collegekaart

Collegekaart, uploaden pasfoto en verklaring van inschrijving

De collegekaart van de Universiteit Twente is een geldig legitimatiebewijs binnen de Universiteit Twente en is tevens een bewijs van inschrijving. Deze kaart toon je op verzoek als je gebruik maakt van universitaire voorzieningen zoals het volgen van colleges, het afleggen van tentamens, het bezoeken van bibliotheken.

Wanneer krijgt een student een collegekaart?

Drie weken nadat je status in Studielink – onder Mijn Opleidingen - is gewijzigd in Ingeschreven en je hebt je daarnaast ook je pasfoto geüpload via Osiris wordt je collegekaart naar je correspondentieadres gestuurd. Zorg er dus voor dat je correspondentieadres bekend is bij de Universiteit Twente.

Stroom je in februari in dan krijg je via je student mailaccount een afhaalbericht van Student Services.

Wanneer krijgt een Exchange student een collegekaart?

Wanneer je registratie is verwerkt en je hebt je pasfoto geüpload via Osiris krijg je mail van Student Services op je student mailaccount.

Wanneer krijgt een Cursist een collegekaart?

Wanneer je registratie is verwerkt en je hebt je pasfoto geüpload via Osiris kan je programmacoördinator een collegekaart bij Student Services aanvragen. De collegekaart wordt niet door Student Services opgestuurd.

1) Uploaden pasfoto via Osiris

Via Osiris moet je zelf een pasfoto uploaden. Zorg ervoor dat je wel een goed gelijkende foto upload, anders heb je kans dat je niet wordt toegelaten tijdens een tentamen.
Je zou eraan kunnen denken om zelf een foto te maken van je gezicht.

1.

Ga naar Osiris.

2.

Kies voor de optie ‘uploaden pasfoto’.

3.

Kies voor de optie ’Browse’ om een bestand te kiezen.

4.

Je pasfoto is nu geüpload.

Toepassingen collegekaart:

·

Collegekaart
de kaart is geldig als bewijs van inschrijving voor het op de kaart genoemde studiejaar.

·

Bibliotheekkaart
De kaart fungeert als lenerspas. Meer informatie over je
bibliotheekkaart en account vind je op de website.

·

Union Card
als je gebruik wilt maken van de sport- en/of cultuurvoorzieningen in Enschede. Kijk op website voor meer informatie over de
Union Card.

Verklaring van inschrijving voor studenten

Met een verklaring van inschrijving kun je aantonen dat je staat ingeschreven (bijvoorbeeld voor studiefinanciering of bij een verzekeringsmaatschappij). Op deze verklaring staat o.a. voor welke opleiding en voor welke periode je bent ingeschreven.

Extra verklaring van inschrijving

Kijk op de website wat je moet doen als je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog een extra verklaring van inschrijving nodig hebt.

Diefstal/verlies

In geval van diefstal of verlies van de kaart kun je tegen betaling van € 10,- bij de Student Services in de Vrijhof een nieuwe collegekaart aanvragen.