RSI/KANS en beeldschermwerk voor medewerkers

Language:
NL

de rsi-brochure geeft algemene informatie over RSI,

aanschaf beeldschermbril, informatie over beeldschermwerkzaamheden en manieren om klachten te voorkomen.
Daarnaast tref je een programma aan met aanwijzingen om je werkplek optimaal in te richten (digitaal zelfhulp instrument) of om je op te geven voor een ontspannende stoelmassage. Overige onderwerpen zijn het gebruik van het anti-RSI-programma Workrave, de aanschaf van een beeldschermbril en de risico’s van het gebruik van een laptop en/of tablet.

Anti-RSI programma (Workrave)

In het kader van de RSI-preventie is binnen de UT het anti-RSI programma Workrave beschikbaar. Het programma Workrave attendeert gebruikers naast het gebruik van een micropauze ook op rustpauzes. Daarnaast geeft Workrave oefeningen en kan het programma je een dagelijkse limiet opleggen. Zo wordt de kans om klachten te ontwikkelen aan nek, schouders, armen en handen tot het minimum beperkt. Het programma kan gedownload en geïnstalleerd worden via www.workrave.org.

Beeldschermbril

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het functioneren van de ooglens zodat het steeds moeilijker wordt om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt er een moment waarop een leesbril noodzakelijk is om goed te kunnen lezen. Dit probleem ontstaat zo rond het 40e levensjaar. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril ontstaat veelal de behoefte aan een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril. Dit komt doordat de reguliere leesafstand afwijkt van de leesafstand achter een beeldscherm. Het beeldscherm staat, afhankelijk van de afmetingen, normaliter op meer dan 50 cm afstand terwijl een normale leesbril slechts geschikt is voor een leesafstand van 30 tot 35 cm. 

 • Procedure aanschaf beeldschermbril

  1. INLEIDING FUNCTIONALITEIT EN NOODZAAK BEELDSCHERMBRILLEN

  In het Arbobesluit staan regels vermeld met betrekking tot apparatuur, meubilair, software, organisatie van het werk, oogonderzoek en de verstrekking van speciale brillen voor mensen die met beeldschermen werken.

  Bij een beeldschermbril zijn de glazen zodanig geslepen dat:

  • op normale leesafstand, teksten goed gelezen kunnen worden én;
  • tekst en figuren op het beeldscherm goed gelezen kunnen worden.

   Gebleken is dat bij beeldschermwerkers vaak oogklachten voorkomen (in de literatuur worden percentages van 30 tot 80% van de beeldschermwerkers genoemd). Ondanks het grote aantal oogklachten worden blijvende veranderingen van het gezichtsvermogen als gevolg van het werken met beeldschermen niet waargenomen.

  De oogklachten betreffen veelal één of meer van de volgende verschijnselen:

  • moe gevoel in of achter de ogen;
  • een neiging tot wazig zien, dubbelzien, niet goed scherp zien;
  • prikkend of brandend gevoel/tranende ogen.

  In bijlage 1 is de UT regeling verstrekken brillen bij beeldschermwerk weergegeven. De praktische uitwerking hiervan vind je in hoofdstuk 3 van deze procedure. In bijlage 2 wordt een nadere toelichting over beeldschermbrillen gegeven.

   2. WETGEVING MET BETREKKING TOT BEELDSCHERMBRILLEN

  Op basis van het Arbobesluit (afdeling 2, 'Beeldschermwerk'), hebben werkgevers een aantal verplichtingen met betrekking tot beeldschermwerkzaamheden. Eén van de aspecten die in de regelgeving is opgenomen betreft het feit dat medewerkers in de gelegenheid gesteld moeten worden om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een beeldschermbril noodzakelijk is, dan dient deze voorziening aan de medewerkers te worden verstrekt. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat dit alleen medewerkers betreft die gemiddeld meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm moeten werken.

