Geluid en geluidsoverlast

Language:
NL

Schadelijk geluid

Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan blijvende gehoorschade veroorzaken. In deze regeling zijn naast de normen voor schadelijk geluid de beoordeling van geluidniveaus op de werkplek weergegeven en de op basis hiervan te nemen maatregelen conform de arbeidshygiƫnische strategie. Tevens is informatie opgenomen over het audiometrisch onderzoek en de te geven voorlichting.

Geluid tijdens feesten en activiteiten op de campus

De campus van de UT biedt een mooie gelegenheid voor feesten en activiteiten. Om de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften te waarborgen moeten deze feesten en activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In dit protocol staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of activiteit op de campus wordt georganiseerd.

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...