Over Pro-U

PRO-U IS HET PROFESSIONALISERINGSPLATFORM VAN DE UT VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK EN HEEFT ALS DOEL BIJDRAGEN AAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS IN DE REGIO.

Pro-U biedt een scala aan professionaliseringsactiviteiten via de unieke samenwerking van de UT-Lerarenopleiding, de vakgroep ELAN (docentontwikkeling) en het Pre-University (onderwijsprogramma's en activiteiten voor leerlingen).

ONS MOTTO: ‘SAMEN PROFESSIONALISEREN’

Onder het motto ‘Samen professionaliseren’ voor duurzame onderwijsontwikkeling draagt Pro-U bij aan de doorlopende leerlijn die start bij de opleiding van aankomende docenten (samen opleiden) en vervolgens doorloopt via de ondersteuning van startende en ervaren docenten (samen professionaliseren). We richten ons hierbij op de professionele ontwikkeling van docenten, schoolleiders en decanen uit het voortgezet en primair onderwijs, maar ook van onderwijs (ondersteunend) personeel.

Met het Pro-U programma sluiten we zowel aan op de praktijk in de scholen als de nieuwste wetenschappelijke inzichten en verbinden we beide met elkaar. Het programma komt tot stand door intensief contact met scholen en andere onderwijspartners in onze regio. Om duurzame onderwijsontwikkeling in scholen zelf tot stand te brengen, is ons aanbod gericht op ondersteuning en tools die scholen zelf in hun eigen praktijk kunnen toepassen, na bijvoorbeeld een intakegesprek, voorbereidende workshop en/of met behulp van een online leeromgeving.

Naast het Pro-U jaarprogramma heeft de UT ook activiteiten ontwikkeld voor basisschoolleerlingen (Pre-U Junior) en middelbare schoolleerlingen (Pre-U), om ze vroegtijdig hun talenten en interesses te laten ontdekken. Deze onderdelen hebben elk hun eigen jaarprogramma en website.