  3. PRAKTISCHE UITVOERING "REGELING VERSTREKKEN BRILLEN BIJ BEELDSCHERMWERK" BIJ DE UT

  Indien een medewerker aangeeft oogklachten te hebben bij beeldschermwerkzaamheden, dient men als volgt te handelen:

  stap 1: Neem contact op met de VGM (veiligheid,gezondheid en milieu)-coördinator van de faculteit/dienst . De VGM-coördinator inspecteert in eerste instantie of het beeldscherm op een juiste, ergonomische, wijze is ingesteld; mocht dit niet het geval zijn dan is het aan te bevelen de werkplek alsnog aan te passen.

  stap 2: Indien aanpassing van de werkplek niet mogelijk is, of indien na aanpassing de klachten blijven; wordt door de VGM-coördinator het webformulier van Intersafe-Groeneveld ingevuld. Je wordt vervolgens via e-mail op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

  stap 3: De betreffende medewerker vraagt het OFI nummer van zijn eenheid aan zijn/haar leidinggevende en geeft dat door aan de VGMc. De medewerker bezoekt een van de aangesloten opticiens (zie voor overzicht: http://www.intersafe.eu/nl/contact/servicepunten).

  Bij alle opticiens heb je de keuze uit Fits!monturen, de keuze hierin is echter beperkt. Bij de aangesloten Pearle en Eyewish opticiens, kun je ook een montuur kiezen uit hun voordeelcollectie.

  Indien de beeldschermbril na verloop van tijd vervangen moet worden (bv. onvoldoende sterkte) moet voor een correcte financiële afhandeling opnieuw een aanvraag (via de VGM-coördinator) worden ingevuld en worden meegenomen naar de opticien. Daarnaast is het belangrijk om zich er van te vergewissen dat kijkafstanden nog hetzelfde zijn als bij de aanschaf van de vorige beeldschermbril. Indien deze gewijzigd zijn (bv. door aanschaf van een groter beeldscherm) is het belangrijk om deze afstanden opnieuw op te meten en te vermelden op het formulier.

  Door middel van bovenstaand traject wordt een objectieve beoordeling van een verzoek om een verstrekking van een beeldschermbril gegarandeerd. Uitgangspunt is een uitvoering met monofocale glazen en monofocale glazen met extra leesbereik; deze zijn namelijk in meer dan 90% van de gevallen voldoende effectief. Alleen medewerkers die daadwerkelijk een beeldschermbril nodig hebben, komen in aanmerking voor verstrekking. Het volgen van deze procedure garandeert de juiste oplossing tegen vastgestelde prijzen (zie bijlage 3). De kosten komen ten laste van de betreffende faculteit/dienst.

  Overigens is het niet verplicht gebruik te maken van de onder stap 3 vermelde opticiens. Consequentie hiervan is dat modellen en prijzen, zoals genoemd in deze notitie, kunnen afwijken en de opticien niet rechtstreeks factureert aan de Universiteit Twente. De UT vergoedt in deze situatie maximaal de kosten zoals vermeld in bijlage 3.

  Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met de arbeidshygiënist bij de dienst Human Resources (HR).

  BIJLAGE 1: REGELING VERSTREKKEN BRILLEN BIJ BEELDSCHERMWERK

  1. Een medewerker met oogklachten neemt contact op met de VGM-er van de eigen faculteit/dienst om te beoordelen of het beeldscherm op een juiste, ergonomische, wijze is ingesteld. Indien aanpassing van de werkplek niet relevant zijn of indien na aanpassing van de werkplek de klachten blijven, bestaat er voor de medewerker recht op verstrekking van een beeldschermbril.
  2. De verstrekkingsregeling heeft betrekking op Fits! beeldschermbrillen. Hierbij wordt een vaste prijs gehanteerd voor:
   1. Alle sterkten, inclusief prisma's;
   2. Kunststof glazen inclusief ontspiegeling en kraswerende coating;
   3. Fits! monturen (metaal en kunststof) en bij de aangesloten Pearle en Eyewish opticiens alle monturen uit hun voordeelcollectie.

