Zie Over de UT

Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)

De Universiteit Twente is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Dit betekent dat bij schenkingen (giften, legaten en erfstellingen) voor zowel de gever, als de ontvanger belastingvoordelen gelden. Hieronder vind u alle informatie die relevant is voor de ANBI-status van de Universiteit Twente.

Naam van de instelling: 
Universiteit Twente 

Contactgegevens:
Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede 
Postbus 217 
7500 AE Enschede
T: +31 (0)53 489 911
E: info@utwente.nl

KvK-nummer:
50130536

RSIN:
0029.46.725 

Beleidsplan: 
In het visiedocument, getiteld ‘Shaping2030’, staan de plannen van de Universiteit Twente beschreven op het gebied van onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering. Ook staan hierin de ambities, doelstellingen, strategie en kwaliteitszorg van de Universiteit Twente. 

Bestuur:
Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de Universiteit Twente.  

Beloningsbeleid: 
Voor het bezoldigingsbeleid van het bestuur verwijzen wij u naar het jaarverslag. De medewerkers in dienst van de Universiteit Twente vallen onder de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Jaarverslag: 
In het jaarverslag van de Universiteit Twente vind u de jaarrekening alsmede de toelichting daarop.