Formulieren/webapplicaties

Meldingsformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie UT.

ongevalformulier / accident form

Kijk hier voor de ongevalsmelding-procedure.
Here you can find the full accident reporting procedure.

Meldingsformulier (bijna) ongeval, (milieu) incident, gevaarlijke situatie, UT.
UT Notification report for an accident, environmental or related incident (or potential incident).

De vragen die zijn aangegeven met een (*) zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.

Naam melder /Name reporter

Naam slachtoffer/ Name of involved person

Faculteit, Dienst, Overig / Faculty, Service Department, Other

Datum en tijdstip gebeurtenis (ddmmjjjj) / date and time incident (ddmmyyyy)

Waar heeft het plaatsgevonden? / Where did the incident occur?

Locatie op terrein / Location on Campus

Beschrijving gebeurtenis (inclusief de al genomen maatregelen), Description of incident (including any actions taken)

Bedankt voor het invullen van dit formulier.

U krijgt in uw mailbox een ontvangbevestiging met de door u gemelde gegevens.
De Dienst HR-VGM zal deze melding verder verwerken en onderzoeken conform de procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie.


Thank you for completing this form.