  3. Als blijkt dat om medische redenen een andere oplossing of uitvoering noodzakelijk is, dan blijkt dit uit een advies van de arbodienst. De faculteit/dienst kan in verband hiermee besluiten tot een afwijking van Fits! Beeldschermbrillen, een eventuele hogere prijs dan de weergegeven prijzen in bijlage 3 is dan mogelijk.
  4. De beeldschermbril wordt zo nodig eens per 3 jaar verstrekt.
  5. De verstrekte bril hoort in principe tot de faciliteiten op de werkplek en is uitsluitend bedoeld voor beeldschermwerk en niet ter vervanging van de eigen bril.
  6. De kosten van de beeldschermbril komt ten laste van de faculteit/dienst waar het personeelslid aangesteld is.

  BIJLAGE 2: TOELICHTING BEELDSCHERMBRILLEN

  Met het stijgen van de leeftijd vermindert het accommodatievermogen van de ooglens. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt er een moment waarbij een leesbril noodzakelijk is om goed te kunnen lezen (leesafstand +/- 35 cm). Dit probleem ontstaat zo rond het 40-45e levensjaar. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril kan er de behoefte ontstaan aan een aparte brilsterkte voor het werken aan het beeldscherm: de beeldschermbril (leesafstand +/- 60 cm).

  In het algemeen is het dus zo dat de medewerker die in aanmerking komt voor een beeld-schermbril, een "oudere" medewerker is, die al een leesbril nodig heeft. Indien een beeld-schermbril noodzakelijk is, moet de werkgever ze verstrekken aan de medewerkers. Dit betreffen medewerkers die gemiddeld meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten.

  Beeldschermbrillen zijn speciaal bedoeld voor beeldschermwerkzaamheden en minder geschikt voor algemeen gebruik. Normale brillen, bedoeld voor algemene correctie, vallen niet onder het Arbobesluit.

  Grofweg bestaan er drie varianten met betrekking tot beeldschermbrillen:

  • monofocale brillen;
  • monofocale brillen met extra leesbereik;
  • multifocale brillen.

  Kort zal worden ingegaan voor welke doelgroep deze brillen bestemd zijn.

  ad.1     Monofocale brillen

  Bij intensief beeldschermwerk heeft een monofocale bril voor een kijkafstand van circa 60 cm de voorkeur. In de meeste situaties zijn monofocale glazen voldoende en het meest geschikt. Monofocale glazen zijn vaak voldoende als men op 1 brandpuntafstand leest; bv. als er consequent met een documenthouder wordt gewerkt. Het is met name geschikt voor personen die blind kunnen typen.

  ad. 2    Monofocale brillen met extra leesbereik     

  In die situatie waarin men op 40 en 60 cm moet lezen en de gewone monofocale leesbril niet toereikend is. De monofocale bril met extra leesbereik biedt een leesbereik van 40 tot 90 cm en is met name geschikt voor bureauwerk (beeldschermwerk) en werkzaamheden op armlengte (bv. electromonteurs; laboranten; Cad-cam werkers).

  ad. 3    Multifocale brillen

  Multifocale glazen bevatten naast een leeszone en een vertegedeelte een overgangszone zodat ook voor tussengelegen afstanden een deel van de bril bruikbaar is. In het algemeen zijn "normale" multifocale brillen slechts beperkt bruikbaar voor intensief beeldschermgebruik. Dit gezien het feit dat slechts een beperkt deel van het glas bruikbaar is voor het kijken op het beeldscherm. Hierdoor wordt tijdens het werk een vaste stand opgedrongen van het hoofd, wat ergonomisch niet aan te bevelen is.

  Er bestaan daarom speciale multifocale beeldschermglazen (multifocaal data) waarbij het deel dat geschikt is voor beeldschermwerk groter is dan in multifocale glazen voor algemeen gebruik. Mede op grond hiervan zijn deze brillen niet geschikt voor algemeen gebruik!

  Niet iedereen met een verminderd accommodatievermogen heeft in de praktijk behoefte aan een speciale beeldschermbril. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • mensen die een beetje bijziend zijn, zetten hun bril af tijdens beeldschermwerk;
  • een vorige leesbril (lees: minder sterk) is vaak heel geschikt om te gebruiken voor het beeldscherm.

