Zie Home SA&L

Conversion Table Non-ects credits as an aid

Conversie Tabel Non-ects PUNTen 

De credit Conversion Table is bedoeld als hulpmiddel voor het omrekenen van non ECTS credits naar ECTS credits voor de examencommissies van de opleidingen binnen de Universiteit Twente. Studenten kunnen de tabel gebruiken als leidraad om te bepalen of hun voorstel voor een exchange vakkenpakket voldoende studielast heeft.
Alle UT bachelor- maar ook masteropleidingen hebben eigen regels voor studeren in het buitenland. De meeste opleidingen willen dat de student vooraf een “Learning Agreement’ voorlegt aan de examencommissie, zoals voor Erasmus+ naar een EU bestemming verplicht is. Op het Learning Agreement staat onder andere welke vakken de student wil volgen, wat het niveau is en op hoeveel studiepunten het gewaardeerd wordt.
De ‘Credit Conversion Table’ kan door de examencommissies gebruikt worden om te bepalen naar hoeveel ECTS het behaalde vak bij de UT wordt omgerekend bij terugkeer en succesvolle afronding van vakken c.q. projecten.

De examencommissie kan altijd besluiten af te wijken van de conversie in de tabel.

Resultatenworden niet omgerekend

UCO heeft ook ingestemd met het advies om alleen studiepunten om te rekenen, en geen resultaten (cijfers of soms ook letters) om te rekenen. Het omrekenen van resultaten is uiterst delicaat en zeer moeilijk, onder andere doordat er rekening moet worden gehouden met andere manieren van beoordeling, -hoe vaak een bepaald resultaat wordt gegeven en culturele en lokale gebruiken.
Alleen studiepunten zullen worden omgerekend en met een ‘V’ (Voldaan) in het SIS geregistreerd worden. De student kan altijd aan de gastuniversiteit een officieel overzicht van de behaalde originele resultaten inclusief punten opvragen.