Yusak Susilo

Slimme mobiliteitshubs veranderen vervoer

Mobiliteitshubs zijn locaties op straat waar deelfietsen, deelauto’s en andere vormen van deelmobiliteit worden aangeboden. Kunnen mobiliteitshubs bijdragen aan duurzame en inclusieve mobiliteit in steden? Een 3-jarig SmartHubs project doet hier onderzoek naar en is recent gehonoreerd. De coördinatie van het project doet prof Karst Geurs, Department of Civil Engineering (ET) van de Universiteit Twente. Het project is een van de vijftien internationale projecten uit het onderzoeksprogramma ‘Urban Accessibility and Connectivity’ dat wordt gefinancierd door drieëntwintig nationale wetenschapsfinancierders uit zestien landen in Europa met een budget van 2 miljoen euro. 

SmartHubs gaat samen met bewoners, bedrijven en overheden onderzoeken of mobiliteitshubs een ‘game changer’ voor duurzame mobiliteit kunnen zijn. De mens staat centraal, niet de technologie.

prof.dr.ing. Karst Geurs

Gaan mobiliteitshubs helpen om fiets en openbaar vervoer te stimuleren en autogebruik te laten afnemen?

prof.dr.ing. Karst Geurs

Om dit te onderzoeken gaat SmartHubs  innovatieve instrumenten voor co-creatie en participatie ontwikkelen, onder meer door augmented reality technologie waarbij de virtuele wereld en werkelijkheid worden gecombineerd. Het onderzoek gaat plaats vinden in de metropoolregio Rotterdam - Den Haag, Brussel, München, Wenen en Istanbul. SmartHubs heeft dertig projectpartners uit zes verschillende Europese landen. 

Contact: prof. dr. ing. Karst T. Geurs

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)