  BIJLAGE 3:  PRIJSLIJST FITS! BEELDSCHERMBRILLEN

  Prijs complete bril is inclusief:

  • alle sterkten, inclusief prisma's;
  • kunststof CR39 glazen;
  • ontspiegeling antireflex;
  • anti kras (harde coating);
  • alle Intersafe monturen (titanium, metaal of kunststof);
  • alle Pearle/Eye Wish monturen – collection: TheOne, Seen, DbyD, BeBright.

  Glasty

  Prijs complete bril

  Monofocaal glas, Monofocaal Eyezen; Inititial, Active (+), Multifocaal Varilux Digitime

          € 302,-

   Toeslagen op de eenheidsprijs:

  • extra dun proces (tbv + sterktes) inclusief
  • dunnere type kunststofglazen prijs op aanvraag

   Oogmeetkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

   Alle prijzen in euro’s excl. BTW

Laptops, tablets en RSI

Steeds meer mensen maken gebruik van mobiele middelen als tablets en laptops. Dit is vooral praktisch voor mensen die veel onderweg zijn, verschillende werkplekken hebben of veel overleggen. Echter, het gebruik van laptop en tablet brengt een groter risico op RSI met zich mee. Hieronder vind je informatie over het juiste gebruik van laptop en tablet om op die manier gezondheidsklachten zo goed mogelijk te voorkomen

LAPTOPS

Het gebruik van een laptop wordt afgeraden omdat het leidt tot een ongunstige werkhouding waarbij, door de laagte van het beeldscherm, het hoofd veelal naar het scherm toe wordt bewogen. Dit belast hoofd en nek. Door de kleine afmetingen van de laptop is bovendien er sprake van een meer gefixeerde lichaamshouding, waardoor sneller gezondheidsklachten kunnen ontstaan.

Laptops voldoen daarom niet aan de eisen van een beeldschermwerkplek zoals opgenomen in de arbowetgeving. Er bestaat wel een alternatief, namelijk het gebruik van een laptopstation. Hiermee kan het beeldscherm van de laptop snel en gemakkelijk op elke gewenste hoogte worden geplaatst, waardoor een verantwoorde werkhouding ontstaat. In combinatie met een extern toetsenbord en een externe muis beschikt men op deze manier over een volwaardige werkplek (zie onderstaande foto).

TABLETS

In toenemende mate zien we dat zowel medewerkers als studenten gebruik maken van een tablet als aanvulling op andere devices zoals een laptop of desktop. Het blijkt o.a. een handig apparaat voor papierloos vergaderen. Er kleven echter ook nadelen aan. De tablet is niet comfortabel en productief wanneer er langdurig op wordt gewerkt of wanneer er veel teksten worden geschreven. Door het vooroverbuigen boven de tablet ontstaat extra belasting op de nek en schouders, wat op den duur kan leiden tot klachten.

Om fysieke problemen door het gebruik van een tablet tot een minimum te beperken, is het van belang een tablet niet te zien en te gebruiken als vervanger van een desktop of laptop (inclusief laptopstation).

Een tablet kan echter wel goed gebruikt worden voor kortdurende activiteiten, zoals bv. het opzoeken en lezen van informatie en (vergader)documenten en het maken van korte aantekeningen.

Om gezondheidsklachten te voorkomen staan hieronder een aantal tips:

 1. Leg de tablet op tafel. Houd hem nooit op schoot of in de hand (de pincetgreep);
 2. Koop een tablethouder of -hoes die ook als standaard dienst kan doen. Dat zorgt voor een betere kijkhoek en voorkomt extreme buigingen van de nek;
 3. Werk niet te intensief en te langdurig met de tablet. Gebruik, wanneer je veel moet typen, een computer waarmee een ergonomisch verantwoorde werkplek kan worden gecreëerd;
 4. Werk op verschillende plekken, zodat je varieert in houding en beweging; zo voorkom je overbelasting.

Voor meer informatie over het gebruik van tablets en laptops kun je contact opnemen met de VGM-coördinator van je faculteit en/of dienst. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur. Bekijk de verschillende Gezond en Welzijn activiteiten die op de UT georganiseerd worden om je te helpen meer inzicht te krijgen in jouw levensstijl en waar wenselijk deze te verbeteren.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...