Zie Credit Conversion

Achtergrond UT Standaard Conversie non-ects credits

Groeiend aantal uitgaande Exchange studenten

Het aantal studenten dat in het 5e semester (minor) naar het buitenland gaat om te studeren groeit aanzienlijk. In de Vision 2020 wordt door de UT specifiek ingezet op internationalisering. In “Vision 2020 - Navigating with Precision” wordt gesproken over “Students experience studying and working abroad”. Daarnaast wordt in “2020 - Educating the Global Citizen” een helder streven beschreven: 75% van de studenten moeten 15 EC in het buitenland halen.
Meer info over over studeren in het buitenland is te vinden op de Study Abroad website.

Registratie extern behaalde studiepunten

Bij terugkomst van deze studenten moeten de punten die de student in het buitenland heeft behaald geregistreerd worden in het Student Informatie Systeem (SIS) Osiris. Punten behaald bij met name EU partners die het ECTS systeem hanteren, kunnen conform afspraken van Erasmus+ en het Bologna framework 1 op 1 worden overgenomen.
Het omrekenen van studiepunten behaald aan universiteiten die geen gebruik maken van het ECTS systeem is echter een tijdrovend en lastig proces.

Geen standaard omrekening

Op de UT was nog geen uniforme tabel met omrekeningen van punten behaald op buitenlandse partneruniversiteiten. Er waren ook geen standaard afspraken over de wijze waarop, en omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden.
Om verschillen in omrekening van behaalde studiepunten van dezelfde, vooral niet EU-partnerinstellingen naar UT te voorkomen, heeft de UCO - op advies van het Platform of International Affairs (PIA) - besloten om één uniforme tabel (Credit Conversion Table) met omrekeningen op te laten stellen, en daarbij een verantwoordelijke aan te wijzen die deze tabel bijhoudt.