Jaargesprekken

Binnen de UT krijgt organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van professionals veel aandacht. We vinden het belangrijk dat jij weet hoe je kan bijdragen aan onze gezamenlijke doelstelling, daarover afspraken maakt en dat je erkenning krijgt voor geleverde prestaties.  

De UT hanteert de Jaargesprekscyclus als instrument om afspraken met individuele medewerkers te maken, de voortgang ervan te volgen, tijdig bij te kunnen sturen en uiteindelijk de behaalde resultaten te kunnen evalueren.

Op deze pagina bieden we je de handvatten om je jaargesprekscyclus goed te doorlopen. Hieronder vind je bijvoorbeeld een leidraad met daarin een beschrijving van de cyclus, maar ook eventueel handige links ter voorbereiding van je gesprekken.


Jaargesprek OBP                              Jaargesprek WP