Zie Organisation & Contact

Biologische veiligheidsfunctionaris

Biologische-veiligheidsfunctionaris (BVF) Universiteit Twente
De biologische-veiligheidsfunctionaris (BVF) van de UT is I. Sitters van de dienst HR-V&G.

Het is wettelijk verboden om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) aan te schaffen of er mee te werken zonder dat daarvoor, via de BVF van de UT, een vergunning is aangevraagd op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen.