Zie Credit Conversion

Omreken methode en actualisatie

Conversiemethodes

De data in de tabel is samengesteld door de voor dit doel in het leven geroepen commissie Credit Conversion. Deze commissie bestaat uit medewerkers exchange, internationalisering, Strategie en Beleid, opleidingsadministratie en Keyuser Osiris.
De omrekening kan op meerdere manieren tot stand zijn gekomen. 

  • Gegevens van de partner instelling. Indien de partner instelling zelf een correcte omrekening heeft, wordt die overgenomen.
  • Omrekening op basis van werklast. Hierbij wordt gekeken hoeveel credits een academisch jaar telt. Dat wordt vergeleken met de 60 credits die in het ECTS systeem voor een academisch jaar staan. Echter staat in Nederland 60 ECTS voor een werklast van 1680 klokuren terwijl de werklast per jaar bij een buitenlandse partner bijv. maar 1200 uur kan zijn. Bij de omrekening wordt ook met een correctie van werklast naar klokuren per periode rekening gehouden.
  • Voor vragen met betrekking tot de omrekening kan men terecht bij de exchange medewerker binnen de faculteit.

 Omrekening van studielast

ECTS credits zijn gekoppeld aan studiebelasting en zeggen niets over het niveau van het onderwijs. Daaruit voortvloeiend is de omrekening van NON-ECTS credits naar ECTS’s ook alleen een omrekening van werklast.
Bij de beoordeling van het vakkenpakket dat de student in het buitenland wil volgen, kijkt de examencommissie, naast naar het aantal credits, ook naar het niveau van de vakken.

Bijwerken en aanvullingen

Periodiek wordt de Credit Conversion Table of non ECTS credits nagelopen en aangevuld met ontbrekende of nieuwe omrekeningen.
Voor conversies van non ECTS credits bij partner universiteiten die niet in de Tabel staan kan contact opgenomen worden met contactpersoon binnen de faculteit.

In de tabel is de datum van de laatste update aangegeven.