Service Portal

Update werkzaamheden 30 km/h zone campus

6 juli 2021

We zijn nu enkele weken bezig met onze werkzaamheden en er is al veel werk verzet. De nieuwe contouren van de ovonde zijn al goed zichtbaar en binnenkort brengen we de eerste duurzamere lagen asfalt aan. We verwachten de weg op maandag 19 juli vrij te geven voor het verkeer. De nieuwe hoofdingang en ovonde zijn dan gereed en ook de Drienerlolaan en een deel van de Hallenweg zijn compleet vernieuwd.

Kruising Boerderijweg – Drienerlolaan

Zodra wij de ovonde hebben vrijgegeven voor het verkeer, gaan wij aan de slag met de kruising Boerderijweg – Drienerlolaan. Deze zal vanaf dat moment worden afgesloten voor al het verkeer. We hebben dit bewust niet gelijktijdig gedaan om zo de bereikbaarheid op de campus zo goed mogelijk te borgen.  Ook voeren wij onze werkzaamheden aan deze kruising uit tijdens de vakantie. De nieuwe kruising zal voor de Kick-Inn in gereed zijn. Tijdens de Kick-Inn beperken wij onze werkzaamheden om zo zoveel mogelijk ruimte te bieden tijdens de introductieweek.

Duurzaamheid

Onderdeel van ons gezamenlijke plan van aanpak is het kijken naar de meest duurzame invulling van de materialen en producten. Zo krijgt de Universiteit een primeur voor de regio, CO2 etend asfalt. Dit product van Lansink Wegenbouw wordt voor het eerst op deze schaal toegepast op de campus. De deklaag is in staat om gedurende zijn gehele levenduur CO2 echt af breken en om te zetten in niet schadelijke stoffen. Daarnaast passen wij in de onderlagen van de asfaltconstructie Lynpave toe, een zogeheten lage temperatuur asfalt met lijnzaadolie al bitumenvervanger. Ook in de betonmaterialen kiezen wij voor duurzame oplossingen door zoveel als mogelijk cementloze beton toe te passen.


My bookmarks

Manage

Please wait a moment...