Over Pro-U

PRO-U IS HET PROFESSIONALISERINGSPLATFORM VAN DE Universiteit Twente VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK van het primair- en voortgezet onderwijs.

Ons doel is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio. Hierbij richten wij ons op de professionele ontwikkeling van docenten, schoolleiders, decanen en overige onderwijsprofessionals.  

Ons motto: 'samen professionaliseren'

Onder het motto ‘samen professionaliseren’ draagt Pro-U bij aan de doorlopende leerlijn die start bij de opleiding van aankomende docenten (samen opleiden) en vervolgens doorloopt via de ondersteuning van startende en ervaren docenten (samen professionaliseren). Met Pro-U sluiten we zowel aan op de praktijk in scholen als de nieuwste wetenschappelijke inzichten en verbinden we beide met elkaar. De Pro-U expertises vloeien voort uit de vakken van de UT-lerarenopleidingen en het onderwijskundig onderzoek in de sectie ELAN. Het programma komt tot stand door intensief contact met scholen en andere onderwijspartners in onze regio.

Pre-U Junior & Pre-U programma

Naast het Pro-U jaarprogramma heeft de UT ook activiteiten ontwikkeld voor basisschoolleerlingen (Pre-U Junior) en middelbare schoolleerlingen (Pre-U), om ze vroegtijdig talenten en interesses te laten ontdekken.