Zie Organisatie van onderzoek

versterking van onderzoekskracht

Door samenwerking met interessante partners in binnen- en buitenland versterkt de Universiteit Twente haar onderzoekskracht.

Op regionaal niveau maakt de UT deel uit van Novel-T, samen met hogeschool Saxion, gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Doel is het versterken van het economisch klimaat en het realiseren van 10.000 nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen in Twente.

De 4TU.Federatie is een bundeling van de vier technische universiteiten in Nederland (Twente, Delft, Eindhoven en Wageningen), die zich gezamenlijk inzetten voor versterking en bundeling van technologische kennis. Dat gebeurt onder meer in de 4TU-Centers of Excellence.

De Universiteit Twente maakt deel uit van de Technologische Topinstituten in Nederland (TTI's). Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen kennisinstituten, bedrijven en overheid. De TTI’s voeren onderzoeksprogramma’s op specifieke thema’s uit, die van nationaal economisch belang en internationale betekenis zijn.

Het ECIU (European Consortium of Innovative Universities) bestaat uit tien Europese universiteiten en twee partneruniversiteiten daarbuiten met een onderscheidend DNA. Er wordt veel samengewerkt zowel op onderzoeksniveau als op het gebied van valoriseren van wetenschappelijke kennis.