Service Portal

Organisatie V&G

Binnen de UT zijn verschillende afdelingen en mensen actief op het gebied van VGM. In de notitie “taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de UT” is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is op VGM-gebied. Daarnaast kun je in de overzichten voor verschillende functies zien wie bij jouw faculteit of dienst deze functie invult en voor jou het aanspreekpunt is.

 • Verantwoordelijken V&G/BHV per gebouw

  In de notitie Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie (353.835/PA&O) is de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de UT voor arbo en milieu weergegeven.

  De decanen en directeuren concerndirecties en servicecentra zijn verantwoordelijk voor arbo en milieu op eenheidsniveau (incl. BHV). In “verzamelgebouwen” wijst het CvB één van de decanen/directeuren aan als aanspreekpunt voor arbo- en milieuzaken op gebouwniveau en de BHV in het gebouw.

  In onderstaand overzicht zijn per gebouw de VGM/BHV verantwoordelijken weergegeven en het BHV-team dat in het gebouw optreedt bij een calamiteit. Dit overzicht vervangt het overzicht zoals weergegeven in het document met kenmerk 393.516/HR (april 2011).

   

  Gebouw

  Nr.

  Verantwoordelijke gebouw

  BHV-team

  Spiegel en Vleugel

  2,3

  Directeur FEZ (voorzitter Huurdersoverleg Spiegel)

  Spiegel

  Carillon

  4

  Campusmanager

  Vrijhof

  Hogedruk Lab

  5

  Decaan TNW

  Carré

  Paviljoen

  6

  Directeur FB

  Spiegel

  Seinhuis

  7

  Directeur LISA

  Spiegel

  Garage

  8

  Directeur FB

  Carré

  Citadel

  9

  Decaan EWI

  Waaier

  Ravelijn

  10

  Decaan BMS

  Ravelijn

  Zilverling

  11

  Decaan EWI

  Waaier

  Waaier

  12

  Directeur FB

  Waaier

  Hal B

  13

  Directeur FB

  Waaier

  Teehuis

  14

  Directeur LISA

  Waaier

  Carré

  15

  Decaan TNW

  Carré

  Nanolab

  16

  Decaan EWI

  Carré

  Technohal

  18

  Decaan TNW

  Carré

  Horstcomplex

  20 t/m 28

  Decaan ET

  Horst

  Windpark

  31

  Decaan ET

  Horst

  Hangar


  Decaan ET

  Horst

  Psychotherapeutisch Centrum

  32

  Directeur FB

  Externe huurder

  Erve Holzik

  40

  Directeur FB

  Externe huurder

  Cubicus

  41

  Decaan BMS

  Cubicus

  ITC

  76

  Decaan ITC

  ITC

  Faculty Club en Schuur

  42, 43

  Directeur FB

  Eigen BHV-ers1)

  HighTech Factory

  46

  Extern

  Externe huurder

  Vrijhof

  47

  Directeur CES

  Vrijhof (overdag)

  BHV-plan (avond)

  Bastille

  48

  Student Union (SU)2)

  Sportcentrum (overdag)

  Sportcentrum (BHV-plan avond)

  Sportcentrum (incl. sportvelden)

  49

  Campusmanager

  Sportcentrum

  Logica

  65

  Directeur FB

  Sportcentrum

  Amfitheater

  56

  Campusmanager

  Vrijhof

  Zwembad

  57

  Campusmanager

  Sportcentrum

  Boerderij Bosch

  62

  Voorzitter UT kring

  Geen team, wel bhv-ers1)

  Blokhutten

  63

  Directeur FB

  Beveiliging

  Tennispark

  64

  Campusmanager

  Sportcentrum

  Pakkerij

  -

  Student Union2)

  Studentenpool

  Euros

  -

  Student Union2)

  Studentenpool

  UT-terrein

  -

  Directeur FB

  Beveiliging (buiten kantooruren en indien niet in strijd met de Beveiligingstaken. Binnen kantooruren wordt het dichtstbijzijnde team opgeroepen.)

  1) Geen team, wel BHV-ers. Opleiding en training van de BHV-ers wordt verzorgd door HR.

  2) De VGM-coördinator CES werkt ook voor de SU-gebouwen. De SU blijft echter eindverantwoordelijk voor arbo en milieu binnen hun gebouwen. Deze VGMc heeft overleg met directeur CES en de SU over de werkzaamheden, maar ook hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid bij de SU.

  Verschillende derden op de campus hebben zelf de BHV voor hun gebouwen geregeld. 
  Het gaat daarbij om Erve Holzik (40), Linde (61), Drienerburght (44), Sleutel (58), Vlinder (60), Mondriaan (59), Winkelcentrum/Sky (51), Gallery en het Psychotherapeutisch Centrum (32).

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...