Zie Voor leidinggevenden

Verzuimpreventie

De Universiteit Twente hecht veel waarde aan een omgeving waar medewerkers hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen uitvoeren. Jij als leidinggevende speelt hier een essentiële rol in. Wat kan je bijvoorbeeld doen om je medewerkers gezond te houden of hoe herken en voorkom je een te hoge werkdruk onder je medewerkers? Op deze pagina leiden we je eenvoudig door verschillende onderwerpen en mogelijkheden heen.

Vitaliteitscontinuering

Vitaliteit staat voor energie, veerkracht en gezondheid. Vitale medewerkers zorgen niet alleen voor een betere werksfeer, maar zorgen ook voor een lager ziekteverzuim. Het is belangrijk dat er naast aandacht voor je eigen vitaliteit, ook aandacht is voor de vitaliteit van je medewerkers. De Universiteit Twente ondersteunt hierin doormiddel van verschillende mogelijkheden en initiatieven:

Vitaliteitsverbetering

Het doel van preventie in verzuim is te zorgen dat je medewerker gezond en met welbevinden op zijn werk kan functioneren. Als leidinggevende is vroege herkenning bij problemen cruciaal. Preventieve interventies kunnen bijdragen aan voorkoming van gedeeltelijke of volledige uitval. Zij zijn geschikt voor situaties waarin nog geen uitval is maar er wel een dusdanig risico aanwezig is. De UT faciliteert hierin door het aanbieden van de volgende preventieve interventies:

Werkdruk

Een te hoge werkdruk kan negatieve gevolgen hebben voor je werknemers. Denk hierbij aan een verslechterde gezondheid, werkstress, slapeloosheid, burn-out klachten en hart- en vaatziekten. Het is belangrijk dat jij als leidinggevende de signalen van een te hoge werkdruk herkent en weet wat je hier mee kunt doen. De UT probeert jou hierin te ondersteunen door middel van onderstaande werkdrukwijzer, zodat jij de signalen van een te hoge werkdruk herkent en weet welke mogelijkheden er zijn.


Werkdrukwijzer
Herken de signalen

Printversie spinnenwebmodel

Dit spinnenweb-model kun je gebruiken als een ingang voor een gesprek. Vraag je medewerker het model in te vullen door op schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe hij/zij zichzelf voelt.

Het is een praktische tool voor leidinggevenden om werkdruk te identificeren en het gesprek te starten met de medewerker over werkdruk. De overige tools en mogelijkheden worden zo spoedig mogelijk vermeld op deze pagina.