Formulieren/webapplicaties

Meldingsformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie UT.

Kijk hier voor de ongevalsmelding-procedure.

Here you can find the full accident reporting procedure.

Meldingsformulier (bijna) ongeval, (milieu) incident, gevaarlijke situatie, UT.
UT Notification report for an accident, environmental or related incident (or potential incident).

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.

Naam melder /Name reporter

Naam slachtoffer/ Name of involved person

Faculteit, Dienst, Overig / Faculty, Service Department, Other

- -
:

Waar heeft het plaatsgevonden? / Where did the incident occur?