Zie Nieuws

Masteropleiding Environmental and Energy Management viert 20-jarig bestaan Mijlpaal voor Friese UT-opleiding

Het zijn dé grote milieuvraagstukken van deze eeuw: water, schone energie en klimaatverandering. Op de Friese campus van de Universiteit Twente worden studenten opgeleid om juist op die vraagstukken nieuwe oplossingen van de grond te krijgen. Vandaag werd het afstuderen van de 20e lichting gevierd: de studenten die het afgelopen academisch jaar de masteropleiding Environmental and Energy Management met succes hebben afgerond kregen hun bul uitgereikt.

Beleidsmakers van de toekomst

‘We leiden studenten op tot bijvoorbeeld environmental officer of water governance officer”, legt Maarten Arentsen, als universitair hoofddocent energie-innovatie verbonden aan de vakgroep Vakgroep Governance and Technology for Sustainability (CSTM) van de UT, uit. “We proberen de studenten in de master zo te scholen dat ze in staat zijn om complexe veranderingsprocessen met een technologische component goed te initiëren en uit te voeren. Verandermanagement vanuit sociaal-technologisch perspectief, zou je het kunnen noemen.”

De thema’s milieu, energie en water staan centraal. “Het is een sociaalwetenschappelijke opleiding met ook een technologische component”, legt Arentsen uit. “We leren studenten over de context van technologie in het duurzaamheidsdebat in de samenleving en kijken daarbij ook hoe technologie en milieu zich tot elkaar verhouden.”

Geworteld in Friesland

De opleiding M-EEM, zoals de afkorting luidt, is inmiddels stevig geworteld en niet meer weg te denken uit Friesland. Het oude gemeentehuis in Franeker was in 1998 het eerste onderkomen voor de opleiding, toen nog onder de vlag van het Cartesius Instituut, vernoemd naar de Franse geleerde Descartes. In 2005 volgde de verhuizing naar Leeuwarden, waar de opleiding sindsdien is gevestigd.

Er wordt nauw samengewerkt met lokale en regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de provincie. Rinske Koster, programmacoördinator van de opleiding: “De opgaven waar studenten voor worden opgeleid zijn belangrijke vraagstukken voor de noordelijke regio’s. Het sluit aan bij de achterliggende gedachten voor het starten van de opleiding destijds.” De provinciale politiek maakte zich sterk voor de komst zowel vanuit de inhoudelijke focus van de opleiding als de toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt.

Arentsen: “Circulaire economie is voor de regio een enorm belangrijk thema geworden in de afgelopen jaren. En vanuit het perspectief van energiemanagement een ontzettend interessant vraagstuk voor onze studenten. Zo hebben we een flink aantal casussen mogen analyseren rond het gebruik van restwarmte uit de industrie. Dat levert waardevolle inzichten op voor zowel de studenten als de partners.”

Internationaal gezelschap

Niet alle geslaagde studenten zullen de ceremonie, met een extra feestelijk tintje vanwege de bijzondere mijlpaal, deze week kunnen bijwonen. De opleiding heeft een sterk internationaal karakter en een aantal studenten is inmiddels huiswaarts gekeerd of heeft elders een baan gevonden. Een flink deel van de studenten komt uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika, met een opvallend hoog aantal studenten uit Indonesië, wat niet zo gek is, want de opleiding kent een Double Degree met de University of Padjadjaran in Bandung.

Sinds 2016 is de bekostiging van de opleiding gewijzigd, waardoor deze ook voor Nederlandse studenten aantrekkelijker is, omdat het collegegeld daarmee vergelijkbaar is geworden met dat van andere masteropleidingen. Het gemêleerde gezelschap zorgt voor een extra dimensie. Koster: “Zo wisselen studenten uit de hele wereld hun ideeën uit over tal van duurzaamheidsthema’s in Europa en elders in de wereld. Ze leren zo ook van elkaar. Die uitwisseling is zeer waardevol voor de duurzaamheidstransitie in de wereld. ”

Studenten aan het werk. Foto Gijs van Ouwerkerk

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)