Zie Projectteam

Hanadie Leusink

Hanadie Leusink MSc - Projectcoördinator/begeleider ‘Datateams’

Mijn achtergrond ligt op het vlak van de bestuurskunde. In 2008 heb ik mijn Master Public Safety Governance aan de Universiteit Twente in ontvangst genomen. Gedurende mijn studie heb ik kennis gemaakt met verschillende facetten van beleidsvorming en beleidsuitvoering, in vakgebieden als politicologie, sociologie, recht en economie. Deze kennis heb ik vervolgens toegepast in het voortgezet onderwijs. Als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs heb ik ervaring opgedaan in het (onderwijs)werkveld. Hier heb ik zelf ervaren hoe belangrijk opbrengstgericht werken in het onderwijs is.

Ik werk als datateambegeleider en projectcoördinator voor het project ‘Datateams’. Vanuit de rol als begeleider/trainer begeleid ik zes scholen die meedoen aan de landelijke Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Als procesbegeleider help ik de datateams het acht stappenplan te volgen voor een probleem in hun school: van het opstellen van hypotheses, tot het uitvoeren van data-analyses en implementeren van maatregelen om het onderwijs te verbeteren. Dit alles met als doel het onderwijs (nog) beter te maken voor de leerlingen op school.

Ik zie het werken met de datateam® methode als een middel om datagebruik en onderzoek in de school in de praktijk toe te passen. Het is ontzettend leuk om samen met docenten en schoolleiders nieuwe inzichten te ontdekken en samen oplossingen te vinden. Mensen door middel van mijn kennis en ervaring helpen en ondersteunen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; dat is waar het mij om gaat!

Een uitgebreider profiel staat hier.