Verhoogde druk & vacuüm

Language:
NL

Verhoogde druk

In dit protocol zijn de veiligheidsregels opgenomen  voor gebruik van toestellen en (leiding)systemen onder verhoogde druk (>0,5 bar overdruk). Deze specifieke veiligheidsregels vloeien voort uit de Europese richtlijn drukapparatuur. (PED). In de PED wordt een onderverdeling gemaakt in: Apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek (WO) en niet WO (alleen die opstellingen mogen onder WO worden gerekend waar als zodanig onderzoek mee wordt gedaan).

Vacuüm

Er is sprake van vacuüm bij drukken lager dan omgevingsdruk. (negatieve druk). In dit protocol worden maatregelen weergegeven om risico’s ten aanzien van oververhitting, overdruk en backfiltering te minimaliseren.

s

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...