Zie HOME | Producten & diensten

Marketingstrategie & cijfers

Het meten van effectiviteit is een essentieel onderdeel van marketing. Om marketingactiviteiten goed te kunnen evalueren en tijdig bij te kunnen sturen is het van belang om resultaten meetbaar te maken. Managementrapportages en marktonderzoeken geven inzicht in de resultaten van onze marketingactiviteiten. De inzichten uit deze bronnen worden verwerkt in de marketingstrategie voor de UT en de verschillende doelgroepen en opleidingen.

Marketingstrategie

Jaarplannen marketing afdeling

De marketing- en communicatiestrategie wordt vastgelegd in verschillende plannen. Op basis van deze plannen worden vervolgens de marketingactiviteiten per doelgroep, doelland en opleiding bepaald.

• Meerjarenstrategie M&C 2013-2016

• Strategisch plan bachelorwerving

• Strategisch plan masterwerving

• Jaarplan Onderwijsmarketing 2013

• Jaarplan Onderwijsmarketing 2014

Deze zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat:

Mevr. Miltenburg: m.miltenburg@utwente.nl.

Marketingonderzoeken

Onderzoeken uitgevoerd door de afdeling Marketing (intranet)

Om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van de consument en het effect hierop van de marketingactiviteiten laat de marketingafdeling ieder jaar verschillende marktonderzoeken uitvoeren. In 2014-2015 worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:


Wat

Doelgroep

Wanneer

Instroomonderzoek BSc

BSc

September 2014

Instroomonderzoek ITC

MSc

September 2014

Evaluatie bezoekers open dagen

BSc / MSc

November 2014

Doelgroeponderzoek internationaal

BSc / MSc

Februari 2015

Evaluatie bezoekers open dagen

BSc/MSc

Maart 2015

Bachelor Loyalty Survey

MSc

April 2015


Cijfers (instroom, wervingsactiviteiten)

Presentaties ten behoeve van scholenvoorlichtingen voor Nederlandse en Duitse studiezoekers

De marketingactiviteiten worden geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van verschillende rapportages, die o.a. inzicht geven in de aantallen (voor)aanmeldingen, bezoekers van de website, brochureaanvragen en deelnemers aan door de UT georganiseerde evenementen.

• (Voor)aanmelders

• Marketinginformatie

• Dashboard (in ontwikkeling)


Rankings

Radiospotjes ter promotie van de open dagen voor Nederlandse studiezoekers

Rankings geven inzicht in de kwaliteit van universiteiten wereldwijd en spelen een belangrijke rol in het keuzeproces van internationale studenten. Hoewel de positie in een ranking moeilijk te beïnvloeden is, vormen de rankings toch een belangrijke factor in de internationale werving.

Times Higher Education World University Ranking

QS Top University World Ranking

QS Stars

Academic Ranking of World Universities

CWTS Leiden Ranking

U-Multirank


Doellanden voorlichting

Offline middelen ter promotie van de open dag van de UT voor internationale studiezoekers

Onderstaand een overzicht van de (voorlopige) doellanden van de UT. Voor werving geldt dat voor BSc-werving hoofdzakelijk binnen Europa geworven wordt. Voor MSc is dit zowel binnen als ook buiten Europa waarbij BSc-werving meelift op de marketinginspanningen die hier uitgezet worden. ITC richt zich op een aantal landen in onderstaande lijst, maar ken daarnaast een groot aantal aanvullende doellanden waar ze relaties of partnerships heeft. Hiervoor wordt verwezen naar het actieplan ITC.


Doellanden 2012 – 2015


Land

Strategische of wervingsinsteek

BSc

MSc+PhD

ITC

EU landen


Bulgarije

Werving

X

X


Duitsland

Beide

X

X


Griekenland

Werving


X


Polen

Werving


X


Roemenië

Werving

X

X


Verenigd Koninkrijk

Beide

X

X


Non-EU landen


Brazilië

Beide

X

X


China

Beide


X

X

India

Beide


X


Indonesië

Beide

X

X

X

Mexico

Werving


X


Saoedi-Arabië

Werving


X


Verenigde Staten 2)

StrategischX