan wel studiebeurs.
 • Wanneer je niet bent ingeschreven en wel gebruik hebt gemaakt van onderwijs- of examen­voorzieningen van de Universiteit Twente, ben je de Universiteit Twente een schadevergoeding verschuldigd.

Deze gevolgen zijn niet terug te draaien, want een inschrijving met terugwerkende kracht is volgens de wet niet mogelijk.

5.INSTROOMMOMENTEN UNIVERSITEIT TWENTE

De Universiteit Twente heeft beperkte instroommomenten.

 • Inschrijving in de bachelor is alleen mogelijk per 1 september.
 • Inschrijving in de master is mogelijk per 1 september en per 1 februari.

Dit betekent dus voor jou als student dat het heel belangrijk is om op tijd je inschrijving en betaling te regelen, anders kunnen wij je niet inschrijven per 1 september 2017. Dan is het volgende inschrijvingsmoment voor een bacheloropleiding 1 september 2018 en voor een masteropleiding 1 februari 2018.

6.ADRES

Op je correspondentieadres/studieadres ontvang je alle post. Wil je een wijziging doorgeven van dit adres, dan dien je dat zelf via Studielink door te geven. Je nieuwe adres komt dan vanzelf terecht in het student informatiesysteem Osiris van de Universiteit Twente.

7.COLLEGEGELD

Lees op de website wat jouw collegegeldtarief voor studiejaar 2017-2018 wordt. Voor de betaling van de premaster zie punt 9.

8.BETALING COLLEGEGELD

Het betalen van het collegegeld regel je via Studielink. Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

1.Betaling via digitale machtiging in 5 gelijke termijnen of het totale bedrag in één keer.
Via Studielink kun je de machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Betalen met een digitale machtiging is alleen mogelijk als je een Europese IBAN hebt en je bank aangesloten is op SEPA. Als iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een Europese IBAN hebben, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

IBAN = International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren.
SEPA = Single Euro Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen, neem dan contact op met Student Services via het online contactformulier. Vergeet niet je studentnummer te vermelden.

2.Eigen betalingsopdracht
Via Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘betaling op andere wijze’. Daarna moet je zelf regelen dat het volledige collegegeld overgemaakt wordt t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer.

Het bedrag moet vóór 1 september 2017 binnen zijn op IBAN NL35ABNA0405335091. Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Naam en adres bank:
ABN-AMRO Bank
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

LET OP: Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

3.Vrijstelling middels Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)
Via Studielink kies je bij betaalwijze voor de optie ‘betaling op andere wijze’. Als je al aan een andere Nederlandse wo- of hbo-instelling staat ingeschreven als student en daar het wettelijke tarief betaalt, dan wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een BBC geaccepteerd. Geef je originele BBC tijdig af aan de balie Student Services of stuur het op naar onderstaand adres:

Universiteit Twente
Student Services – Vrijhof, postvak 9
Postbus 217
7500 AE Enschede

9.BETALING VERGOEDING PREMASTER

Voor het volgen van een premaster betaal je een vergoeding per EC. Voor studiejaar 2017-2018 bedraagt dit € 33,44 per EC. De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je premaster. Je betaalt de vergoeding vooraf voor je gehele premaster programma. Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen; éénmalige machtiging (in één termijn) via Studielink of een eigen overboeking.

LET OP: Kies je in Studielink voor een betaling van de vergoeding in 5 termijnen, dan zetten wij de automatische incasso om naar een eenmalige incasso vóór de start van het collegejaar.

10.BINDEND STUDIEADVIES

De Universiteit Twente hanteert een Bindend Studie Advies (BSA) voor alle bachelor opleidingen. Dit houdt in dat studenten die in het eerste jaar minimaal 3 modules hebben gehaald de opleiding kunnen voortzetten. De procedure voor de ATLAS opleiding wijkt af.

11.GEWAARMERKTE KOPIE

Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een originele stempel en handtekening om te verifiëren dat het om een echte kopie gaat van het originele document. De officiële stempel en handtekening mogen van een notaris of onderwijsinstelling zijn. Niet gewaarmerkte kopieën of scans van een diploma en/of cijferlijst zijn wettelijk niet geldig en kunnen dus niet worden geaccepteerd.

12.COLLEGEKAART EN VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Wanneer je inschrijving is afgehandeld en je je pasfoto hebt geüpload via Osiris student, dan ontvang je op je correspondentieadres/studieadres je collegekaart en twee verklaringen van inschrijving.

Kijk op onze website hoe je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog een extra verklaring van inschrijving kunt aanvragen.

13.ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

Je kunt je inschrijving vóór aanvang van het studiejaar kosteloos intrekken of annuleren. Dit doe je via Studielink vóór 1 september 2017. Vanaf 1 september 2017 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven!

14.INSCHRIJVINGSREGELING UNIVERSITEIT TWENTE STUDIEJAAR 2017-2018

Alle regels omtrent inschrijving, uitschrijving en collegegelden zijn te vinden in de Inschrijvingsregeling Universiteit Twente studiejaar 2017-2018.

15.CONTACT

De contactgegevens van Student Services.