Expertises

co-creaties van UT-onderzoekers, vakdidactici en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Het Pro-U programma ontstaat door co-creaties van UT-onderzoekers, vakdidactici van de UT-lerarenopleiding en docenten uit het voortgezet onderwijs. UT-medewerkers ontwikkelen programma’s op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met als doel deze direct in de lespraktijk toe te kunnen passen. Tevens is het Pro-U aanbod sterk verweven met de UT-lerarenopleidingen en dat zorgt voor een doorlopende lijn van ‘samen opleiden’ naar ‘samen professionaliseren’.

Het aanbod van Pro-U wordt weergegeven in verschillende expertises, welke hieronder te vinden zijn. Binnen een expertise kunnen activiteiten worden aangeboden (bijv. een inspiratiemiddag of conferentie), maar delen we ook relevante wetenschappelijke artikelen en mogelijkheid tot maatwerk op de eigen school waarbij Pro-U bijvoorbeeld als sparringspartner kan worden ingezet. Tevens hebben we de beschikking over een eigen assessmentcentrum: Assessmentcentrum Twente (ACT). Vanuit het assessmentcentrum wordt advies en richting gegeven aan de professionalisering van (toekomstige) docenten door de beoordeling en ontwikkeling van onderwijstalent.

Benieuwd naar de Pro-U expertises? Klik op een van onderstaande buttons!