Guido Peters

Patiënten minder vaak naar ziekenhuis dankzij virtuele zorg

Mensen hoeven minder vaak opgenomen te worden in een ziekenhuis, als ziekenhuizen meer inzetten op zorg dichter bij de patiënt. Als iemand wel opgenomen moet worden, hoeft hij daar dankzij virtuele zorg minder lang te liggen. Promovendus Guido Peters onderzocht de voordelen van virtuele zorg in Rijnstate en promoveerde op dinsdag 23 april aan de Universiteit Twente.

Rijnstate is koploper op het gebied van virtuele ziekenhuiszorg. Monitoring op afstand en zorg die bij de patiënt thuis komt, vormen het begin van een vernieuwend zorgaanbod. Verder onderzoek is nodig om deze vorm ook kostenbesparend te laten zijn.

meer patiënten geholpen met zelfde bezetting

Monitoring op afstand kan ervoor zorgen dat met de inzet van evenveel zorgpersoneel, meer mensen geholpen kunnen worden in dezelfde tijd. Met een tekort aan zorgpersoneel en een toename van het aantal patiënten vanwege vergrijzing, biedt virtuele ziekenhuiszorg goede hoop, blijkt uit het proefschrift.

Ander perspectief

Het proefschrift van Peters toont aan dat monitoring op afstand, zelfs binnen het ziekenhuis, niet zo maar in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden. Verdere ontwikkeling van technologie is nodig om onder meer de betrouwbaarheid van gegevensoverdracht en inpassing in de dagelijkse praktijk te verbeteren. Zo is er meer bewijs nodig dat verslechtering van de gezondheid herkend kan worden met continue metingen, en of alleen hartslag en ademhaling dan volstaan.

Biografie

Guido Peters (1995) behaalde zijn master diploma Health Sciences in 2018 aan de Universiteit Twente. Aansluitend startte hij met zijn promotieonderzoek bij het Wetenschapsbureau van Rijnstate en de vakgroep Health Technology and Services Research van de UT, onder begeleiding van prof. dr. Carine Doggen en prof. dr. Wim van Harten. Sinds 2023 is hij werkzaam als data analist bij Zilveren Kruis.

Tekst: Rijnstate, Galiëne Pott gpott@rijnstate.nl