RSI/KANS en beeldschermwerk voor studenten

Language:
NL

Repetitive strain injury (rsi), ook wel bekend als kans (klachten arm nek schouder), is één van de arboproblemen die kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde inzetbaarheid.

De RSI-brochure op deze pagina geeft naast algemene informatie over RSI, informatie over beeldschermwerkzaamheden en manieren om klachten te voorkomen en waar je terecht indien er onverhoopt toch klachten optreden. Daarnaast tref je een programma aan met aanwijzingen om je werkplek zo optimaal mogelijk in te richten (digitaal zelfhulp instrument). Overige onderwerpen zijn het gebruik van het anti-RSI-programma Workrave en de risico’s van het gebruik van een laptop.

De term RSI is inmiddels vervangen door KANS. Kans staat voor Klachten aan Arm, Nek of Schouder. Op deze pagina is consequent de term RSI gehanteerd.

Laptop en RSI

RSI-klachten komen steeds vaker voor, ook onder studenten. RSI-klachten zijn sterk geassocieerd met oplopend aantal uren computergebruik. RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelnaam voor spier-, zenuw- en peesaandoeningen van nek tot vingertoppen. Het ontstaat doordat dezelfde spieren langdurig worden belast. Dit kan leiden tot pijn, vermoeidheid en prikkelingen van de nek, schouder of arm.

RSI kan je voorkomen door goed te letten op de vijf onderstaande belastingsfactoren:

  • Studietaken
  • Studietijd
  • Studiedruk
  • Studieplek
  • Studiehouding

Preventie heeft de meeste kans van slagen als je aan al deze factoren aandacht besteed.

Binnen de UT maken steeds meer studenten gebruik van een laptop en hieraan kleven extra gezondheidsrisico’s (RSI-klachten kunnen eerder optreden!). Het verkeerd werken achter een laptop kan blijvende schade veroorzaken aan gewrichten en ledematen. Het is daarom belangrijk dat je de juiste werkhouding aanneemt en voldoende rustmomenten inlast bij het werken met een laptop.

De juiste werkhouding

Het menselijk lichaam heeft van nature een bepaalde basishouding waarin de meeste ledematen de minste belasting ondervinden. Deze rustpose is bij een zithouding afhankelijk van de zwaartekracht. Nek en wervelkolom dienen zich zoveel mogelijk in een rechte lijn onder elkaar te bevinden, zodat het gewicht van het hoofd goed wordt opgevangen.

Bij het werken achter een computer betekent dit dat de bureaustoel op een hoogte moet staan om de benen in een hoek van negentig graden te zetten en het bureau moet zorgen dat de armen vanuit deze zelfde hoek het toetsenbord kunnen bedienen. Bij het gebruik van een laptop zou het hoofd in een dergelijke situatie naar beneden gericht zijn om het beeldscherm te kunnen bekijken. Laptops voldoen daarom niet aan de eisen van een beeldschermwerkplek zoals opgenomen in de arbowetgeving. Er bestaat wel een alternatief, namelijk het gebruik van een laptopstandaard. Hiermee kan het beeldscherm van de laptop snel en gemakkelijk op hoogte worden geplaatst, waardoor een verantwoorde werkhouding ontstaat. In combinatie met een extern toetsenbord en een externe muis beschikt men op deze manier over een volwaardige werkplek.

Gebruik daarom altijd een laptopstandaard!

Andere tips tegen RSI

Naast de juiste werkhouding is het zeer belangrijk een aantal andere details in het oog te houden om RSI te voorkomen.

  • Onderbreek het werken met een laptop regelmatig (minimaal eens per uur) gedurende enkele minuten. Uit onderzoek blijkt dat het spreiden van de beeldschermwerkzaamheden over de dag, waarbij ieder uur meer dan 5 minuten (het liefst 10 minuten) het beeldschermwerk onderbroken wordt door andere werkzaamheden,leidt tot minder ongemak en lichamelijke vermoeidheid. Als hulpmiddel voor het regelmatig onderbreken van beeldschermwerkzaamheden kan op de UT het anti-RSI programma Workrave worden gebruikt.
  • Spanning/stress als gevolg van werkdruk heeft eveneens invloed op spierspanningen; vermindering hiervan heeft daarom een positief effect. Bovendien wordt hiermee een sterk verhoogde en langdurige belasting voorkomen.
  • Blijf niet continu in exact dezelfde houding werken. Beweeg voldoende je nek en strek geregeld je armen en benen.
  • Bij de eerste tekenen van overbelasting dien je de getroffen ledermaten extra te ontlasten. Neem indien nodig extra rustmomenten tot de klachten afnemen. Als dit niet binnen enkele dagen gebeurt dien je contact op te nemen met een deskundige.
  • Doe de KANS-test. Met deze test kun je zelf zien of je werkplek goed is ingesteld en of je kans hebt op KANS/RSI.                  

Wat te doen bij RSI-klachten

Studenten met vragen over RSI en beeldschermwerkzaamheden kunnen in eerste instantie terecht bij de VGM-coördinator (VGM) van de eigen faculteit. Studenten met RSI-klachten kunnen het beste een afspraak maken met de campus huisarts of de eigen huisarts. Ook kun je met je klachten terecht bij een fysiotherapeut. Op de campus vind je Topvorm Twente. Voor persoonlijke problemen als gevolg van de RSI-klachten kan ook altijd een afspraak worden gemaakt met de studentenpsycholoog. De studentenpsycholoog gaat in op de persoonlijke factoren die een rol (kunnen) spelen bij het ontstaan van RSI. Je kunt hier kosteloos naartoe en hebt niet per se een verwijzing nodig.

Voor niet-medische zaken, zoals studievertraging door RSI en financiële aspecten, kunnen studenten zich wenden tot de studentendecaan

Hier is ook uitgebreidere informatie te vinden over RSI, o.a.:

Maak gebruik van deze info en voorkom hiermee dat RSI voor jou een Rapid Student Injury wordt.

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...