Overzicht expertises

Het aanbod van Pro-U is onder te verdelen in verschillende expertises. Samen met UT-onderzoekers, vakdidactici en docenten uit het voortgezet onderwijs ontwikkelen we op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten activiteiten en programma’s, met als doel dat deze direct in de lespraktijk toegepast kunnen worden. Het aanbod van Pro-U is daarnaast sterk verweven met de UT-lerarenopleidingen.

Welke expertises heeft Pro-U?

De Pro-U expertisegebieden zijn gelinkt aan de schoolvakken van de UT-lerarenopleidingen en (onderwijskundig) onderzoek dat aan de Universiteit Twente wordt gedaan. Voorbeelden van expertises zijn: natuurkunde en scheikunde, formatief handelen & differentiëren en begeleiding profielwerkstuk (PWS). Tevens bieden we diensten aan vanuit ons eigen assessmentcentrum. Vanuit het Assessmentcentrum Twente (ACT) ondersteunen wij (toekomstige) docenten graag bij het vinden van een passende route naar of in het onderwijs. 


Indeling expertises

Binnen de Pro-U expertises zijn er verschillende vormen mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een sparringsgesprek, een workshop op maat of online lesmodules. Ons aanbod bestaat uit ondersteuning en tools die scholen zelf in de praktijk kunnen toepassen, om zo duurzame onderwijsontwikkeling tot stand te brengen. Binnen onze expertises onderscheiden we drie categorieën:


SAMEN LEREN (IN NETWERKEN)

Binnen deze categorie gaan we uit van netwerken en/of bijeenkomsten waarin professionals bij elkaar komen om samen van en met elkaar te leren. Voorbeelden hiervan zijn een Professioneel Leernetwerk (PLN) rondom een bepaald vakgebied of een inspiratiemiddag op de campus van de Universiteit Twente.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING OP MAAT (OOK ONLINE)

Professionele ontwikkeling op maat is bedoeld voor scholen of docentgroepen met een specifieke behoefte of hulpvraag. In samenspraak met de school verzorgen wij een maatwerk activiteit of -traject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eenmalige workshop op een studiedag of een verdiepingstraject over een specifiek onderwerp die bijdragen aan de onderwijsontwikkeling binnen de school. Het is tevens mogelijk om UT-experts in te zetten om te sparren over een bepaald thema of vraagstuk.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN (UIT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK)

Om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk delen we binnen elke Pro-U expertise ook graag relevante praktijkpublicaties en wetenschappelijke artikelen.


IN COMBINATIE: PERSOONLIJK ASSISTENT LERAAR (PRE-U)

Bij professionele ontwikkeling op maat kan een combinatie gemaakt worden met het PAL-project van Pre-U. In het PAL-project (Persoonlijk Assistent Leraar) assisteren UT-studenten docenten in het middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van onderwijs, het begeleiden van projecten of het ondersteunen van andere werkzaamheden. Door interne opleiding, ondersteuning door VO-experts en de verbinding met de UT-lerarenopleidingen en sectie ELAN brengen de PAL’s van Pre-U academische vaardigheden mee naar de school. Dankzij de ruime competenties zijn de Pre-U PAL’s breed inzetbaar, zoals bij een maatwerktraject van Pro-U. De PAL kan bijvoorbeeld een werkgroep ondersteunen bij de implementatie van een onderwijsontwikkeling of een vervolg geven aan een activiteit van Pro-U. 

Meer weten? Bekijk dan hier de website van Pre-U.


Meer informatie & contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen een bepaald vakgebied of onderwerp? We bespreken graag persoonlijk de hulpvraag. Neem hiervoor contact op via pro-u@utwente.nl.