Geluid en geluidsoverlast

Language:
NL

Schadelijk geluid

Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan blijvende gehoorschade veroorzaken. In deze regeling zijn naast de normen voor schadelijk geluid de beoordeling van geluidniveaus op de werkplek weergegeven en de op basis hiervan te nemen maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie. Tevens is informatie opgenomen over het audiometrisch onderzoek en de te geven voorlichting.

Geluid tijdens feesten en activiteiten op de campus

De campus van de UT biedt een mooie gelegenheid voor feesten en activiteiten. Om de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften te waarborgen moeten deze feesten en activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. In dit protocol staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of activiteit op de campus wordt georganiseerd.

CONTACT

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...