Service Portal

Informatiekaart experiment (GHS)

Voor werkzaamheden waarbij met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moet vooraf een goede, schriftelijke vastgelegde beoordeling worden uitgevoerd van de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers/studenten. Hiervoor kan de informatiekaart experiment worden gebruikt. Deze kaart moet bij het experiment (meestal de zuurkast) duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...