Financiële en Economische Zaken

Financiële en Economische Zaken

Met behulp van dit formulier kunt u een project aanbieden ter beoordeling van de btw status. De btw status van nieuw te openen projecten wordt in eerste instantie door het decentrale financiële cluster bepaald. Indien het cluster het (3e geldstroom) project beoordeelt als onbelast of als belast met het 0-tarief dient het cluster een kopie van het contract op te sturen naar FEZ ter beoordeling van de juistheid van de btw status. Als een cluster een project opent met de projectstatus “resultaatproject” of “bestemmingsfonds” dient in alle gevallen (dus ook als het om een met het hoge btw-tarief belast project gaat) een kopie van het contract naar FEZ te worden gestuurd ter beoordeling van de juistheid van de projectstatus. Als er sprake is van een project met meerdere opdrachtgevers met een verschillende btw-status moet er per btw-status een formulier worden ingediend.
De clusters voeren de nieuwe projecten zelf in OFI/Oracle PA in (voorinvoer). Nadat de projecten zijn beoordeeld door FEZ worden de betreffende projecten geopend in Oracle.