Risico inventarisatie- en evaluatie

Language:
NL

Op elke werkplek zijn risico’s. In een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn de aanwezige en latente risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek en in de werkomgeving schriftelijk vastgelegd. Elke werkgever is verplicht een actuele RI&E te hebben, samen met een plan van aanpak. Werkgevers en werknemers werken zo structureel samen aan veilige en gezonde werkomstandigheden.

Een universiteit is een dermate complexe dynamische omgeving dat niet kan worden voldaan met één allesomvattende RI&E. In de arbocatalogus Universiteiten zijn de randvoorwaarden, de minimale eisen en de kaders beschreven waaraan de uitvoering en rapportage van de RI&E moet voldoen. Onderstaande regeling geeft de werkwijze weer voor het uitvoeren van de RI&E binnen de UT.

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...