Zie Organisation & Contact

Coördinerend stralingsdeskundige (CSD)

De Coördinerend Stralingsdeskundige (CSD) van de Universiteit Twente is: J.M.J. Sanders (RHVK).

Het is wettelijk verboden toestellen en/of stoffen, die ioniserende stralen uitzen­den, aan te schaffen en/of daarmee om te gaan zonder hiervoor vooraf een melding te hebben gedaan of vergunning te hebben aangevraagd. Aanvraag van een vergunning of melding van een activiteit kan alleen via de Coördinerend Stralingsdeskundige (CSD) van de UT.