Regelingen drones en modelvliegtuigen UT (RPAS)

Language:
NL

Een “drone” of onbemand luchtvaartuig is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden vaak op afstand bestuurd, waarbij de bestuurder zich in de nabijheid kan bevinden, maar ook op duizenden kilometers afstand. Er zijn ook autonomere toestellen, die volgens een geprogrammeerde opdracht handelen. 
Er bestaan verschillende namen waaronder een dergelijk toestel bekend is: UAS (Unmanned Aerial System) of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), Micro Air Vehicle (MAV), Autonomous Aerial Robotics (AAR), UAV (Unmanned Aerial Vehicle), Small Unmanned Aircraft System (SUAS), microcopter, mini UAV of small UAV, rotor-UAV of RUAV. Deze vallen onder de categorie drones, waarvoor bepaalde wetgeving geldt.
In de volksmond spreken we vaak over drones maar voor het goede begrip gebruiken we RPAS.Om te zorgen dat gebruik van RPAS door UT medewerkers en studenten op een verantwoorde manier gebeurt, gebruikt de UT deze regeling. 
Externe partijen die op het UT terrein met een RPAS willen vliegen (ook als het in opdracht van de UT is) dienen een vergunning te hebben (ILT).

Wanneer je de intentie hebt een drone/RPAS buiten te gaan gebruiken, dan dient je het aanvraag formulier voor het vliegen met een drone volledig in te vullen. Afhankelijk van de aangegeven activiteit zal er contact met je opgenomen worden.
Indien gewenst kan contact opgenomen worden met de veiligheidskundige van HR-V&G.

Inleiding

Het gebruik van drones of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) neemt langzaam maar zeker toe. Er worden steeds meer toepassingen bedacht voor het gebruik van een drone. Binnen de UT vindt er o.a. onderzoek plaats aan of met drones, maar worden drones ook gebruikt voor andere toepassingen. 
Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond.
De voorgaande regelgeving maakte onderscheid tussen commercieel/zakelijk gebruik en de hobby sfeer. In de nieuwe regelgeving is dit niet meer het geval.

Werkwijze

De gangbare werkwijze op de UT is dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt gemaakt van alle werkzaamheden. Dat is in dit geval het gebruik van een drone. Hier komen de risico’s in beeld en de te nemen maatregelen om op een veilige manier te kunnen werken binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierbij dient de VGM-coördinator van de faculteit of dienst betrokken te worden.
Wanneer wet- en regelgeving voor praktische problemen zorgt, zal getracht worden een werkwijze vast te stellen, i.o.m. de veiligheidskundige van HR-V&G, die minimaal gelijkwaardig is en indien noodzakelijk, met het bevoegd gezag zal worden afgestemd.
Het uitgangspunt is en blijft: het voorkomen van ongevallen en gevaarlijke situaties.

Wanneer men van plan is met een drone te vliegen op het UT terrein dient men tijdig contact op te nemen met de veiligheidskundige van HR-V&G om af te stemmen of dit toegestaan is en onder welke voorwaarden.

Regels en eisen hangen af van risico’s vlucht . Drones zijn er in allerlei soorten en maten. Ze worden op verschillende plekken en voor verschillende doelen gebruikt. Welke regels gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht. Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese Unie 3 categorieën:

Bepaal in welke categorie de vlucht valt en welke regels voor je dronevlucht gelden.
Op elke drone dient een expoitantnummer aangebracht te worden. Deze kan bij de veiligheidskundige van HR-V&G aangevraagd worden. 
Daarnaast kan het zo zijn dat er een opleiding gevolgd moet worden. Voor opleidingen zijn er erkende opleidingsinstituten aangewezen. 

Let op! Ook kleine (speelgoed)drones vallen onder deze nieuwe regels.

Wanneer men toestemming heeft gekregen om op de UT Campus te mogen vliegen dient men vooraf eerst een UT drone-hesje bij de beveiliging af te halen. Voor de piloot en voor de waarnemer/observer(indien noodzakelijk). Deze dient men na afloop weer af te geven bij de Beveiliging.
Het dragen van het UT drone-hesje dient voor herkenbaarheid en tevens is een bewijs dat men toestemming heeft om met een een drone te vliegen op de Campus binnen de geledende regels.

Vergeet niet om melding te maken via het aanvraagformulier om toestemming te krijgen om te vliegen.  

Overzicht regels in grafieken

        

Flyer/beslisboom

Overige links

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...